COLOR COMPANY - Odhrdzovač
Zatvoriť

COLOR COMPANY - Odhrdzovač

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLOR COMPANY

Otázky & odpovede: 2

Kód produktu: VAR-K006261

COLOR COMPANY - Odhrdzovač

Odhrdzovač je kvapalina čírej farby, ktorá slúži na odstraňovanie hrdze z kovových podkladov. Zároveň je možné ho použiť aj ako odmasťovač.

Zobraziť viac
balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Odhrdzovač je kvapalina čírej farby, ktorá slúži na odstraňovanie hrdze z kovových podkladov.
Zároveň je možné ho použiť aj ako odmasťovač.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Corr. 1, H314
Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu.

Prvky označovania

Výstražný piktogram:


Výstražné slovo: 
Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky: 
kyselina fosforečná %

Výstražné upozornenia

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte dym.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P280 Noste ochranné okuliare.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahy
Obal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých. Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

2 otázka
2 odpoveď
Peter
Dobrý deň . Použil som váš prípravok na čistenie nemeckého sekáča na mäso . Všetko prebehlo dobre , len som spravil chybu . Nedal som si rukavice a teraz mám čierne ruky / Dlaňe a prsty . Ako mám postupovať . Nejde to vôbec dole . Peter

Pýtal sa Peter, 14. september 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
16. september 2022

Dobrý deň. Skúste použiť umývaciu pastu na ruky ( Solvina ). Alebo technický benzín prípadne Acetón.

jano
Prosím ako dlho vysychá odhrdzovac, resp. kedy môžem začať natierať po jeho aplikácií, za idealneho počasia, ako je napr.dnes?

Pýtal sa jano, 10. august 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Alexandra Pišteková
10. august 2022

Dobrý deň, 
doba aplikácie je závislá od intenzity zhrdzavenia a vonkajšej teploty – od niekoľkých sekúnd až po cca 2 hodiny. Po uplynutí doby pôsobenia sa povrch očistí suchou handričkou a následne sa môže aplikovať náter.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
1 hodnotenie
Peter

13. október 2022

Produkt funguje super. Som spokojný a tiež aj so službami tohto eshopu. Objednávka dorazila rýchlo a oceňujem aj poradenstvo špecialistu. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • kvalita produktu
  • rýchle dodanie
  • poradenstvo špecialistu
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (2) COLOR COMPANY - Odhrdzovač

4,19 € - 6,32 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,5 kg 0,5 kg K006261 0,5 kg
K006261
skladom 4,19 € skladom 4,19 €
+
-
1 kg 1 kg K006262 1 kg
K006262
skladom 6,32 € skladom 6,32 €
+
-