DECORHIT P - Hĺbkový penetračný náter
DECORHIT P - Hĺbkový penetračný náter

Značka: Chemolak

15,94 €s DPH

13,28 €bez DPH

DECORHIT P - Hĺbkový penetračný náter
Zatvoriť

DECORHIT P - Hĺbkový penetračný náter

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00141

DECORHIT P - Hĺbkový penetračný náter

Vodou riediteľná hĺbková penetrácia určená na penetráciu savých podkladov v interiéri a exteriéri. Preniká do hĺbky podkladu, zvyšuje jeho povrchovú pevnosť, znižuje savosť a tým zlepšuje rovnomerný rozliv vrchného náteru. Výdatnosť: 10-15 m2/L.

Zobraziť viac
balenie (2)

15,94 €s DPH

13,28 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vodou riediteľná hĺbková penetrácia určená na penetráciu savých podkladov v interiéri a exteriéri.
Preniká do hĺbky podkladu, zvyšuje jeho povrchovú pevnosť, znižuje savosť a tým zlepšuje rovnomerný rozliv vrchného náteru.
Používa sa pred aplikáciou vodou riediteľných farieb a omietok na zlepšenie priľnavosti k podkladu.
Vhodnými podkladmi sú vápenné, vápenno-cementové, cementové alebo sadrové omietky a stierky, sadrokartón a pórobetón.

Výdatnosť:

- 10-15 m2/L

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Podklad musí byť pre aplikovaním penetrácie vyzretý a suchý.

Aplikácia

Na pripravený podklad nanášajte penetráciu zriedenú s vodou v pomere 1:1.
Aplikácia penetrácie je možné štetcom, valčekom alebo NT striekaním.
V prípade starých zvetraných podkladov odporúčame penetráciu nanášať v neriedenom stave.
U extrémne savých podkladov odporúčame aplikovať druhú vrstvu penetrácie po dvoch hodinách.
vrchný náter aplikujte najskôr po 4 hodín od náteru penetráciou.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram: žiadny
Výstražné slovo: žiadne

Výstražné upozornenia

EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Obsahuje: -

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (2) DECORHIT P - Hĺbkový penetračný náter

15,94 € - 28,20 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5 L 5 L C01020 5 L
C01020
skladom 15,94 € skladom 15,94 €
+
-
10 L 10 L C01021 10 L
C01021
skladom 28,20 € skladom 28,20 €
+
-