Syntetika S 2000 U - základná antikorózna farba na kov
Syntetika S 2000 U - základná antikorózna farba na kov

Značka: Chemolak

Syntetika S 2000 U - základná antikorózna farba na kov
Zatvoriť

Syntetika S 2000 U - základná antikorózna farba na kov

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00151

Syntetika S 2000 U - základná antikorózna farba na kov

Hľadáte farbu na kov? Ideálne takú ktorá má dlhú životnosť ušetrí vám peniaze, námahu aj čas? Ako natrieť strechu, plot alebo iné kovové materiály? Prečítajte si v našom najnovšom e-booku Natieranie kovov. Stiahnite si zdarma. Syntetika - základná antikorózna farba sa používa ako univerzálny…

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Syntetika - základná antikorózna farba sa používa ako univerzálny základný náter pod syntetické a iné emaily. Základné nátery nesmú byť dlhodobo vystavené poveternostným podmienkam. Farba nie je určená na úpravu povrchov ľahkých kovov.

Neobsahuje olovo a šesťmocný chróm. Syntetika - základná antikorózna farba nie je určená na vysokotlakové striekanie. Náter zaschnutý na vzduchu je možné pretrieť ďalšou vrstvou najskôr po 12 hod., najneskôr však do 7 dní. Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať!

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia a tiež natieraného povrchu predlžuje zasychanie. Zasychanie je možné urýchliť prisúšaním do 80 °C po dobu 20 – 30 minút, pred prisúšaním je nevyhnutné nechať 10 minút odprchať rozpúšťadlá. Do agresívneho prostredia odporúčame minimálnu hrúbku náteru 50 ?m Syntetiky základnej antikoróznej farby. (efarby.sk)

Náradie sa čistí riedidlom S 6006, S 6001, C 6000 alebo prípravkom P 8500.

Orientačná výdatnosť: 10 - 12 m2/ l. Riedidlo: S 6006, S 6001.

Príklad postupu:

Náter na kov

- úprava povrchu pred náterom (odstránenie okovín, koróznych splodín, prachu, solí, mastnoty a iných nečistôt)

- 1 až 2 krát Syntetika základná farba druhú vrstvu nanášať najskôr o 12 hodín

- tmelenie (podľa potreby a požiadaviek) - brúsenie brúsnym papierom (podľa potreby a požiadaviek)

- 1 až 2 krát S 2013, Syntetika vrchná farba alebo iným emailom. Náter savých podkladov: - úprava povrchu pred náterom (odstránenie živičných škvŕn z dreva, prebrúsenie a očistenie podkladu)

- 1 krát napustiť napr. O 1000, Chemoluxom biocídnym napúšťadlom V 1357 v prípade drevných povrchov - brúsenie brúsnym papierom.

- 1 krát Syntetika základná farba - jemné brúsenie brúsnym papierom (podľa potreby a požiadaviek) - 1 až 2 krát S 2013, Syntetika vrchná farba, alebo iným emailomKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečný pre vodné prostredie, kategória dlhodobej nebezpečnosti: Chronická 2
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
POZOR

Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%), reakčná
zmes etylbenzénu a xylénu, trizink bis(ortofosfat)
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov

1 hodnotenie
Zuzana

19. január 2022

Použili sme túto bielu zákl. antikoróznu farbu a navrch sme aplikovali vrchný email Syntetika S 2013 U. Veľmi dobré, rýchle dodanie, super. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Rýchle dodanie
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (10) Syntetika S 2000 U - základná antikorózna farba na kov

7,89 € - 105,56 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,6 l 0100 - biela
0,6 L C00151 0,6 l 0100 - biela
C00151
skladom 7,89 € skladom 7,89 €
+
-
2,5 l 0100 - biela
2,5 L C00152 2,5 l 0100 - biela
C00152
skladom 30,39 € skladom 30,39 €
+
-
4,5 l 0100 - biela
4,5 L C00153 4,5 l 0100 - biela
C00153
skladom 53,12 € skladom 53,12 €
+
-
0,6 l 0110 - šedá
0,6 L C00155 0,6 l 0110 - šedá
C00155
skladom 7,89 € skladom 7,89 €
+
-
2,5 l 0110 - šedá
2,5 L C00156 2,5 l 0110 - šedá
C00156
skladom 30,39 € skladom 30,39 €
+
-
4,5 l 0110 - šedá
4,5 L C00157 4,5 l 0110 - šedá
C00157
skladom 53,12 € skladom 53,12 €
+
-
0,6 l 0840 - červenohnedá
0,6 L C00160 0,6 l 0840 - červenohnedá
C00160
skladom 7,89 € skladom 7,89 €
+
-
2,5 l 0840 - červenohnedá
2,5 L C00161 2,5 l 0840 - červenohnedá
C00161
skladom 30,39 € skladom 30,39 €
+
-
4,5 l 0840 - červenohnedá
4,5 L C00163 4,5 l 0840 - červenohnedá
C00163
skladom 53,12 € skladom 53,12 €
+
-
9 l 0840 - červenohnedá
9 L C00164 9 l 0840 - červenohnedá
C00164
skladom 105,56 € skladom 105,56 €
+
-