S 2822 Uniakryl - farba na značenie ciest a na asfalt a betón
S 2822 Uniakryl - farba na značenie ciest a na asfalt a betón

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede (14)

12,29 €s DPH

10,24 €bez DPH

S 2822 Uniakryl - farba na značenie ciest a na asfalt a betón
Zatvoriť

S 2822 Uniakryl - farba na značenie ciest a na asfalt a betón

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede: 7

Kód produktu: VAR-C00620

S 2822 Uniakryl - farba na značenie ciest a na asfalt a betón

Farba UNIAKRYL je určená na povrchovú úpravu ciest a iných asfaltových plôch pri vodorovnom dopravnom značení (odtieň biely, žltý, šedý,modrý, zelený, červený ), ďalej na povrchovú úpravu betónu, skarbonizovaných omietok a vláknocementu. Odtieň svetlomodrý 0405 je možné použiť na povrchovú úpravu…

Zobraziť viac
farba (7)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

12,29 €s DPH

10,24 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Farba UNIAKRYL je určená na povrchovú úpravu ciest a iných asfaltových plôch pri vodorovnom dopravnom značení (odtieň biely, žltý, šedý, modrý, zelený, červený ), ďalej na povrchovú úpravu betónu, skarbonizovaných omietok a vláknocementu.

Odtieň svetlomodrý 0405 je možné použiť na povrchovú úpravu betónových plaveckých bazénov.

Na povrchovú úpravu betónových podláh sú odporúčané nasledovné odtiene šedý 0110, svetlohnedý 0292, svetlomodrý 0405, svetlozelený 0502, slonová kosť 0603, béžový 0605 a okrový 0630.

Farba sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, posypovým soliam, výkyvom teplôt a dobrou oteruvzdornosťou.

Riedidlo: C 6000

Výdatnosť: 4-5 m²/kg


Postup:

príprava podkladu suchý dobre očistený od hrubých nečistôt a olejových škvŕn nanášanie farby 1 krát náter S 2822 nariedenie riedidlom C 6000 1:1 1 krát náter S 2822 nariedený riedidlom C 6000 podľa spôsobu aplikácie


Nanášanie:

Na vodorovné cestné značenie sa odporúčajú použiť aplikačné zariadenia typu HZS 3, Silrob, Mamuth, Hoffman, Graco apod.

Tlak a priemer trysky závisí od typu aplikačného zariadenia.

Čas schnutia farby závisí od teploty, rel. vlhkosti vzduchu, kvality podkladu a hrúbky náteru.

Pri aplikácii na cesty sa farba nanáša bez riedenia v jednej vrstve .

Hrúbka mokrého filmu musí byť 450 – 750 μm.

Náter sa musí po aplikácii upraviť posypom reflexným materiálom – balotinou.

Nanášanie sa odporúča robiť pri teplote +10 až + 30 ºC. Pri teplote prostredia +20 ºC je čas schnutia farby 15 –20 min. a doprava na komunikácii môže byť obnovená po 30 min. od aplikácie.

Pre ostatné aplikácie sa farba nanáša obvykle v dvoch vrstvách, pričom prvý náter sa vykoná farbou nariedenou riedidlom C 6000 v pomere max. 1:1 (pomer riedenia závisí od savosti podkladu).

Na druhý náter sa farba nariedi na vhodnú viskozitu podľa použitej aplikačnej techniky alebo sa použije nenariedená.

Časový interval pre ďalší náter je 4 h. Pred použitím sa musí obsah obalu dokonale premiešať. Vysoká vlhkosť vzduchu, nízka teplota prostredia a natieraného povrchu predlžuje zasychanie. Náradie sa čistí riedidlom C 6000 alebo prípravkom P 8500.Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia kategória nebezpečnosti 3
Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia kategória nebezpečnosti 2
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenia
H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361d Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 305 + P 351 + P 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej
pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: toluen, aceton, reakčná zmes xylenu s etylbenzénom
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac


Otázky & Odpovede

7 otázka
7 odpoveď
Tatiana
Chcem položiť dlažbu. Na farbu sa nechce prilepiť. Ako postupovať?

Pýtal sa Tatiana, 16. január 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
16. január 2023

Dobrý deň. Farbu by bolo dobré prebrúsiť a dobre odmastiť alebo je tu možnosť použiť adhézny mostík ako prechodovú vrstvu medzi farbou a povrchovou úpravou ( lepidlo, hydroizolácia ) napr. https://www.efarby.sk/adhezny-mostik

Jozef Mačo
Dobrý deň, možno farbu použiť na značenie čiar na ihriskách z hladeného betónu (ako priemyselná podlaha)? Riedenie?

Pýtal sa Jozef Mačo, 1. jún 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
2. jún 2022

Dobrý deň. Farba sa riedi riedidlom C 6000 ( Acetón ). Je možné ju použiť aj na hladený betón. Najideálnejším náterom na hladený betón na značenie čiar je polyuretánová farba https://www.efarby.sk/u-2081-chemopur-e-vrchna-polyuretanova-farba-na-kov-beton-drevo?variant=5461

Iveta
Dobry den. Kupila som takuto farbu, no neskontrolovala som ju otvorenim ci ma odtien farebny. Zistila dom to po polroku, ze je biela. Aky pigment mozem do nej pridat? Prisim? Dakujem kissova

Pýtal sa Iveta, 10. máj 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
12. máj 2022

Dobrý deň. V tomto prípade by som Vám doporučil si kúpiť už namiešaný požadovaný odtieň. Do danej farby nejdú žiadne bežne dostupné pigmenty a nesprávne zvoleným pigmentom by ste narušili funkčnosť danej farby.

