BORI - Laková lazúra UV EXTRA
BORI - Laková lazúra UV EXTRA

Značka: HG Helios Group

18,13 €s DPH

15,11 €bez DPH

BORI - Laková lazúra UV EXTRA
Zatvoriť

BORI - Laková lazúra UV EXTRA

Značka: HG Helios Group

Kód produktu: VAR-H0035

BORI - Laková lazúra UV EXTRA

Lazúra slúžiaca pre bezfarebnú dekoráciu a ochranu dreva v interiéri aj exteriéri- okenice, zábradlia, záhradný nábytok a pod. Obsahuje špeciálne UV aditíva, ktoré chránia drevo pred šednutím a vosk, ktorý zvýši odolnosť náteru. Výdatnosť: 12-14 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

18,13 €s DPH

15,11 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Lazúra slúžiaca pre bezfarebnú dekoráciu a ochranu dreva v interiéri aj exteriéri- okenice, zábradlia, záhradný nábytok a pod.
Obsahuje špeciálne UV aditíva, ktoré chránia drevo pred šednutím a vosk, ktorý zvýši odolnosť náteru.
Je vhodná hlavne pre svetlé drevo.
Ochranný film nepraská, neodlupuje sa a vytvára hodvábne lesklý výsledný efekt.

Výdatnosť:

- 12-14 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Drevený povrch očistite, prebrúste a odstráňte staré poškodené nátery.
Odstráňte živicu, vosk a mastnotu napr. pomocou riedidla C 6000.
Vlhkosť ihličnatých drevín nesmie byť vyššia ako 15%.
Vlhkosť listnatých drevín nesmie byť vyššia ako 12%.
Ak sú staré nátery dobre prídržné, postačuje ich prebrúsenie a očistenie.
Pred náterom lakovou lazúrou je potrebné podklad ošetriť v jednej vrstve pomocou BORI Tenkovrstvej lazúry s obsahom biocídu.

Aplikácia

Po zaschnutí prvej vrstvy je možné aplikovať vrchnú lazúru.
Lazúru pred aplikáciou dôkladne premiešajte.
Nanášajte štetcom alebo valčekom v 1-2 vrstvách.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 24 hodín.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou Tessarol riedidla.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Iná nebezpečnosť

Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.
Ekologické informácie:
Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.
Toxikologické informácie:
Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (2) BORI - Laková lazúra UV EXTRA

18,13 € - 58,45 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 L bezfarebná 0,75 L H0035 0,75 L bezfarebná
H0035
skladom 18,13 € skladom 18,13 €
+
-
2,5 L bezfarebná 2,5 L H0036 2,5 L bezfarebná
H0036
skladom 58,45 € skladom 58,45 €
+
-