ADLER PULLEX BODENÖL - Terasový olej na všetky dreviny
ADLER PULLEX BODENÖL - Terasový olej na všetky dreviny

Značka: ADLER

Otázky & odpovede (18)

16,87 €s DPH

14,06 €bez DPH

17,84 €
 • Ušetríte 5%
 • Najpredávanejší
ADLER PULLEX BODENÖL - Terasový olej na všetky dreviny
Zatvoriť

ADLER PULLEX BODENÖL - Terasový olej na všetky dreviny

Sample icon Vzorkovník

Značka: ADLER

Otázky & odpovede: 9

Kód produktu: VAR-AD0031

ADLER PULLEX BODENÖL - Terasový olej na všetky dreviny

Rozpúšťadlový, pigmentovaný olej na vodorovné drevené plochy v exteriéri. Chráni drevo pred ušpinením a vlhkosťou, necháva ho dýchať a redukuje zosychanie. Vhodný je pre rozmerovo nestabilné vodorovné drevené výrobky v exteriéri ako sú balkónové podlahy, terasy a pod. Výdatnosť: cca 15 m2/L.

Zobraziť viac
farba (13)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

16,87 €s DPH

14,06 €bez DPH

17,84 €
 • Ušetríte 5%
 • Najpredávanejší

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.
Bodenöl je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.
Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni.

Rozpúšťadlový, pigmentovaný olej na vodorovné drevené plochy v exteriéri.
Chráni drevo pred ušpinením a vlhkosťou, necháva ho dýchať, redukuje zosychanie a napúčanie..
Mikronizované špeciálne pigmenty zaručujú veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti a UV žiareniu. 
Je ľahko spracovateľný, vodoodpudivý a silno penetrujúci. 
Vhodný je pre rozmerovo nestabilné vodorovné drevené výrobky v exteriéri ako sú balkónové podlahy, terasy, schody a pod. 
Obzvlášť vhodnými drevinami sú smrekovec a exotické dreviny ako bangkirai, teak alebo massaranduba.

Čo získate použitím oleja Bodenöl?

+ ochranu proti zamodraniu a napadnutiu plesňami
+ hlboké prenikanie oleja do dreva
+ veľmi dobrú ochranu voči prenikaniu vody
+ farebnú rovnomernosť pre exotické dreviny
+ prirodzený povrch bez odlupovania
+ jednoduchú aplikáciu, renováciu i ošetrovanie


Biocídny prípravok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výdatnosť: 
- cca 15 m2/L (v závislosti od tvaru, povahy a vlhkosti dreva)

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez deliacich substancií ako sú živice, tuk, vosk a pod.
Vlhkosť listnatých drevín by mala byť maximálne 12%. 
Vlhkosť ihličnatých drevín by mala byť maximálne 15%.

Pre optimálnu životnosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien. 
Dôkladne povrch po brúsení očistite a vystúpené látky ako živica odstráňte. 
Ostré hrany zaoblite.

Aplikácia 

Produkt pred použitím premiešajte. 
Pred aplikáciou nie je potrebné produkt riediť - je pripravený priamo na použitie.
Optimálne je vykonanie jedného náteru zo všetkých strán ešte pred montážou. 
Následne je vhodný náter rezných rán s ADLER Allwetterlack. 
Náter je potrebné nechať vyschnúť cca 12 hodín a následne je možné aplikovať druhý, finálny náter.
 
Nesmie sa striekať!

Na drevinách bohatých na extraktívne látky (dub, iroko) môže dôjsť k dlhšiemu času schnutia. 

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla Adlerol.

Ošetrovanie

Životnosť závisí od viacerých faktorov: druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a zvolený farebný odtieň.
Pre dlhú životnosť je potrebné včasné ošetrovanie - odporúčame ošetrovanie vykonávať raz ročne.

Renovácia

Zvetrané resp. zašednuté drevo zbrúste do surového dreva.
Ďalší pracovný postup je rovnaký ako pri prvotnom nátere.
V prípade renovačného náteru bez výrazného poškodenia zbavte povrch prachu a špiny a 1x tenko natrite s Pullex Bodenöl.


Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie.
Produkt je horľavý a môže byť zapálený z potenciálnych zdrojov vznietenia.
2.2 Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Výstražné slovo: Pozor
Výstražné piktogramy

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P240 Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P242 Používajte neiskriace prístroje.
P243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah, nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Ďalšie informácie o nebezpečnosti

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH208 Obsahuje 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Iná nebezpečnosť

U handry, ktorá je napustená oxidačne vysychavými produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia!
Napustené handry nechajte vyschnúť rozložené.
Prechovávanie je potrebné v uzatvorených kovových nádobách poprípade pod vodou.
Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie.
Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca sa zberom problémových látok, likvidáciou).
Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému.
Pri spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.
Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

... viac

Otázky & Odpovede

9 otázka
9 odpoveď
G. Pavol
dobrý den, chcel by som sa spýtať či je bodenol vhodný na ošetrenie smrekových schodov ? ešte neboli natierané. vdaka. Paľo. sú to zrubové schody

Pýtal sa G. Pavol, 26. máj 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
27. máj 2021

Dobrý deň. Ak sa to týka exteriéru tak by som daný výrobok určite doporučil. V prípade interiéru by som radšej doporučil napr. https://www.efarby.sk/adler-legno-hartwachsol-tvrdy-voskovy-olej-na-drevo-do-interieru alebo v prípade farebného odtieňa https://www.efarby.sk/adler-legno-color-farebny-interierovy-olej-na-drevo

Juraj
dobrý deň, čím je ním natrieť drevenú podlahu okolo bazénu?

Pýtal sa Juraj, 25. máj 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
26. máj 2021

Dobrý deň. Áno, daný výrobok ( Bodenol ) je na to úplne vhodný. Môžete si vybrať aj farebný variant. Odporučil by som vykonať minimálne dva nátery.

Zuzana Garecova
Máme v interiéry na chodbe a schodoch drevennú podlahu,už je značne poškodená chodením a našim kocúrikom.Chceli by sme to obrúsiť a napustit a naĺakovať.čo by ste nám odporučili urobiť a akou farbou.Či len obrúsiť a natriet bez napúštania.

Pýtal sa Zuzana Garecova, 24. máj 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
25. máj 2021

Dobrý deň. Tu by som skôr odporučil https://www.efarby.sk/adler-legno-hartwachsol-tvrdy-voskovy-olej-na-drevo-do-interieru. Bodenol sa používa na drevené terasy v exteriéri. Je možné použiť aj farebný https://www.efarby.sk/adler-legno-color-farebny-interierovy-olej-na-drevo.

Róbert N.
Mám zašednuté terasové dosky a chcel by som ich obnoviť. Ako a čím to mám spraviť? ďakujem za radu.

Pýtal sa Róbert N., 24. máj 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
24. máj 2021

Dobrý deň. Na odšedenie dreva by som Vám odporučil https://www.efarby.sk/adler-holzentgrauer-cistic-a-odsedovac-dreva-odstranovac-zelenych-povlakov a následne ho napustiť výrobkom Adler Pullex Bodenol.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

34 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(33 hodnotení)
4
(1 hodnotenie)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
34 hodnotení
Marek

18. február 2022

Tento terasový olej nám bol odporučený priamo predajcom dreva na terasu. Iný sme ani neskúšali, keďže s týmto sme boli spokojný. Terasu máme z dreva Cumaru, cca 28m2. Natieranie mi zaberie max 1,5 hodiny. 2 roky po sebe som to natieral na jar a na jeseň, teraz už len raz ročne na jar. Po natretí drevo získa krásny medový nádych a matný lesk. Druhá fotka je priamo po natretí. Posledná fotka je po zime, časť kde na to aj prší a svieti slnko, kedže terasa je na juh - takže už to nemá taký lesk. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • Dobre sa rozotiera
 • Prijatelná cena
 • Výsledný efekt na dreve
 • Výdatnost asi 16.5 - 17 m2/l
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Odpoveď od eFarby.sk

4. marec 2022

Ďakujeme za Vašu recenziu. Veľmi si vážime fotografie, ktoré ste nám poslal. Pevne veríme, že sa Vám u nás dobre nakupovalo. Pekný deň.

Be efarby
ForRest Glamping Banská Štiavnica

29. máj 2023

Použitý odtieň Adler Pullex Bodenol - lärche/ smrekovec. >100L Zobraziť komentár Skryť komentár

 • Odborné poradenstvo
 • Zákaznícky servis na telefóne a osobne obchodným zástupcom
 • Rýchle dodanie objednávky
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Jarmila

2. marec 2022

Velmi dobra farba :-) Zobraziť komentár Skryť komentár

 • - dobre sa natiera
 • - hned je vidiet,ako osetruje drevo
 • - dobry vyber farieb
 • - dlho vydrzi
 • - osetruje proti silnemu slnku aj dazdu
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Miroslav Gazur

1. marec 2022

Adler Pullex Bodenöl je super a krásne to vypadá. Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Odpoveď od eFarby.sk

7. marec 2022

Ďakujeme krásne za referenciu a sme veľmi radi, že ste s nákupom v našom eshope spokojný.