Ján Hudec
Chceme Uniakryl použiť na asfaltové značenie. Koľko ho prosím vás od vás budeme potrebovať na 630m čiar?

Pýtal sa Ján Hudec, 27. január 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
28. január 2022

Dobrý deň. V prípade, že šírka čiary je 10 cm a výdatnosť farby je cca 4,5 m2 / 1 kg farby, tak budete potrebovať 14 kg farby. Riedidlo potrebné k farbe Uniakryl je C 6000 https://www.efarby.sk/riedidlo-c-6000

Erik Ižarik
Dobrý deň,je možné použiť farbu ako vrchný náter do garáže?

Pýtal sa Erik Ižarik, 11. október 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
12. október 2021

Dobrý deň. Uniakryl je možné použiť aj k vrchnému náteru do garáže. Je dobré ako prvé natrieť základný náter z farby Uniakryl zriedený v pomere 1:1 s riedidlom C 6000. Druhý náter natrieť nezriedeným náterom prípadne nariediť podľa spôsobu aplikácie.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

5 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(5 hodnotení)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
5 hodnotení
Martin Hulka

11. november 2021

Na znacenie ciar idealna farba. brali sme od vas bielu aj zltu a musum vyzdvihnut promtnost vybavenia objdnavky aj ked sa jednalo o vacsie mnozstvo farby dodanie bolo do druheho dna Zobraziť komentár Skryť komentár

 • dobre ceny
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Noro B.

22. september 2021

na parkovisku nám čiary držia cca 5 rokov, potom znova obnovujeme. Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Firemny zakaznik

1. september 2021

Uniakryl pouzivame na znacenie ciar Zobraziť komentár Skryť komentár

 • Cena
 • Zlava pre firmu na efarby
 • Rychle dodanie
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
StavmaxBB

26. január 2023

Realizujeme výstavbu objektov občianskej vybavenosti, novostavieb a rodinných domov. Rekonštruujeme obytné, výrobné a administratívne budovy. Táto farba je dobrá, odporúčame. Odtiaľto ešte pravidelne kupujeme epoxidovú farbu na betón Epoxyban. Sme nadmieru spokojní s efarby, lebo každá objednávka prišla bez hocijakých komplikácií. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • kvalita farby
 • rýchle dodanie tovaru
 • spoľahlivý eshop
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Van Leeuwen

15. december 2022

Sme veľká medzinárodná firma obchodujúca s oceľovými rúrami a s nimi súvisiacimi produktami. Z efarby.sk pravidelne objednávame rôzny tovar od roku 2018. Odvtedy až doposiaľ sa nestalo nič, čo by sme mohli hodnotiť negatívne. Vždy vyhovejú našim požiadavkám. Komunikácia je veľmi príjemná. A tovar nám príde včas, v poriadku a s milým darčekom. Odporúčame tento eshop a vždy sa naň radi obrátime. S touto farbou sme spokojní. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • rýchle dodanie
 • široký sortiment
 • kvalita produktu
 • výborné služby tohto eshopu
 • darček ku objednávke
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (20) S 2822 Uniakryl - farba na značenie ciest a na asfalt a betón

12,29 € - 111,63 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5 kg 0110 - šedá
5 kg C00623 5 kg 0110 - šedá
C00623
skladom 55,93 € skladom 55,93 €
+
-
10 kg 0110 - šedá
10 kg C00624 10 kg 0110 - šedá
C00624
na objednávku 108,10 € na objednávku 108,10 €
+
-
5 kg 0610 - žltá
5 kg C00626 5 kg 0610 - žltá
C00626
skladom 59,58 € skladom 59,58 €
+
-
10 kg 0610 - žltá
10 kg C00627 10 kg 0610 - žltá
C00627
na objednávku 111,63 € na objednávku 111,63 €
+
-
0,75 l 0100 - biela
0,75 L C01032 0,75 l 0100 - biela
C01032
skladom 12,29 € skladom 12,29 €
+
-
5 kg 0100 - biela
5 kg C01033 5 kg 0100 - biela
C01033
skladom 55,93 € skladom 55,93 €
+
-
10 kg 0100 - biela
10 kg C01034 10 kg 0100 - biela
C01034
na objednávku 108,10 € na objednávku 108,10 €
+
-
0,75 l 0110 - šedá
0,75 L C01036 0,75 l 0110 - šedá
C01036
skladom 12,29 € skladom 12,29 €
+
-
5 kg 0199 - čierna
5 kg C01037 5 kg 0199 - čierna
C01037
skladom 59,58 € skladom 59,58 €
+
-
10 kg 0199 - čierna
10 kg C01038 10 kg 0199 - čierna
C01038
na objednávku 111,63 € na objednávku 111,63 €
+
-