Hrubovrstvé lazúry

Hrubovrstvová lazúra vytvorí na povrchu dreva film. Hrubovrstvová lazúra zamedzuje vniku vody do dreva. Využitie hrubovrstvovej lazúry je najmä na lepenom dreve (okná, dvere) alebo na drevo, ktoré nebude praskať a mechanicky pracovať. Hrubovrstvová lazúra je náročnejšia na renováciu, keďže vrchnú vrstvu laku je potrebné prebrúsiť, aby sa ďalšia vrstva mala o čo ukotviť Avšak hrubovrstvová lazúra má dlhšiu životnosť. Pôsobí podobne ako lak. Hrubovrstvová lazúra sa nazýva aj laková lazúra.

Skryť popis Pokračovať
Adler Pullex Fenster Lasur - renovačná lazúra na eurookná, okná, dvere, okenice

Adler Pullex Fenster Lasur - renovačná lazúra na eurookná, okná, dvere, okenice

Renovačná lazúra so špeciálnymi pigmentami a UV filtrom zaručujúcimi dlhodobú ochranu voči poveternostným vplyvom. Vhodná je pre listnaté i ihličnaté dreviny v exteriéri.Použiteľná pre rozmerovo stabilné a čiastočne nestabilné drevené výrobky v exteriéri - okná, dvere, okenice, garážové brány a pod.  Výdatnosť:  - cca 8-10 m2/L Riedenie:  - produkt je pripravený na spracovanie  Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, nosný a bez deliacich substancií ak vosk, živice a pod. Drevo musí byť zbavené drevného prachu.  V prípade predtým natieraného povrchu odstráňte staré zvyšky farieb. Dobre priľnuté staré nátery prebrúste najskôr brúsnym papierom zrnitosťou 60 a dobrúste zrnitosťou 120.  Aplikácia  na ochranu dreva pred zamodraním, napadnutím drevokaznými hubami a hmyzom aplikujte základný náter Pullex Renovier Grund. Doba sušenia náteru je cca 12 hodín. Následne aplikujte prvú vrstvu s lazúrou s medzisušením cca 6 hodín. Ako posledné aplikujte druhú vrstvu renovačnej lazúry.  Čistenie náradia  Náradie po skončení prác očistite prípravkom Adlerol.  Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životnéprostredieProdukt je horľavý a môže byť zapálený z potenciálnych zdrojov vznietenia.2.2 Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)- Výstražné slovo pozor- PiktogramyGHS02 Výstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.- Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a inýchzdrojov zapálenia. Nefajčite.P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P240 Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.P242 Používajte neiskriace prístroje.P243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnite obsah, nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.- Ďalšie informácie o nebezpečnostiEUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.2.3 Iná nebezpečnosťU handry, ktorá je napustená oxidačne vysychavými produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Napustené handry nechajte vyschnúť rozložené. Prechovávanie je potrebné v uzatvorených kovových nádobách poprípade pod vodou. . Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca sa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Pri spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.Výsledky posúdenia PBT a vPvBTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB

od 35,97 € s DPH

SOLVAMAXX PLUS - Štetec pre rozpúšťadlové laky a lazúry

SOLVAMAXX PLUS - Štetec pre rozpúšťadlové laky a lazúry

Kvalitný štetec v profesionálnej kvalite s jemnými polyesterovými vláknami vhodný pre rozpúšťadlové laky a lazúry. Umožňuje vytvoriť nátery bez viditeľných ťahov štetcom.

od 14,95 € s DPH

5x Brúsny papier na drevo (zrnitosť 150)

5x Brúsny papier na drevo (zrnitosť 150)

Brúsny papier určený na brúsenie dreva pred aplikáciou vrchného náteru lazúrou, lakom alebo farbou.Pomocou brúsenia odstránite nežiadúce zdvihnuté vlásky dreva a povrch vyhladíte.
1-2 dni

2,99 € s DPH

Filtrovať
20 produktov
Odobrať
ADLER

Adler Pullex Fenster Lasur - renovačná lazúra na eurookná, okná, dvere, okenice

Renovačná lazúra so špeciálnymi pigmentami a UV filtrom zaručujúcimi dlhodobú ochranu voči poveternostným vplyvom. Vhodná je pre… Viac
+22 variantov
Odobrať
Balakryl

TELUX - hrubovrstvová lazúra na drevo

Telux sa používa k vonkajším i vnútorným lazúrovacím náterom dreva napr. okien, dverí, obloženie, podhľadov, drevených štítov a… Viac
+16 variantov
Odobrať
HG Helios Group

BORI - Laková lazúra do exteriéru

Laková lazúra, ktorá slúži na ochranný a dekoratívny náter dreva - okná, okenice, zábradlia, obloženie, drevené domčeky a pod.… Viac
+36 variantov
Odobrať
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

LAZUROL GOLD S1037 - Hrubovrstvá lazúra na drevo

LAZUROL GOLD je určený k dlhodobým ochranným farebným transparentným náterom mäkkého i tvrdého dreva vystaveného poveternostným… Viac
+10 variantov
Odobrať
Johnstone's

