UNIAKRYL S 2822 - Farba na vodorovné dopravné značenie
UNIAKRYL S 2822 - Farba na vodorovné dopravné značenie

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede (16)

12,29 €s DPH

10,24 €bez DPH

UNIAKRYL S 2822 - Farba na vodorovné dopravné značenie
Zatvoriť

UNIAKRYL S 2822 - Farba na vodorovné dopravné značenie

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede: 8

Kód produktu: VAR-C00620

UNIAKRYL S 2822 - Farba na vodorovné dopravné značenie

Akrylátová farba určená hlavne pre vodorovné dopravné značenie vozoviek, chodníkov, dlažieb a iných asfaltových alebo betónových plôch. Je charakteristická dobrými oteruvzdornými vlastnosťami i odolnosťou voči poveternosti. Výdatnosť: 4-5 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (7)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

12,29 €s DPH

10,24 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Akrylátová farba určená hlavne pre vodorovné dopravné značenie vozoviek, chodníkov, dlažieb a iných asfaltových alebo betónových plôch.
Je charakteristická dobrými oteruvzdornými vlastnosťami, odolnosťou voči poveternosti, chemikáliám, vyšším i nízkym teplotám.
Vďaka svojim vlastnostiam je vhodná aj na povrchovú úpravu betónových podláh v pivniciach, garážach, skladoch a pod.

Výdatnosť: 

- 4-5 m2/kg
- 6-9 m2/L
- vodorovné dopravné značenie: 3-4,5 m2/L

Riedene:

- C 6000

- aplikácia štetcom alebo valčekom: 0-15% riedidla
- aplikácia vysokotlakovým striekaním:
0-10% riedidla
- aplikácia vzduchovým striekaním:
0-15% riedidla

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, súdržný, očistený od hrubých nečistôt, prachu a olejových škvŕn.
Betón by mal byť vyzretý minimálne 4-6 mesiacov bez upravovania gletovaním alebo oceľovým hladidlom.
Staré nepriľnavé časti alebo nátery odstráňte.

Aplikácia

Na pripravený podklad nanášajte prvú vrstvu farby zriedenú s riedidlom v pomere 1:1.
Po uschnutí prvého náteru aplikujte druhý náter nariedený podľa spôsobu aplikácie alebo neriedená.
Časový interval medzi nátermi je cca 4 hodiny.

Pri aplikácií na cesty sa farba nanáša bez riedenia v jednej vrstve.
Hrúbka mokrého filmu musí byť 450-750 μm.
Náter musí byť po aplikácií upravený posypom reflexným materiálom - balotinou.
Čas schnutia farby za normálnych podmienok je 15-20 minút a doprava na komunikácií môže byť obnovená po 30 minútach od aplikácie.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skočení prác očistite pomocou riedidla C 6000 alebo prípravkom P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia kategória nebezpečnosti 3
Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia kategória nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361d Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 305 + P 351 + P 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: toluén, acetón, reakčná zmes xylénu s etylbenzénom

Iná nebezpečnosť 

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

8 otázka
8 odpoveď
Ján
Je možné touto farbou aj železný poklop ? Budú občas po ňom prechádzať autá .

Pýtal sa Ján, 16. november 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
20. november 2023

Dobrý deň. Farba Uniakryl je primárne určená na náter asfaltu a betónu. Na náter železného poklopu, z vyššou mechanickou záťažou, by som doporučil dvojzložkovú polyuretánovú farbu napr. https://www.efarby.sk/u-2081-chemopur-e-vrchna-polyuretanova-farba-na-kov-beton-drevo

Tatiana
Chcem položiť dlažbu. Na farbu sa nechce prilepiť. Ako postupovať?

Pýtal sa Tatiana, 16. január 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
16. január 2023

Dobrý deň. Farbu by bolo dobré prebrúsiť a dobre odmastiť alebo je tu možnosť použiť adhézny mostík ako prechodovú vrstvu medzi farbou a povrchovou úpravou ( lepidlo, hydroizolácia ) napr. https://www.efarby.sk/adhezny-mostik

Jozef Mačo
Dobrý deň, možno farbu použiť na značenie čiar na ihriskách z hladeného betónu (ako priemyselná podlaha)? Riedenie?

Pýtal sa Jozef Mačo, 1. jún 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
2. jún 2022

Dobrý deň. Farba sa riedi riedidlom C 6000 ( Acetón ). Je možné ju použiť aj na hladený betón. Najideálnejším náterom na hladený betón na značenie čiar je polyuretánová farba https://www.efarby.sk/u-2081-chemopur-e-vrchna-polyuretanova-farba-na-kov-beton-drevo?variant=5461

Iveta
Dobry den. Kupila som takuto farbu, no neskontrolovala som ju otvorenim ci ma odtien farebny. Zistila dom to po polroku, ze je biela. Aky pigment mozem do nej pridat? Prisim? Dakujem kissova

Pýtal sa Iveta, 10. máj 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
12. máj 2022

Dobrý deň. V tomto prípade by som Vám doporučil si kúpiť už namiešaný požadovaný odtieň. Do danej farby nejdú žiadne bežne dostupné pigmenty a nesprávne zvoleným pigmentom by ste narušili funkčnosť danej farby.

