Syntetika S 2013 U - vrchný email na kov a drevo
Syntetika S 2013 U - vrchný email na kov a drevo

Značka: Chemolak

Syntetika S 2013 U - vrchný email na kov a drevo
Zatvoriť

Syntetika S 2013 U - vrchný email na kov a drevo

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00182

Syntetika S 2013 U - vrchný email na kov a drevo

Syntetická lesklá farba vhodná pre kov i drevo v interiéri i exteriéri.Náter vytvára súvislý ochranný film, ktorý je odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú priľnavosť na základné i renovačné nátery. Spotreba: - cca 14-17 m2/LRiedenie: - S 6006Hľadáte farbu na kov? Ideálne takú…

Zobraziť viac
farba (26)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Syntetická lesklá farba vhodná pre kov i drevo v interiéri i exteriéri.
Náter vytvára súvislý ochranný film, ktorý je odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. 
Má výbornú priľnavosť na základné i renovačné nátery. 

Spotreba: 

- cca 14-17 m2/L

Riedenie:

- S 6006

Príprava podkladu 

Podklad musí byť pred náterom čistý, suchý, bez mastnoty, oleja a iných nečistôt. 
Z kovu musia byť odstránené okoviny, hrdza, prach, soľ, mastnoty a iných nečistôt. 

Pri nátere dreva je potrebné odstránenie živice, prebrúsenie a očistenie podkladu. 

Aplikácia náteru 

Kov:

Na pripravený podklad je vhodné naniesť základný náter - Syntetika S 200 U.
Pri nátere ľahkých kovov odporúčame ako základný náter použiť - Základ na ľahké kovy S 2003. 
Tmelenie a brúsenie sa uskutočňuje v závislosti od požiadaviek a stavu podkladu. 
Po dostatočnom uschnutí základného náter je možné naniesť vrchný syntetický náter v 1-3 vrstvách. 

Drevo:
V prípade nového dreveného podkladu je potrebné najskôr naniesť vhodný impregnačný základ pre ochranu dreva pred hnilobou, drevokazným hmyzom a hubami. 
Po uschnutí podklad jemne prebrúste. Pred náterom farbou odporúčame použitie základného náteru. 
Po dokonalom uschnutí je možné použiť vrchný syntetický náter v 1-2 vrstvách. 

Náter zaschnutý na vzduchu je možné pretrieť najskôr po 24 hodinách. 

Náradie ihneď po použití očistite riedidlom s 6006, S 6001, C 6000 alebo prípravkom P 8500. Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
POZOR
Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%), reakčná
zmes etylbenzénu a xylénu, butan-1-ol
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov

1 hodnotenie
Zuzana

18. január 2022

Veľmi dobrý, rýchle dodanie, super Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Rýchle dodanie
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (77) Syntetika S 2013 U - vrchný email na kov a drevo

8,02 € - 70,33 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,6 l 1000 - biela
0,6 L C00182 0,6 l 1000 - biela
C00182
skladom 8,84 € skladom 8,84 €
+
-
2,5 l 1000 - biela
2,5 L C00183 2,5 l 1000 - biela
C00183
skladom 33,33 € skladom 33,33 €
+
-
1000 - biela 4,5 l
4,5 L C00184 1000 - biela 4,5 l
C00184
skladom 57,49 € skladom 57,49 €
+
-
0,6 l 1010 - šedá pastelová
0,6 L C00186 0,6 l 1010 - šedá pastelová
C00186
skladom 8,84 € skladom 8,84 €
+
-
2,5 l 1010 - šedá pastelová
2,5 L C00187 2,5 l 1010 - šedá pastelová
C00187
skladom 33,33 € skladom 33,33 €
+
-
1010 - šedá pastelová 4,5 l
4,5 L C00188 1010 - šedá pastelová 4,5 l
C00188
skladom 57,49 € skladom 57,49 €
+
-
0,6 l 1100 - šedá stredná
0,6 L C00190 0,6 l 1100 - šedá stredná
C00190
skladom 8,02 € skladom 8,02 €
+
-
2,5 l 1100 - šedá stredná
2,5 L C00191 2,5 l 1100 - šedá stredná
C00191
skladom 30,39 € skladom 30,39 €
+
-
1100 - šedá stredná 4,5 l
4,5 L C00192 1100 - šedá stredná 4,5 l
C00192
skladom 52,77 € skladom 52,77 €
+
-
0,6 l 1110 - šedá svetlá
0,6 L C00194 0,6 l 1110 - šedá svetlá
C00194
skladom 8,02 € skladom 8,02 €
+
-