Chemolux Lignum - prémiová ochranná lazúra na drevo
Chemolux Lignum - prémiová ochranná lazúra na drevo

Značka: Chemolak

15,28 €s DPH

12,73 €bez DPH

Chemolux Lignum - prémiová ochranná lazúra na drevo
Zatvoriť

Chemolux Lignum - prémiová ochranná lazúra na drevo

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01313

Chemolux Lignum - prémiová ochranná lazúra na drevo

Výrobok sa používa predovšetkým na nátery altánkov, pergol, podhľadov, drevených obkladov, chát, prístreškov, plotov a iných drevených konštrukčných stavieb a doplnkov. E-book zadarmo pre všetkých, ktorí by radi natreli vyvýšené záhony, kvetináče kvalitnou farbou netoxickou pre jedlé rastliny alebo…

Zobraziť viac
farba (6)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

15,28 €s DPH

12,73 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

CHEMOLUX Lignum  je tixotropná polomatná lazúra na drevo na báze vysokosušinovej živice. Používa sa na vysoko kvalitnú ochranu dreva v interiéroch a exteriéroch.

Vyniká vysokou penetráciou do dreva, UV odolnosťou a vodoodpudivosťou. Výrobok je šetrný voči životnému prostrediu, bez obsahu aromátov.  Lazúra sa výborne nanáša, na zvislých plochách nesteká.

Pri natieraní treba lazúru dôkladne rozotierať aby sa dosiahla deklarovaná výdatnosť, rovnomernosť a zasychanie optimálnej hrúbky náteru. Príliš hrubá vrstva náteru oddaľuje jeho zasychanie! Sýtosť vyfarbenia závisí od počtu vrstiev, typu a štruktúry dreva.

Výrobok sa používa predovšetkým na nátery altánkov, pergol, podhľadov, drevených obkladov, chát, prístreškov, plotov a iných drevených konštrukčných stavieb a doplnkov.

Vyrába sa v šiestich odtieňoch: bezfarebný, buk, zlatý dub, vlašský orech, čerešňa a wenge.

Vlastnosti:

- penetruje hlboko do dreva
- vytvára efektný polomatný vzhľad
- dlhodobo chráni pred UV a počasím
- obsahuje viac ako 60 % sušiny a rýchle zasychá
- výrobok bez obsahu aromátov

Čas schnutia:

na dotyk:
3 - 5 hod.
pretieranie:
10- 12 hod.
 

Výdatnosť:
cca 13 – 15 m2/l v jednej vrstveKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram
Žiadny

Výstražné slovo -
Výstražné upozornenia
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

Obsahuje: Uhľovodíky, C11-C14, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromáty,
3-jodo-2-propynyl butylcarbamát
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (12) Chemolux Lignum - prémiová ochranná lazúra na drevo

15,28 € - 46,40 €
Farba Názov Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l bezfarebný C01313 0,75 l bezfarebný
C01313
skladom 15,28 € skladom 15,28 €
+
-
2,5 l bezfarebný C01314 2,5 l bezfarebný
C01314
skladom 46,40 € skladom 46,40 €
+
-
0,75 l buk C01315 0,75 l buk
C01315
skladom 15,28 € skladom 15,28 €
+
-
buk 2,5 l C01316 buk 2,5 l
C01316
skladom 46,40 € skladom 46,40 €
+
-
0,75 l zlatý dub C01317 0,75 l zlatý dub
C01317
skladom 15,28 € skladom 15,28 €
+
-
2,5 l zlatý dub C01318 2,5 l zlatý dub
C01318
skladom 46,40 € skladom 46,40 €
+
-
0,75 l vlašský orech C01319 0,75 l vlašský orech
C01319
skladom 15,28 € skladom 15,28 €
+
-
2,5 l vlašský orech C01320 2,5 l vlašský orech
C01320
skladom 46,40 € skladom 46,40 €
+
-
0,75 l čerešna C01321 0,75 l čerešna
C01321
skladom 15,28 € skladom 15,28 €
+
-
2,5 l čerešna C01322 2,5 l čerešna
C01322
skladom 46,40 € skladom 46,40 €
+
-