Ján Hudec
Chceme Uniakryl použiť na asfaltové značenie. Koľko ho prosím vás od vás budeme potrebovať na 630m čiar?

Pýtal sa Ján Hudec, 27. január 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
28. január 2022

Dobrý deň. V prípade, že šírka čiary je 10 cm a výdatnosť farby je cca 4,5 m2 / 1 kg farby, tak budete potrebovať 14 kg farby. Riedidlo potrebné k farbe Uniakryl je C 6000 https://www.efarby.sk/riedidlo-c-6000

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

5 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(5 hodnotení)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
5 hodnotení
Martin Hulka

11. november 2021

Na znacenie ciar idealna farba. brali sme od vas bielu aj zltu a musum vyzdvihnut promtnost vybavenia objdnavky aj ked sa jednalo o vacsie mnozstvo farby dodanie bolo do druheho dna Zobraziť komentár Skryť komentár

 • dobre ceny
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Noro B.

22. september 2021

na parkovisku nám čiary držia cca 5 rokov, potom znova obnovujeme. Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Firemny zakaznik

1. september 2021

Uniakryl pouzivame na znacenie ciar Zobraziť komentár Skryť komentár

 • Cena
 • Zlava pre firmu na efarby
 • Rychle dodanie
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
StavmaxBB

26. január 2023

Realizujeme výstavbu objektov občianskej vybavenosti, novostavieb a rodinných domov. Rekonštruujeme obytné, výrobné a administratívne budovy. Táto farba je dobrá, odporúčame. Odtiaľto ešte pravidelne kupujeme epoxidovú farbu na betón Epoxyban. Sme nadmieru spokojní s efarby, lebo každá objednávka prišla bez hocijakých komplikácií. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • kvalita farby
 • rýchle dodanie tovaru
 • spoľahlivý eshop
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Van Leeuwen

15. december 2022

Sme veľká medzinárodná firma obchodujúca s oceľovými rúrami a s nimi súvisiacimi produktami. Z efarby.sk pravidelne objednávame rôzny tovar od roku 2018. Odvtedy až doposiaľ sa nestalo nič, čo by sme mohli hodnotiť negatívne. Vždy vyhovejú našim požiadavkám. Komunikácia je veľmi príjemná. A tovar nám príde včas, v poriadku a s milým darčekom. Odporúčame tento eshop a vždy sa naň radi obrátime. S touto farbou sme spokojní. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • rýchle dodanie
 • široký sortiment
 • kvalita produktu
 • výborné služby tohto eshopu
 • darček ku objednávke
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (21) UNIAKRYL S 2822 - Farba na vodorovné dopravné značenie

12,29 € - 111,63 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5 kg 0110 - šedá
5 kg C00623 5 kg 0110 - šedá
C00623
skladom 55,93 € skladom 55,93 €
+
-
10 kg 0110 - šedá
10 kg C00624 10 kg 0110 - šedá
C00624
na objednávku 108,10 € na objednávku 108,10 €
+
-
5 kg 0610 - žltá
5 kg C00626 5 kg 0610 - žltá
C00626
skladom 59,58 € skladom 59,58 €
+
-
10 kg 0610 - žltá
10 kg C00627 10 kg 0610 - žltá
C00627
na objednávku 111,63 € na objednávku 111,63 €
+
-
0,75 L 0100 - biela
0,75 L C01032 0,75 L 0100 - biela
C01032
skladom 12,29 € skladom 12,29 €
+
-
5 kg 0100 - biela
5 kg C01033 5 kg 0100 - biela
C01033
skladom 55,93 € skladom 55,93 €
+
-
10 kg 0100 - biela
10 kg C01034 10 kg 0100 - biela
C01034
na objednávku 108,10 € na objednávku 108,10 €
+
-
0,75 L 0110 - šedá
0,75 L C01036 0,75 L 0110 - šedá
C01036
skladom 12,29 € skladom 12,29 €
+
-
5 kg 0199 - čierna
5 kg C01037 5 kg 0199 - čierna
C01037
skladom 59,58 € skladom 59,58 €
+
-
10 kg 0199 - čierna
10 kg C01038 10 kg 0199 - čierna
C01038
na objednávku 111,63 € na objednávku 111,63 €
+
-