ETERNEX V 2019 - Vonkajšia latexová farba
ETERNEX V 2019 - Vonkajšia latexová farba

Značka: Chemolak

ETERNEX V 2019 - Vonkajšia latexová farba
Zatvoriť

ETERNEX V 2019 - Vonkajšia latexová farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00662

ETERNEX V 2019 - Vonkajšia latexová farba

Latexová vonkajšia farba určená pre dekoračné nátery povrchov v exteriéri. Odoláva poveternostným vplyvom, vode, mrazu a vytvára pružné, svetlostále nátery. Výdatnosť: 4-8 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Latexová vonkajšia farba určená pre dekoračné nátery povrchov v exteriéri.
Odoláva poveternostným vplyvom, vode, mrazu a vytvára pružné, svetlostále nátery.
Vhodná je pre nátery suchého muriva, omietok, betónu, drevovláknitých dosiek, cemento-vápenných dosiek a pod.
Zároveň znižuje prašnosť betónových plôch a predlžuje ich životnosť.

Výdatnosť:

- 4-8 m2/kg

Riedenie:

- vodou

- aplikácia štetcom alebo valčekom: 0-10% vody
- aplikácia vzduchovým striekaním:
5-20% vody

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou farby suchý, čistý a pevný.
Odstráňte z podkladu prach, mastnotu a iné nečistoty.
Nové podklady napenetrujte napr. napúšťadlom Fano alebo farbou Eternex zriedenou s vodou.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v 1-2 vrstvách.
Časový interval medzi jednotlivými nátermi je 4-6 hodín.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou vody.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram: žiadny
Výstražné slovo: žiadne

Výstražné upozornenia

EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Obsahuje:
-

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (7) ETERNEX V 2019 - Vonkajšia latexová farba

8,03 € - 43,89 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
6 kg 0100 - biela
6 kg C00662 6 kg 0100 - biela
C00662
skladom 43,89 € skladom 43,89 €
+
-
0,8 kg 0100 - biela
0,8 kg C00664 0,8 kg 0100 - biela
C00664
skladom 8,03 € skladom 8,03 €
+
-
0,8 kg 0260 - palisander
0,8 kg C00668 0,8 kg 0260 - palisander
C00668
skladom 8,03 € skladom 8,03 €
+
-
6 kg 0845 - červenohnedá
6 kg C00674 6 kg 0845 - červenohnedá
C00674
skladom 43,89 € skladom 43,89 €
+
-
0,8 kg 0845 - červenohnedá
0,8 kg C00676 0,8 kg 0845 - červenohnedá
C00676
skladom 8,03 € skladom 8,03 €
+
-
0111 - šedá 0,8 kg
0,8 kg C04099 0111 - šedá 0,8 kg
C04099
skladom 8,03 € skladom 8,03 €
+
-
0111 - šedá 6 kg
6 kg C04101 0111 - šedá 6 kg
C04101
skladom 43,89 € skladom 43,89 €
+
-