AMOTHERM WOOD WSB - Protipožiarny náter na drevo
AMOTHERM WOOD WSB - Protipožiarny náter na drevo

Značka: COLOR COMPANY

154,89 €s DPH

129,08 €bez DPH

  • Novinka
AMOTHERM WOOD WSB - Protipožiarny náter na drevo
Zatvoriť

AMOTHERM WOOD WSB - Protipožiarny náter na drevo

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-CC0023

AMOTHERM WOOD WSB - Protipožiarny náter na drevo

Jednozložkový ohňu odolný náter na drevené konštrukčné prvky v interiéri. Náter je schopný vytvárať penu s tepelnoizolačnými vlastnosťami, keď je povrch vystavený ohňu. Neoddeliteľnou súčasťou protipožiarnej ochrany je vrchný lak AMOTHERM EOOD TOP WSB.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

154,89 €s DPH

129,08 €bez DPH

  • Novinka

na objednávku

Na predajni v Žiline v pondelok, 30.05.2022
U vás v utorok, 31.05.2022

+
-

Popis produktu

Jednozložkový ohňu odolný náter na drevené konštrukčné prvky v interiéri.
Náter je schopný vytvárať penu s tepelnoizolačnými vlastnosťami, keď je povrch vystavený ohňu.
Neoddeliteľnou súčasťou protipožiarnej ochrany je vrchný lak AMOTHERM WOOD TOP WSB.
Povrch si zachováva prirodzený vzhľad.
Vrchný ochranný lak je na rozpúšťadlovej báze.
Použitie laku je nevyhnutné na zabezpečenie dokonalej protipožiarnej ochrany povrchu z dôvodu zamedzenia vlhkosti do protipožiarneho náteru.

Výdatnosť (podľa požiadavky zákazníka je určené množstvo aplikovaného náteru spomaľujúce horenie - či je požiadavka zákazníka reakcia na oheň alebo požiarna odolnosť):
- reakcia na oheň:
360 g/m2 protipožiarneho náteru + 100 g/m2 vrchného ochranného laku
- odolnosť voči ohňu:
od 360-670 g/m2 protipožiarneho náteru + 100 g/m2 vrchného ochranného laku

Riedenie:

- protipožiarny náter: pripravený na použitie (v prípade potreby maximálne s 5% vody)
- ochranný lak:
pripravený na použitie

Ochranný systém spĺňa požiadavky:

Reakcia na oheň:
Protipožiarny náter Amotherm Wood WSB spĺňa klasifikáciu reakcia na oheň podľa EUROCLASS B-s1, d0 podľa európskej normy EN13501 - časť 1.
Vrchný lak má samozhášací účinok na základe testov podľa európskej normy EN13501 - časť 1.
Náter spĺňa technické kritéria uvedené v norme EN13823 a EN ISO 11925 pre drevené prvky stien alebo stropov pri skúšaní požiarnych reakcií stavebných prvkov vystavených tepelnému poškodeniu jednám horiacim prvkom. 

Odolnosť voči ohňu:
Náter je klasifikovaný na účely mechanickej odolnosti R pre drevené konštrukcie, masívne a laminované, v súlade so skúškami požiarnej odolnosti vykonanými na základe európskej normy ENV 13381-7.

Príprava podkladu

Náter sa aplikuje na surové drevo.
Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený starých náterov a nečistôt.
Vlhkosť dreva by mala byť pod 13%.
Odporúčame z povrchu dokonale odstrániť prach, mastnotu a stopy oleja opieskovaním alebo hlbokým prebrúsením.
V prípade ochrany špeciálnych exotických drevín odporúčame, aby ste si pred aplikáciou otestovali kompatibilitu náterov na malej vzorke.
Povrch dreva môže byť pred náterom ošetrený biocídnym napúšťadlom proti drevokazným hubám a hmyzu.
Takýto náter treba aplikovať najlepšie 24 hodín pred aplikáciou protipožiarneho náteru.

Aplikácia 

Oba nátery premiešajte pred použitím.
Protipožiarny náter v prípade potreby je možné zriediť maximálne s 5% vody za neustáleho miešania.
Teplota vody nesmie byť nižšia ako 15°C.
Vrchný lak je pripravený priamo na použitie - neriedi sa.

Protipožiarny náter, aj vrchný náter je možné aplikovať striekaním, štetcom alebo valcom.
Pri aplikácií striekaním pri prvom nátere Amotherm Wood WSB je priemerná spotreba približne 180-200 g/m2, pri aplikácií kompresorom (kompresný pomer 40:1, tlak 180 bar, 13 mil. samočistiaca tryska (0,30 - 0,40 mm), 3,8 prívodná hadica).
Medzi jednotlivými nátermi počkajte 24 hodín.

Odporúčaná aplikačná teplota je od 15°C a relatívna vlhkosť prostredia pod 70% počas celej doby aplikácie.

Čistenie náradia

Prostriedky znečistené pri aplikácií náteru umyte po použití vodou.
Pomôcky po aplikácií vrchného laku očistite syntetickým riedidlom.

Protipožiarny náter

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Ďalšie informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človeka
Výrobok nesmie byť - bez zvláštneho súhlasu výrobcu/dovozcu - používaný na iný účel ako je uvedené v oddieli 1.
Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých súvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Prvky označovania
Žiadne.

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: COLOR COMPANY

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (2) AMOTHERM WOOD WSB - Protipožiarny náter na drevo

154,89 € - 608,36 €
Farba Názov Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 5 kg CC0024 bezfarebný 5 kg
CC0024
na objednávku 154,89 € na objednávku 154,89 €
+
-
bezfarebný 20 kg CC0025 bezfarebný 20 kg
CC0025
na objednávku 608,36 € na objednávku 608,36 €
+
-