CHEMOLUX S EXTRA - Hrubovrstvá lazúra na drevo
CHEMOLUX S EXTRA - Hrubovrstvá lazúra na drevo

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede (2)

19,12 €s DPH

15,93 €bez DPH

CHEMOLUX S EXTRA - Hrubovrstvá lazúra na drevo
Zatvoriť

CHEMOLUX S EXTRA - Hrubovrstvá lazúra na drevo

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-C00004

CHEMOLUX S EXTRA - Hrubovrstvá lazúra na drevo

Použite na lazúrovaciu úpravu dreva v interiéroch a exteriéroch. Na povrchu natieraného podkladu vytvára hrubšiu vrstvu, ktorá odpudzuje vodu a dlhšie chráni drevo pred pôsobením vlhkosti, poveternostných vplyvov a UV žiarenia. Nesteká a ľahko sa aplikuje na zvislých plochách. CHEMOLUX S Extra…

Zobraziť viac
farba (13)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

19,12 €s DPH

15,93 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-

Popis produktu

Na lazúrovaciu úpravu dreva v interiéroch a exteriéroch. Na povrchu natieraného podkladu vytvára hrubšiu vrstvu, ktorá odpudzuje vodu a dlhšie chráni drevo pred pôsobením vlhkosti, poveternostných vplyvov a UV žiarenia. Nesteká a ľahko sa aplikuje na zvislých plochách. CHEMOLUX S Extra drevo farebne upravuje a zvýrazňuje jeho prirodzenú krásu.

Riedidlo: S 6006

Výdatnosť: 8-10 m2/L

Priklad postupu:

NÁTER DREVA V EXTERIÉRI:

- úprava povrchu pred náterom

- odstránenie živičných škvŕn z dreva špachtľou alebo riedidlom C 6000, prebrúsenie podkladu, brúsny papier č. 150, odprášenie

- 1 krát V 1357 Chemolux biocídne napúšťadlo na drevo 90 –100 g/m2 (v neriedenom stave)

- po 24 hodinách možno pokračovať v ďalšej úprave, brúsenie brúsnym papierom č. 240-280

- 1 - krát CHEMOLUX S EXTRA S 1025

- po 24 hodinách jemné prebrúsenie brúsnym papierom č. 280-320 (podľa potreby a požiadaviek)

- 1 - krát CHEMOLUX S EXTRA S 1025 (nános v jednej vrstve cca 80-100 g/m2 )

Nanáša sa štetcom a NT striekaním. Lazúra zasychá na vzduchu. Pred aplikáciou sa musí dokonale premiešať odo dna obalu.

Riedi sa riedidlom S 6006. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia predlžuje zasychanie. Na vzduchu zaschnutý náter je možné pretrieť ďalšou vrstvou najskôr po 24 h.

Výsledný farebný odtieň výrazne ovplyvňuje počet nanesených vrstiev náteru, typ a štruktúra dreva.

Pri natieraní väčších plôch sa odporúča zjednotiť farebný odtieň zmiešaním obsahu jednotlivých obalov. Náradie sa čistí riedidlom S 6006 alebo C 6000.Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický orgán – jednorázová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
POZOR

Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P 304 + P 340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne
dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: uhľovodíky C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromáty, reakčná zmes
etylbenzénu a xylénu
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa


... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Marián
Dobrý deň, mám eurookná, ktoré potrebujú renováciu. To, čo chcelo ísť dole dom prešmirgloval. Neviem, či si vyberám dobrý typ náteru Chemolux S extra. Odtieň mi ukazuje na červený smrek. Prosím ešte o info, či môžem okná pretreť celé, alebo iba ošmirglovanú časť. Prosím o radu.

Pýtal sa Marián, 17. august 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
18. august 2022

Dobrý deň. Tu by som Vám doporučil lazúry priamo určené na renováciu eurookien napr. https://www.efarby.sk/adler-pullex-fenster-lasur-renovacna-lazura-na-eurookna-okna-dvere-okenice. Prešmirgloval by som postihnuté časti okna ale náter by som dal na celé okno ( aspoň z vonkajšej strany ) aby to bolo aj vizuálne perné a ujednotené.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (26) CHEMOLUX S EXTRA - Hrubovrstvá lazúra na drevo

19,12 € - 59,54 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l 102 - breza
0,75 L C00004 0,75 l 102 - breza
C00004
skladom 19,12 € skladom 19,12 €
+
-
2,5 l 102 - breza
2,5 L C00005 2,5 l 102 - breza
C00005
skladom 59,54 € skladom 59,54 €
+
-
0,75 l 162 - lipa
0,75 L C00008 0,75 l 162 - lipa
C00008
skladom 19,12 € skladom 19,12 €
+
-
2,5 l 162 - lipa
2,5 L C00009 2,5 l 162 - lipa
C00009
skladom 59,54 € skladom 59,54 €
+
-
0,75 l 192 - eben
0,75 L C00011 0,75 l 192 - eben
C00011
skladom 19,12 € skladom 19,12 €
+
-
2,5 l 192 - eben
2,5 L C00013 2,5 l 192 - eben
C00013
skladom 59,54 € skladom 59,54 €
+
-
0,75 l 202 - gaštan
0,75 L C00014 0,75 l 202 - gaštan
C00014
skladom 19,12 € skladom 19,12 €
+
-
2,5 l 202 - gaštan
2,5 L C00015 2,5 l 202 - gaštan
C00015
skladom 59,54 € skladom 59,54 €
+
-
0,75 l 212 - orech
0,75 L C00016 0,75 l 212 - orech
C00016
skladom 19,12 € skladom 19,12 €
+
-
2,5 l 212 - orech
2,5 L C00018 2,5 l 212 - orech
C00018
skladom 59,54 € skladom 59,54 €
+
-