ETERNEX V 2019 - Latexová farba vonkajšia
ETERNEX V 2019 - Latexová farba vonkajšia

Značka: Chemolak

ETERNEX V 2019 - Latexová farba vonkajšia
Zatvoriť

ETERNEX V 2019 - Latexová farba vonkajšia

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00662

ETERNEX V 2019 - Latexová farba vonkajšia

V 2019 Eternex - latexová farba vonkajšia sa používa na náter suchého muriva, skarbonizovaných omietok 2 - 6 mesiacov (hlavne v nízkopodlažnej zástavbe), propagačných predmetov, papiera, exteriérov bytov.

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (6)

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

V 2019 Eternex - latexová farba vonkajšia sa používa na náter suchého muriva, skarbonizovaných omietok 2 - 6 mesiacov (hlavne v nízkopodlažnej zástavbe), propagačných predmetov, papiera, exteriérov bytov. Možno ju aplikovať aj na dekoračné úpravy interiérov alebo aj ako podklad pre syntetické alebo olejové emaily.

V 2019 Eternex je umývateľná. Farba V 2019 nie je vhodná do trvale vlhkého prostredia. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním na suché, čisté, dokonale vyzreté podklady bez prachu a mastnôt v dvoch vrstvách. Kovové podklady vopred dôkladne očistené a odmastené sa musia pred aplikáciou farby V 2019 ošetriť základným náterom (napr. V 2053).

Náter zaschnutý na vzduchu je možné pretrieť ďalšou vrstvou náteru najskôr za 4 až 6 hod. Riedi sa podľa spôsobu nanášania na vhodný výtokový čas vodou. Kým farba nezaschne je možné náradie čistiť vodou inak treba použiť riedidlo C 6000 alebo prípravok P 8500. Pred použitím dôkladne premiešať! (efarby.sk)Nepoužívať na nátery prichádzajúce do styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na natieranie detského nábytku a hračiek.

Orientačná výdatnosť: 4 - 8 m2/ kg.

Riedidlo: Voda.

Príklad postupu: Postup pri nátere na silikátové podklady

- úprava povrchu pred náterom (odstránenie prachu, mastnôt a iných nečistôt, suchý a dokonale vyzretý povrch)

- penetrácia podkladu (podľa savosti podkladu napr. FANO S 1862 alebo nariedenou farbou V 2019)

- 1 až 2 krát V 2019 v intervale 4 - 6 hod.Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram žiadny

Výstražné slovo žiadne
Výstražné upozornenia
EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia
P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
Obsahuje: -
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (11) ETERNEX V 2019 - Latexová farba vonkajšia

8,03 € - 83,65 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
6 kg 0100 - biela
6 kg C00662 6 kg 0100 - biela
C00662
skladom 43,89 € skladom 43,89 €
+
-
12 kg 0100 - biela
12 kg C00663 12 kg 0100 - biela
C00663
skladom 82,92 € skladom 82,92 €
+
-
0,8 kg 0100 - biela
0,8 kg C00664 0,8 kg 0100 - biela
C00664
skladom 8,03 € skladom 8,03 €
+
-
12 kg 0260 - palisander
12 kg C00667 12 kg 0260 - palisander
C00667
skladom 82,92 € skladom 82,92 €
+
-
0,8 kg 0260 - palisander
0,8 kg C00668 0,8 kg 0260 - palisander
C00668
skladom 8,03 € skladom 8,03 €
+
-
6 kg 0845 - červenohnedá
6 kg C00674 6 kg 0845 - červenohnedá
C00674
skladom 43,89 € skladom 43,89 €
+
-
12 kg 0845 - červenohnedá
12 kg C00675 12 kg 0845 - červenohnedá
C00675
skladom 82,92 € skladom 82,92 €
+
-
0,8 kg 0845 - červenohnedá
0,8 kg C00676 0,8 kg 0845 - červenohnedá
C00676
skladom 8,03 € skladom 8,03 €
+
-
6 l 0111 - sivá
6 L C01577 6 l 0111 - sivá
C01577
skladom 43,89 € skladom 43,89 €
+
-
12 l 0111 - sivá
12 L C01578 12 l 0111 - sivá
C01578
skladom 83,65 € skladom 83,65 €
+
-