VALTTI OPAQUE - Vonkajšia farba na drevo (zákazkové miešanie)
VALTTI OPAQUE - Vonkajšia farba na drevo (zákazkové miešanie)

Značka: Tikkurila

Otázky & odpovede (4)

94,37 €s DPH

78,64 €bez DPH

VALTTI OPAQUE - Vonkajšia farba na drevo (zákazkové miešanie)
Zatvoriť

VALTTI OPAQUE - Vonkajšia farba na drevo (zákazkové miešanie)

Sample icon Vzorkovník

Značka: Tikkurila

Otázky & odpovede: 2

Kód produktu: VAR-DEJ1190

VALTTI OPAQUE - Vonkajšia farba na drevo (zákazkové miešanie)

Polomatná krycia farba na drevené povrchy v exteriéri - vonkajšie obklady, rámy okien, balkóny a pod. Vhodný je i na hladké, rezané drevené povrchy a na impregnované drevo. Ponúka odolnosť voči poveternostným podmienkam, flexibilitu a trvanlivý povrch bez údržby. Spotreba: cca 8-10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (100)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

94,37 €s DPH

78,64 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.

Polomatná krycia farba na drevené povrchy v exteriéri - vonkajšie obklady, poveternostné tabule, rámy okien a pod. 
Vhodný je i na hladké, rezané drevené povrchy a na impregnované drevo. 
Ponúka odolnosť voči poveternostným podmienkam, flexibilitu a trvanlivý povrch bez údržby. 
Reguluje vlhkosť, nepraská a nenadúva sa. 


Spotreba: 

- cca 8-10 m2/L pre jeden náter na hladké drevo 

- cca 4-8 m2/L pre jeden náter na rezivo

Riedenie: 

- vodou

Čistenie náradia: 

- ihneď po použití vodou 

Príprava povrchu 

Povrchy musia byť čisté, suché, bez mastnoty, nečistôt. oleja, vosku, živice, hrdze a všetkého uvoľneného materiálu. 
Ošetrite hrdzavé kovové časti ako sú hlavičky klincov. 
Zabezpečte, aby všetky lesklé, lesklou farbou natreté povrchy a tmelené povrchy boli dôkladne prebrúsené. 
Zabezpečte, aby všetky povrchy boli dôkladne pripravené pred základovaním a natieraním. 

Na uzloch a živicových plochách prítomných v dreve môže dôjsť v dôsledku kolísania teploty a vlhkosti k farebnej nestálosti, ktorá je viditeľná najmä vo svetlých odtieňoch. 
Pokiaľ ide o úpravu je potrebné venovať osobitnú pozornosť drevu ako je dub, teak, céder, jedľa Douglas, mahagón a iné, ktoré obsahujú tanín rozpustný v oleji a vo vode, čo môže narušiť sušenie, tvrdnutie alebo priľnavosť povrchových vrstiev a zmenu farby konečného povrchu. 

Aplikácia 

Celkovo natrite nové holé drevo v čo najkratšom možnom štádiu výstavby a všetky holé miesta natrite základným náterom. 

Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. 
Náter je možné aplikovať štetcom alebo striekaním. 
Valtti Opaque sa používa neriedený - v prípade potreby je možné ho riediť vodou maximálne do 10%. 
Pri nových náteroch odporúčame dve vrstvy a pri renovačných náteroch jednu alebo dve vrstvy v závislosti od farebného rozdielu podkladu a stavu ošetrovaných povrchov. 
Pri ošetrovaní impregnovaného dreva svetlými farbami naneste dve alebo tri vrstvy. 

Povrch je bežne zaschnutý na dotyk do 1 hodiny. 
Pretierateľný je po 2 hodinách za ideálnych exteriérových podmienok. 

Náter dosahuje konečnú tvrdosť po 4 týždňoch za normálnych podmienok. 
Znečistené povrchy môžu byť očistené najskôr 1 mesiac po natieraní. 

Údržba

Valtti Opaque môže byť pretretý len s Valtti Opaque. 
Jedna vrstva je dostatočná za použitia rovnakej farby. 
Pred nanesením povrchovej vrstvy skontrolujte stav dreva a funkčnosť štruktúry guľatiny. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Definícia výrobku:
Zmes
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:

Výstražné slovo: Pozor

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Prevencia:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Odozva:
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Uchovávanie: Nie je použiteľné.
Zneškodňovanie: Nie je použiteľné.

