CHEMOLUX S EXTRA - Hrubovrstvá lazúra na drevo
CHEMOLUX S EXTRA - Hrubovrstvá lazúra na drevo

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede (2)

15,94 €s DPH

13,28 €bez DPH

CHEMOLUX S EXTRA - Hrubovrstvá lazúra na drevo
Zatvoriť

CHEMOLUX S EXTRA - Hrubovrstvá lazúra na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-C00004

CHEMOLUX S EXTRA - Hrubovrstvá lazúra na drevo

Ochranná hrubovrstvá lazúra na drevo, ktorá na povrchu natretého podkladu vytvára hrubšiu vrstvu. Táto vrstva odpudzuje vodu a dlhšie chráni drevo pred pôsobením vlhkosti, poveternostných vplyvov a UV žiarenia. Výdatnosť: 8-10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (11)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

15,94 €s DPH

13,28 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Ochranná hrubovrstvá lazúra na drevo, ktorá na povrchu natretého podkladu vytvára hrubšiu vrstvu.
Táto vrstva odpudzuje vodu a dlhšie chráni drevo pred pôsobením vlhkosti, poveternostných vplyvov a UV žiarenia.
Lazúra nesteká, ľahko sa aplikuje na zvislých plochách a zvýrazňuje jeho prirodzenú krásu.

Výdatnosť:

- 8-10 m2/L

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia štetcom)
- S 6001 (aplikácia striekaním)

- aplikácia štetcom: 0-3% riedidla
- aplikácia NT striekaním:
3-5% riedidla

Príprava podkladu

Drevo musí byť pred aplikáciou lazúry čisté, suché a zbavené prachu.
Maximálna vlhkosť dreva by mala byť 12%.
Z dreva odstráňte živicu špachtľou alebo riedidlom C 6000.
Podklad prebrúste brúsnym papierom č. 150 a odstráňte prach z brúsenia.
Pre ochranu dreva odporúčame pred aplikáciou lazúry aplikovať impregnačný náter Chemolux - biocídne napúšťadlo.
Po 24 hodinách je možné pristúpiť k aplikácií lazúry - povrch po impregnácií prebrúste brúsnym papierom č. 240-280.

Aplikácia

Lazúru pred použitím dôkladne premiešajte a aplikujte štetcom alebo striekaním.
Po uschnutí impregnačnej vrstvy a prebrúsení aplikujte prvú vrstvu lazúry.
Náter nechajte schnúť 24 hodín a následne urobte jemné prebrúsenie brúsnym papierom č. 240-280.
Následne aplikujte druhú vrstvu lazúry, ktorá je konečnou vrstvou a nechajte dôkladne zaschnúť.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6006 alebo C 6000.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo: 
Pozor

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P 304 + P 340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: uhľovodíky C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromáty, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Marián
Dobrý deň, mám eurookná, ktoré potrebujú renováciu. To, čo chcelo ísť dole dom prešmirgloval. Neviem, či si vyberám dobrý typ náteru Chemolux S extra. Odtieň mi ukazuje na červený smrek. Prosím ešte o info, či môžem okná pretreť celé, alebo iba ošmirglovanú časť. Prosím o radu.

Pýtal sa Marián, 17. august 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
18. august 2022

Dobrý deň. Tu by som Vám doporučil lazúry priamo určené na renováciu eurookien napr. https://www.efarby.sk/adler-pullex-fenster-lasur-renovacna-lazura-na-eurookna-okna-dvere-okenice. Prešmirgloval by som postihnuté časti okna ale náter by som dal na celé okno ( aspoň z vonkajšej strany ) aby to bolo aj vizuálne perné a ujednotené.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (22) CHEMOLUX S EXTRA - Hrubovrstvá lazúra na drevo

15,94 € - 49,61 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 L 102 - breza
0,75 L C00004 0,75 L 102 - breza
C00004
skladom 15,94 € skladom 15,94 €
+
-
2,5 L 102 - breza
2,5 L C00005 2,5 L 102 - breza
C00005
skladom 49,61 € skladom 49,61 €
+
-
0,75 L 162 - lipa
0,75 L C00008 0,75 L 162 - lipa
C00008
skladom 15,94 € skladom 15,94 €
+
-
2,5 L 162 - lipa
2,5 L C00009 2,5 L 162 - lipa
C00009
skladom 49,61 € skladom 49,61 €
+
-
0,75 L 202 - gaštan
0,75 L C00014 0,75 L 202 - gaštan
C00014
skladom 15,94 € skladom 15,94 €
+
-
2,5 L 202 - gaštan
2,5 L C00015 2,5 L 202 - gaštan
C00015
skladom 49,61 € skladom 49,61 €
+
-
0,75 L 212 - orech
0,75 L C00016 0,75 L 212 - orech
C00016
skladom 15,94 € skladom 15,94 €
+
-
2,5 L 212 - orech
2,5 L C00018 2,5 L 212 - orech
C00018
skladom 49,61 € skladom 49,61 €
+
-
0,75 L 222 - červený smrek
0,75 L C00020 0,75 L 222 - červený smrek
C00020
skladom 15,94 € skladom 15,94 €
+
-
2,5 L 222 - červený smrek
2,5 L C00022 2,5 L 222 - červený smrek
C00022
skladom 49,61 € skladom 49,61 €
+
-