CHEMOPUR G U 2061 - Základná polyuretánová farba
Zatvoriť

CHEMOPUR G U 2061 - Základná polyuretánová farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede: 2

Kód produktu: VAR-C00543

CHEMOPUR G U 2061 - Základná polyuretánová farba

Polyuretánová dvojzložková farba slúžiaca ako základný náter na kovové podklady - strechy, nádrže, ploty, brány alebo konštrukcie. Použiteľná je hlavne tam, kde sa kladú vyššie požiadavky na vysokú kvalitu povrchovej úpravy. Výdatnosť: 9-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (4)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

17,88 €s DPH

14,90 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Polyuretánová dvojzložková farba slúžiaca ako základný náter na kovové podklady - strechy, nádrže, ploty, brány alebo konštrukcie.
Použiteľná je hlavne tam, kde sa kladú vyššie požiadavky na vysokú kvalitu povrchovej úpravy.
Spolu s vrchnou farbou Chemopur E v bielom odtieni sa môže táto kombinácia použiť pre nátery prichádzajúce do priameho styku s pitnou vodou a potravinami podľa schválenia RÚVZ.

Výdatnosť:

- 9-12 m2/L

Riedenie:

- U 6051

- aplikácia štetcom: 0-15% riedidla
- aplikácia bezvzduchovým striekaním:
0-5% riedidla
- aplikácia vzduchovým striekaním:
10-20% riedidla

Tuženie:

- U 7081

- tužiaci pomer: pomer tuženia je 4 diely farby : 1 diel tužidla

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý a suchý.

Predúprava čerstvo pozinkovaných plechov:
Podklad očistite 5% vodným roztokom amoniaku s prídavkom saponátu (napr. na 1L vody pridajte 50 ml čpavkovej vody a 50 ml saponátu), dôkladne rozotrite po podklade do vytvorenia peny.
Následne opláchnite čistou vodou a nechajte dôkladne preschnúť.

Predúprava kovového podkladu:
Pred náterom povrch otryskajte na Sa 2 1/2.
Odstráňte okoviny, korózne splodiny, prach, soľ, mastnotu a iné nečistoty.
Podľa potreby a požiadaviek povrch prebrúste brúsnym papierom.

Aplikácia

Pred aplikáciou farbu dôkladne premiešajte a pridajte tužidlo spolu s riedidlom.
Natužená a nariadená zmes sa po premiešaní nechá odstáť cca 15 minút, aby zložky zreagovali a vyprchali vzduchové bubliny.
Životnosť natuženej a neriedenej zmesi je najmenej 4 hodiny.

Na pripravený podklad aplikujte 1-2 nátery základnou farbou štetcom alebo striekaním.
Hrúbka jednej vrstvy by mala byť 40-60 μm.
Náter možno prisúšať pri 40-60°C 20-30 minút.
Pred prisúšaním je potrebné nechať cca 10 minút odvetrať rozpúšťadlá.
Na vzduchu zaschnutý náter je možné pretrieť ďalšou vrstvou najskôr po 6 hodinách, najneskôr do 2 dní.
Po 2 dňoch odporúčame pred ďalším náterom povrch prebrúsiť.

Náter je úplne vytvrdnutý po cca 7 dňoch.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite riedidlom U 6051, C 6000 alebo P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečný pre životné prostredie kategória dlhodobej nebezpečnosti: Chronická 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly .
P 270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje:
Trizink bis(ortofosfat), butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

2 otázka
2 odpoveď
Rasto
dobrý deň, je potrebné po aplikácii penetračnej farby ferro color P ešte naniesť základ chemopur G alebo stačí už len vrchná farba chemopur E priamo na penetračnú vrstvu ??

Pýtal sa Rasto, 17. august 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
18. august 2023

Dobrý deň. Technický list doporučuje dať ako prvý náter na Ferro Color P ( najneskôr do 48 hodín ) základný náter Chemopurom G a až potom Chemopurom E. No môžete využiť náter Chemopur RW, ktorý obsahuje ako základný tak aj vrchný náter https://www.efarby.sk/chemopur-rw-u-2095-matna-dvojzlozkova-polyuretanova-farba alebo v polomatnom prevedení https://www.efarby.sk/u-2094-chemopur-rw-1sch-miesanie-na-zakazku

Miňo
Môže sa striekať aj na syntetický základ?

Pýtal sa Miňo, 31. máj 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
31. máj 2023

Dobrý deň. Dvojzložkový polyuretán by som nedoporučoval striekať na syntetiku.

Hodnotenie zákazníkov

4.7

z 5 hviezdičiek

6 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(5 hodnotení)
4
(0 hodnotení)
3
(1 hodnotenie)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
6 hodnotení
Van Leeuwen

15. december 2022

Sme veľká medzinárodná firma obchodujúca s oceľovými rúrami a s nimi súvisiacimi produktami. Z efarby.sk pravidelne objednávame rôzny tovar od roku 2018. Odvtedy až doposiaľ sa nestalo nič, čo by sme mohli hodnotiť negatívne. Vždy vyhovejú našim požiadavkám. Komunikácia je veľmi príjemná. A tovar nám príde včas, v poriadku a s milým darčekom. Odporúčame tento eshop a vždy sa naň radi obrátime. Táto farba je kvalitná a sme s ňou spokojní. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • rýchle dodanie
 • široký sortiment
 • kvalita produktu
 • výborné služby tohto eshopu
 • darček ku objednávke
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Anonýmný zákazník

26. júl 2016

 • nesteká
 • dobre kryje
 • nenasiel som
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Anonýmný zákazník

25. júl 2019

 • Cenovo dostupná a odolná farba
 • Nekryje na surovej joklovine tak ako som si predstavoval (mal som biely odtien)
 • Biely odtien som musel naniest 2x
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Slavo Šadibol

23. máj 2016

 • +
 • -
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Anonýmný zákazník

26. júl 2016

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (12) CHEMOPUR G U 2061 - Základná polyuretánová farba

17,88 € - 168,54 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,8 L 0100 - biela
0,8 L C00543 0,8 L 0100 - biela
C00543
skladom 18,36 € skladom 18,36 €
+
-
4 L 0100 - biela
4 L C00544 4 L 0100 - biela
C00544
skladom 85,98 € skladom 85,98 €
+
-
8 L 0100 - biela
8 L C00545 8 L 0100 - biela
C00545
skladom 168,54 € skladom 168,54 €
+
-
0,8 L 0110 - šedá
0,8 L C00546 0,8 L 0110 - šedá
C00546
skladom 17,88 € skladom 17,88 €
+
-
4 L 0110 - šedá
4 L C00547 4 L 0110 - šedá
C00547
skladom 83,06 € skladom 83,06 €
+
-
8 L 0110 - šedá
8 L C00548 8 L 0110 - šedá
C00548
skladom 162,70 € skladom 162,70 €
+
-
4 L 0199 - čierna
4 L C00550 4 L 0199 - čierna
C00550
skladom 85,98 € skladom 85,98 €
+
-
8 L 0199 - čierna
8 L C00551 8 L 0199 - čierna
C00551
skladom 168,54 € skladom 168,54 €
+
-
4 L 0840 - červenohnedá
4 L C00553 4 L 0840 - červenohnedá
C00553
skladom 83,06 € skladom 83,06 €
+
-
8 L 0840 - červenohnedá
8 L C00554 8 L 0840 - červenohnedá
C00554
skladom 162,70 € skladom 162,70 €
+
-