Decorhit P penetračný náter
Decorhit P penetračný náter

Značka: Chemolak

Decorhit P penetračný náter
Zatvoriť

Decorhit P penetračný náter

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00141

Decorhit P penetračný náter

DECORHIT P je hĺbkové napúšťadlo, ktoré je určené k penetrácii savých silikátových podkladov ako je betón, vápenné, vápno - cementové alebo cementové omietky a pórobetón. Zloženie a veľkosť častíc v DECORHIT P umožňujú hlboké vnikanie do pórov silikátových podkladov, čím sa zvyšuje ich povrchová…

Zobraziť viac
balenie (3)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

DECORHIT P je hĺbkové napúšťadlo, ktoré je určené k penetrácii savých silikátových podkladov ako je betón, vápenné, vápno - cementové alebo cementové omietky a pórobetón. Zloženie a veľkosť častíc v DECORHIT P umožňujú hlboké vnikanie do pórov silikátových podkladov, čím sa zvyšuje ich povrchová pevnosť a znižuje nasiakavosť.

Používa sa na spevnenie starej, zvetranej, prípadne drobiacej sa omietky, prípadne betónu alebo ako podklad pred nanášaním disperzných farieb a omietkovín na nové podklady na zníženie ich nasiakavosti.

Nanášanie: Napúšťadlo DECORHIT P nie je určené na vysokotlakové striekanie. V prípade starých zvetraných podkladov odporúčame DECORHIT P nanášať v nenariedenom stave a v prípade aplikácie na pevné a nové povrchy odporúčame pred nanášaním nariediť vodou v pomere 1 : 1. V prípade extrémne savých podkladov odporúčame po dvoch hodinách aplikovať druhý náter penetrátorom. Vrchný náter disperznou farbou alebo omietkovinou odporúčame naniesť najskôr po 4 hod. od posledného náteru penetrátorom. (www.efarby.sk)Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať !

Nízka teplota, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nedostatočné vetranie a malá nasiakavosť spomaľujú zasychanie. Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím. Farba nie je určená na nátery plôch, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na nátery detského nábytku a hračiek.

Výdatnosť: 2,5 - 4 m2/ l.

Príklad postupu: Príprava podkladu:

- podklad musí byť suchý a vyzretý.

Nanášanie farby:

- 1 krát náter napúšťadlom zriedeným s vodou v pomere 1 : 1

- 2 krát náter DECORHITOM H, JKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram žiadny

Výstražné slovo žiadne
Výstražné upozornenia
EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia
P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
Obsahuje: -
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa


... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (3) Decorhit P penetračný náter

3,87 € - 24,73 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 l 1 1 L C01019 1 l 1
C01019
skladom 3,87 € skladom 3,87 €
+
-
5 l 1 5 L C01020 5 l 1
C01020
skladom 13,91 € skladom 13,91 €
+
-
10 l 1 10 L C01021 10 l 1
C01021
skladom 24,73 € skladom 24,73 €
+
-