Johnstones Satin Woodstain - hrubovrstvová lazúra na drevo

Satin Woodstain je hrubovrstvá lazúra špeciálne určená na hladké drevené povrchy ako dvere, okná, podbitia, záhradný nábytok,… Viac
+26 variantov
Odobrať
Chemolak

CHEMOLUX S EXTRA - Hrubovrstvá lazúra na drevo

Ochranná hrubovrstvá lazúra na drevo, ktorá na povrchu natretého podkladu vytvára hrubšiu vrstvu. Táto vrstva odpudzuje vodu a… Viac
+22 variantov
Odobrať
JUB

LAZURTOP - Hrubovrstvá lazúra na drevo

Lazurtop predstavuje alkydovú hrubovrstvú lazúru na drevo pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Je určená na dekoračnú ochranu… Viac
+27 variantov
Odobrať
PRIMALEX

PRIMALEX - Hrubovrstvá lazúra na drevo

Hrubovrstvá lazúra určená na vrchné lesklé nátery dreva vo vonkajšom a vnútornom prostredí. Na povrchu dreva vytvára priehľadný… Viac
+30 variantov
Odobrať
HG Helios Group

BORI - Laková lazúra UV EXTRA

Lazúra slúžiaca pre bezfarebnú dekoráciu a ochranu dreva v interiéri aj exteriéri- okenice, zábradlia, záhradný nábytok a pod.… Viac
+2 varianty
Odobrať
Chromos-Svjetlost

ULTRATOP - Hrubovrstvová lazúra s voskom

ULTRATOP je vysoko kvalitný lazúrový náter určený na úpravu a trvalo účinnú ochranu všetkých druhov dreva. Povrch dreva si… Viac
+36 variantov
Odobrať
Belinka

BELINKA TOPLASUR UV PLUS - Hrubovrstvová lazúra na drevo

Hrubovrstvá lazúra určená na dlhodobú ochranu dreva v exteriéri pred poveternostnými vplyvmi. Okrem ochrany zároveň drevo… Viac
+57 variantov

od 15,71 € s DPH

19,64 €
 • Ušetríte 20%
 • na objednávku

  U vás v stredu

  Odobrať
  PAM

  PAM Lazex - Vysokokvalitná hrubovrstvá lazúra

  Hrubovrstvá lazúra určená na ochranné a dekoratívne nátery chát, obkladov, štítov, plotov, zábradlí, záhradného nábytku v… Viac
  +48 variantov
  Odobrať
  Chemolak

  CHEMOLUX LIGNUM - Prémiová lazúra na drevo

  Tixotropná syntetická lazúra určená pre kvalitnú ochranu dreva v exteriéri. Zabezpečuje zvýšenú odolnosť voči poveternostným… Viac
  +12 variantov
  Odobrať
  Xyladecor

  XYLADECOR OVERSOL 2v1 - Tixotropná hrubovrstvá lazúra

  Hrubovrstvá lazúra pre použitie do exteriéru na okná, dvere, balkóny, či drevené obklady. Vytvára silný polomatný film, chráni… Viac
  +27 variantov
  Odobrať
  COLORLAK

  PROFI LAZÚRA S1025 - Syntetická tixotropná hrubovrstvá lazúra

  Syntetická hrubovrstvá lazúra s tixotropným charakterom s ochranou voči UV žiareniu. Lazúra zachováva charakteristickú štruktúru… Viac
  +26 variantov
  Odobrať
  Chemolak

  DREVOLUX DECOR + Tixotropná hrubovrstvá lazúra

  Vysoko kvalitná olejová lazúra určená pre náter dreva v interiéri a exteriéri. V kombinácií spolu s Drevolux Decor tvorí… Viac
  +2 varianty
  Odobrať
  COLORLAK

  FORTELUX AQUA V1407 - Vodou riediteľná hrubovrstvá lazúra

  Hrubovrstvá lazúra vhodná pre konečnú úpravu ihličnatých a listnatých drevín v interiéri a exteriéri. Zafarbuje drevo, zvýrazňuje… Viac
  +20 variantov
  Odobrať
  SLOVLAK

  SLOVLUX - Laková lazúra na drevo

  Laková syntetická lazúra určená pre ochranné a dekoratívne nátery dreva - okien, dverí, chát, balkónov, plotov a pod. Na povrchu… Viac
  +39 variantov
  Odobrať
  Chemolak

  DREVOLUX AQUA DECOR + Hrubovrstvá olejová lazúra

  Vysoko kvalitná tixotropná olejová lazúra na drevo s obsahom vosku. Vhodná je na povrchovú úpravu do interiéru i exteriéru na… Viac
  +2 varianty
  Odobrať
  BONDEX

  BONDEX EXPERT - Hrubovrstvá lazúra na drevo

  Syntetická hrubovrstvá lazúra, ktorá slúži na ošetrenie a dekoráciu dreva a drevených prvkov v exteriéri. Poskytuje dlhotrvajúcu… Viac
  +28 variantov