Be efarby
Patrik

20. marec 2022

Produkt mi bol odporučený priamo firmou ktorá realizovala pokladku terasy. Pred náterom som terasu umyl vodou ale nie silným prúdom z wapky, silny prúd by mohol poškodiť drevo na ktorom by zostali nevzhľadné čiary. Terasu natieram v 2 vrstvách, 2 krát do roka. Drevo po nátere krasne ožije, viditelne odpudzuje vodu a dobre sa následne udržuje. Moje rady:
1. na zimu si konzervy odložte do domu a nenechávajte ich premrznut v záhradným domčeku.
2. Na rúčku od metly som si pomocou eskapasky primontoval štetec aby som sa nemusel zohýbať.
3. Pred náterom treba nechať drevo preschnut

Kôli výslednym vlastnostiam, vzhľadu a celkovej ochrane dreva je akceptovateľná aj vyššia cena produktu. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • Pigment pomáha ochrániť drevo
 • Dobre sa rozotiera
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: ADLER

O značke ADLER

Spoločnosť ADLER, oddaná duchu zakladateľa spoločnosti Johanna Berghofa, je dodnes rodinným podnikom.
Nosnými značkami v segmente ochrany dreva sú Adler Pullex, Adler Legno a Adler Lignovit.
S pobočkami a predajnými partnermi po celej Európe je značka Adler pevne ukotvená na európskom trhu.
Produkujú, vyrábajú, skúmajú a vyvíjajú v sídle firmy v meste Schwaz v Tirolsku a to od roku 1934.
Kladú dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť, ktoré sú hlavnými prvkami ich úspechu.
Ako popredný rakúsky výrobca farieb a lakov nesie zodpovednosť za zdravie a spokojnosť zamestnancov, za životné prostredie, klímu, ale i za spokojnosť zákazníkov.
O udržateľnosti iba nehovoria - touto zodpovednosťou žijú - deň za dňom a celým srdcom.
Viac sa o spoločnosti Adler môžete dozvedieť z videa:

Produkty Adler sme sa rozhodli podporiť aj my v efarby.sk pretože ich vnímame ako vysokokvalitné.
Zákazníkovi tým dodávame pridanú hodnotu vo forme životnosti.
Efarby v spolupráci s Jurajom Šokom Tabačkom natočili vtipné scénky, ktoré Vám priblížia produkty Adler.
Ak sa chcete dozvedieť viac pikošiek zo zákulisia natáčania, prečítajte si náš článok alebo si pozrite všetky videá, ktoré sme so Šokom natočili.

Všetky varianty produktu (39) ADLER PULLEX BODENÖL - Terasový olej na všetky dreviny

16,87 € - 226,30 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
750 ml farblos - bezfarebný 0,75 L AD0031 750 ml farblos - bezfarebný
AD0031
skladom 17,84 € 16,87 € skladom 17,84 € 16,87 €
+
-
2,5 l farblos - bezfarebný 2,5 L AD0032 2,5 l farblos - bezfarebný
AD0032
skladom 49,26 € 46,55 € skladom 49,26 € 46,55 €
+
-
10 l farblos - bezfarebný 10 L AD0033 10 l farblos - bezfarebný
AD0033
skladom 170,04 € skladom 170,04 €
+
-
750 ml lärche - smrekovec 0,75 L AD0034 750 ml lärche - smrekovec
AD0034
skladom 22,04 € 20,32 € skladom 22,04 € 20,32 €
+
-
2,5 l lärche - smrekovec 2,5 L AD0035 2,5 l lärche - smrekovec
AD0035
skladom 62,82 € 57,91 € skladom 62,82 € 57,91 €
+
-
10 l lärche - smrekovec 10 L AD0036 10 l lärche - smrekovec
AD0036
skladom 226,30 € skladom 226,30 €
+
-
750 ml java 0,75 L AD0037 750 ml java
AD0037
skladom 22,04 € 20,32 € skladom 22,04 € 20,32 €
+
-
2,5 l java 2,5 L AD0038 2,5 l java
AD0038
skladom 62,82 € 57,91 € skladom 62,82 € 57,91 €
+
-
750 ml kongo 0,75 L AD0039 750 ml kongo
AD0039
skladom 22,04 € 20,32 € skladom 22,04 € 20,32 €
+
-
2,5 l kongo 2,5 L AD0040 2,5 l kongo
AD0040
skladom 62,82 € 57,91 € skladom 62,82 € 57,91 €
+
-