SYNTETIKA S 2013 U - Vrchná syntetická farba na kov a drevo
SYNTETIKA S 2013 U - Vrchná syntetická farba na kov a drevo

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede (4)

SYNTETIKA S 2013 U - Vrchná syntetická farba na kov a drevo
Zatvoriť

SYNTETIKA S 2013 U - Vrchná syntetická farba na kov a drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede: 2

Kód produktu: VAR-C00182

SYNTETIKA S 2013 U - Vrchná syntetická farba na kov a drevo

Syntetická vrchná farba na kov a drevo pre použitie do interiéru aj exteriéru. Na povrch vytvára súvislý film, ktorý chráni podklad pred vlhkosťou a poveternostnými vplyvmi. Má výbornú priľnavosť na renovačné i staršie nátery. Výdatnosť: 16-19 m2/L.

Zobraziť viac
farba (27)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetická vrchná farba na kov a drevo pre použitie do interiéru aj exteriéru.
Na povrch vytvára súvislý film, ktorý chráni podklad pred vlhkosťou a poveternostnými vplyvmi.
Má výbornú priľnavosť na renovačné i staršie nátery.

Spotreba: 

- cca 16-19 m2/L

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia štetcom)
- S 6001 (aplikácia striekaním)

Príprava podkladu 

Podklad musí byť pred náterom čistý, suchý, bez mastnoty, oleja a iných nečistôt. 
Z kovu musia byť odstránené okoviny, hrdza, prach, soľ, mastnoty a iné častice.
Z dreva odstráňte živicu a prípadné zašednutie. 
Drevený povrch po očistení prebrúste brúsnym papierom a odstráňte prach z brúsenia.

Aplikácia

Náter kovu:
Na pripravený podklad aplikujte ako prvé základný antikorózny náter S 2000 U.
Pri nátere ľahkých kovov odporúčame ako základný náter použiť - Základ na ľahké kovy S 2003. 
Tmelenie a brúsenie vykonajte v závislosti od požiadaviek a stavu podkladu. 
Po dostatočnom uschnutí základného náteru nanášajte vrchný syntetický náter v 1-3 vrstvách štetcom alebo striekaním. 

Drevo:
V prípade nového dreveného podkladu je potrebné najskôr naniesť vhodný impregnačný základ pre ochranu dreva pred hnilobou, drevokazným hmyzom a hubami napr. impregnáciu V 1357. 
Po uschnutí podklad jemne prebrúste brúsnym papierom.
Pred náterom farbou odporúčame použiť základný náter napr. S 2000 U.
Po dôkladnom uschnutí môžte aplikovať vrchný syntetický náter v 1-2 vrstvách štetcom alebo striekaním. 

Čistenie náradia

Náradie ihneď po použití očistite riedidlom S 6006, S 6001, C 6000 alebo prípravkom P 8500. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória dlhodobej nebezpečnosti: Chronická 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
 Pozor

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 304 +P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%), reakčná zmes etylbenzénu a xylénu, 1-metoxypropán-2-ol

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

2 otázka
2 odpoveď
Marián
Dobrý deň, mám minulý rok zmontovanú náraďovňu z OSB dosiek, zasieťkovanú, natiahnutú vrchnou vonkajšou omietkou a natretou fasádnou farbou. U zemi to ale trpí. Bol tam nafúkaný sneh, a farba sa aj vrchnou omietkou začala odlupovať. Chcel by som tam dať nejakú vonkajšiu farbu na sokel. Prosím o radu, aký typ zvoliť? Je farba, ktorú som zvolil, správny výber?

Pýtal sa Marián, 15. marec 2024

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
15. marec 2024

Dobrý deň. Spodnú časť by som doporučil zaizolovať vodouriediteľným ochranným lakom napr. https://www.efarby.sk/ekoban-lak-farba-na-beton-a-drevo. Syntetická farba by mohla narušiť podklad. Skôr by som doporučil farbu https://www.efarby.sk/adler-5in1-color-univerzalna-vodou-rieditelna-farba

Jozef
Dobrý deň. Je táto farba vhodná aj na natieranie podlahy v suteréne alebo použiť radšej inú?

Pýtal sa Jozef, 2. október 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
4. október 2023

Dobrý deň. Ak sa jedná o betónovú podlahu tak by som doporučil niektorý z náterov priamo na betón a to napr. https://www.efarby.sk/izoban-synteticka-farba-na-beton alebo niektorú z farieb https://www.efarby.sk/farby-na-podlahu-v-domacnosti

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
1 hodnotenie
Zuzana

18. január 2022

Veľmi dobrý, rýchle dodanie, super Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Rýchle dodanie
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (72) SYNTETIKA S 2013 U - Vrchná syntetická farba na kov a drevo

8,64 € - 122,69 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,6 L 1000 - biela
0,6 L C00182 0,6 L 1000 - biela
C00182
skladom 9,48 € skladom 9,48 €
+
-
2,5 L 1000 - biela
2,5 L C00183 2,5 L 1000 - biela
C00183
skladom 36,00 € skladom 36,00 €
+
-
1000 - biela 4,5 L
4,5 L C00184 1000 - biela 4,5 L
C00184
skladom 63,84 € skladom 63,84 €
+
-
0,6 L 1010 - šedá pastelová
0,6 L C00186 0,6 L 1010 - šedá pastelová
C00186
skladom 9,48 € skladom 9,48 €
+
-
2,5 L 1010 - šedá pastelová
2,5 L C00187 2,5 L 1010 - šedá pastelová
C00187
skladom 36,00 € skladom 36,00 €
+
-
1010 - šedá pastelová 4,5 L
4,5 L C00188 1010 - šedá pastelová 4,5 L
C00188
skladom 63,84 € skladom 63,84 €
+
-
0,6 L 1100 - šedá stredná
0,6 L C00190 0,6 L 1100 - šedá stredná
C00190
skladom 8,64 € skladom 8,64 €
+
-
2,5 L 1100 - šedá stredná
2,5 L C00191 2,5 L 1100 - šedá stredná
C00191
skladom 32,83 € skladom 32,83 €
+
-
1100 - šedá stredná 4,5 L
4,5 L C00192 1100 - šedá stredná 4,5 L
C00192
skladom 58,62 € skladom 58,62 €
+
-
0,6 L 1110 - šedá svetlá
0,6 L C00194 0,6 L 1110 - šedá svetlá
C00194
skladom 8,64 € skladom 8,64 €
+
-