BORI - Tenkovrstvá lazúra na drevo
Zatvoriť

BORI - Tenkovrstvá lazúra na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: HG Helios Group

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-H0063

BORI - Tenkovrstvá lazúra na drevo

Tenkovrstvá lazúra s pridaným prírodným olejom, ktorá zvýrazňuje štruktúru dreva a v tónovaných odtieňoch dodáva drevu zafarbenie. Vhodná je hlavne pre použitie v exteriéri pre náter plotov, brán, altánkov, pergol, dreveného obloženia a pod. Výdatnosť: 10-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (12)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

13,67 €s DPH

11,39 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Tenkovrstvá lazúra s pridaným prírodným olejom, ktorá zvýrazňuje štruktúru dreva a v tónovaných odtieňoch dodáva drevu zafarbenie.
Ochranný náter na dreve nepraská, neodlupuje sa a zároveň hĺbkovo chráni drevo.
Vhodná je hlavne pre použitie v exteriéri pre náter plotov, brán, altánkov, pergol, dreveného obloženia a pod.

Výdatnosť:

- 10-12 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

drevený podklad musí byť suchý, čistý a prebrúsený.
Odstráňte živicu, prach, vosk a iné nečistoty.
Nový drevený povrch ošetrite impregnáciou napr. Bori impregnácia s biocídom.
Vlhkosť ihličnatých drevín nesmie prekročiť vlhkosť 15%.
Vlhkosť listnatých drevín nesmie prekročiť vlhkosť 12%.
Staré a súdržné nátery je potrebné prebrúsiť as očistiť.

Aplikácia

Lazúru pred použitím dôkladne premiešajte.
Nanášajte 2-3 vrstvy lazúry (nové drevo) a 1-2 nátery pri renovácií pomocou štetca, valčeka alebo máčaním.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 6-10 hodín.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou Tessarol riedidla.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Aspiračná nebezpečnosť, Kategória 1
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Doplnkové údaje o nebezpečenstve:

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Odozva:
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
Skladovanie:
P405 Uchovávajte uzamknuté.
Odstránenie:
P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku:
uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromátov

Iná nebezpečnosť

Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.
Ekologické informácie:
Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Ľubomír Berta
akym riedidlom sa umyva naradie

Pýtal sa Ľubomír Berta, 14. máj 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
17. máj 2021

Dobrý deň. Pracovné pomôcky môžete umyť riedidlom S 6005 alebo S 6006.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

3 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(3 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
3 hodnotenia
Michal B.

18. október 2021

Osvedčená lazúra, pracuje sa s ňou dobre. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • odporúčam nákup v tomto obchode!
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Juraj Bařina

24. apríl 2023

Kvalitný Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Dobré krytie
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Firemný zákazník

28. október 2021

Produkt splnil očakávania. robili sme 2 vrstvy Bori tenkovrstvou lazurou. V minulosti som už túto lazúru používal. Mám dobré skúsenosti ako s náterom tak s týmto eshopom Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Všetky varianty produktu (36) BORI - Tenkovrstvá lazúra na drevo

13,67 € - 80,00 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l 1 - bezfarebná 0,75 L H0063 0,75 l 1 - bezfarebná
H0063
skladom 13,67 € skladom 13,67 €
+
-
2,5 l 1 - bezfarebná 2,5 L H0064 2,5 l 1 - bezfarebná
H0064
skladom 43,04 € skladom 43,04 €
+
-
5 l 1 - bezfarebná 5 L H0065 5 l 1 - bezfarebná
H0065
skladom 80,00 € skladom 80,00 €
+
-
0,75 l 10 - gaštan
0,75 L H0068 0,75 l 10 - gaštan
H0068
skladom 13,67 € skladom 13,67 €
+
-
2,5 l 10 - gaštan
2,5 L H0069 2,5 l 10 - gaštan
H0069
skladom 43,04 € skladom 43,04 €
+
-
5 l 10 - gaštan
5 L H0070 5 l 10 - gaštan
H0070
skladom 80,00 € skladom 80,00 €
+
-
0,75 l 7 - mahagón
0,75 L H0071 0,75 l 7 - mahagón
H0071
skladom 13,67 € skladom 13,67 €
+
-
2,5 l 7 - mahagón
2,5 L H0072 2,5 l 7 - mahagón
H0072
skladom 43,04 € skladom 43,04 €
+
-
7 - mahagón 5 l
5 L H0073 7 - mahagón 5 l
H0073
skladom 80,00 € skladom 80,00 €
+
-
0,75 l 12 - makaser
0,75 L H0074 0,75 l 12 - makaser
H0074
skladom 13,67 € skladom 13,67 €
+
-