Obsahuje:
Ošetrené výrobky:

Produkt obsahuje biocídne zložky z dôvodu ochrany produktu počas skladovania. Obsahuje C(M)IT/MIT (3:1).
Špeciálne prípravky:

Obsahuje malé množstvo senzibilizujúcich látok: 3-jód-2-propinyl butylkarbamát (IPBC), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT) a reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

2 otázka
2 odpoveď
EJ
Je vhodná táto farba aj na OSB3 dosky?

Pýtal sa EJ, 13. jún 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
15. jún 2023

Dobrý deň. Ak by ste chceli danú farbu naniesť na OSB dosky tak by bolo dobré podklad prebrúsiť. Ako ideálne riešenie na náter OSB dosiek by som doporučil fasádnu farbu.

Dušan Blaho
Dobrý deň, dá sa táto farba nanášať na eurookná natreté lazúrou, alebo treba odstrániť staré nátery? Ďakujem

Pýtal sa Dušan Blaho, 15. október 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
17. október 2022

Dobrý deň. Ak bola pôvodná lazúra hrubovrstvá tak ju treba prebrúsiť lebo by sa na nej dlhodobo nový náter neudržal. v prípade, že to bola lazúra tenkovrstvá tak stačí podklad očistiť a môžete naň naniesť Valtti Opaque.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Tikkurila

Tikkurila je fínsky výrobca farieb. Napríklad Tikkurila na drevo ponúka širokú škálu prémiových farieb pre domácich majstrov i pre profesionálov v produktovej rade Tikkurila Valtti. Široké portfólio zahŕňa interiérové i exteriérové nátery, lazúry, oleje, nátery na drevo, kov i farba na betón od Tikkurila. Väčšina farieb sa tónuje do širokej palety farieb s najvyššou pestrosťou. Je zárukou kvality a vášho úspešného výsledku. 

Výnimočné vlastnosti farieb Tikkurila: 
- dlhá životnosť náteru - kvalita produktov je zárukou dlhej životnosti a jednoduchej údržby
- EKO aspekt - väčšina náterov je vodouriediteľná a vhodná pre alergikov 
- množstvo odtieňov - najväčší rozsah, najvyššia presnosť a dokonalá reprodukovateľnosť


Tikkurila poskytuje spotrebiteľom, odborníkom a priemyslu užívateľsky príjemné a environmentálne udržateľné riešenia na ochranu a dekoráciu. Tikkurila je silný regionálny hráč, ktorého cieľom je byť vedúcou spoločnosťou v oblasti farieb v severskej oblasti a východnej Európe vrátane Ruska.

Všetky varianty produktu (300) VALTTI OPAQUE - Vonkajšia farba na drevo (zákazkové miešanie)

24,35 € - 340,30 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,9 l q818 - tiira 0,9 L DEJ2739 0,9 l q818 - tiira
DEJ2739
1-2 dni 25,90 € 1-2 dni 25,90 €
+
-
2,7 l q818 - tiira 2,7 L DEJ2740 2,7 l q818 - tiira
DEJ2740
1-2 dni 76,72 € 1-2 dni 76,72 €
+
-
9 l q818 - tiira 9 L DEJ2741 9 l q818 - tiira
DEJ2741
1-2 dni 234,30 € 1-2 dni 234,30 €
+
-
0,9 l q854 - pyry 0,9 L DEJ2742 0,9 l q854 - pyry
DEJ2742
1-2 dni 25,94 € 1-2 dni 25,94 €
+
-
2,7 l q854 - pyry 2,7 L DEJ2743 2,7 l q854 - pyry
DEJ2743
1-2 dni 76,88 € 1-2 dni 76,88 €
+
-
9 l q854 - pyry 9 L DEJ2744 9 l q854 - pyry
DEJ2744
1-2 dni 234,80 € 1-2 dni 234,80 €
+
-
0,9 l q819 - kide 0,9 L DEJ2745 0,9 l q819 - kide
DEJ2745
1-2 dni 25,98 € 1-2 dni 25,98 €
+
-
2,7 l q819 - kide 2,7 L DEJ2746 2,7 l q819 - kide
DEJ2746
1-2 dni 76,97 € 1-2 dni 76,97 €
+
-
9 l q819 - kide 9 L DEJ2747 9 l q819 - kide
DEJ2747
1-2 dni 235,16 € 1-2 dni 235,16 €
+
-
0,9 l q848 - riekko 0,9 L DEJ2748 0,9 l q848 - riekko
DEJ2748
1-2 dni 26,00 € 1-2 dni 26,00 €
+
-