PRIMALEX BACTERIA RESIST - Interiérová farba proti baktériám
PRIMALEX BACTERIA RESIST - Interiérová farba proti baktériám

Značka: PRIMALEX

34,32 €s DPH

28,60 €bez DPH

PRIMALEX BACTERIA RESIST - Interiérová farba proti baktériám
Zatvoriť

PRIMALEX BACTERIA RESIST - Interiérová farba proti baktériám

Sample icon Vzorkovník

Značka: PRIMALEX

Kód produktu: VAR-K006886

PRIMALEX BACTERIA RESIST - Interiérová farba proti baktériám

Vysoko krycí a odolný vnútorný náter doplnený o technológiu Active Silver Technology, ktorá odoláva rastu baktérií a plesní na povrchu náteru. Povrch je vysoko umývateľný a odolný voči dezinfekčným prípravkom. Výdatnosť: 12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

34,32 €s DPH

28,60 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vysoko krycí a odolný vnútorný náter doplnený o technológiu Active Silver Technology, ktorá odoláva rastu baktérií a plesní na povrchu náteru.
Povrch je vysoko umývateľný a odolný voči dezinfekčným prípravkom.
Zároveň odoláva škvrnám, prachu a vytvára matný výsledný efekt.
Náter bol testovaný na bakteriálnu rezistenciu voči MRSA, E-coli a iné a preto je obzvlášť vhodný do nemocníc, kliník, ordinácií, operačných sál, škôlok, škôl, hotelov a pod. 
Náter je stále vysoko paropriepustný a preto je možné ho použiť aj vo vlhkých miestnostiach.
Farba obsahuje aktívne ióny striebra.

Výdatnosť: 

- 12 m2/L

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Povrchy musia byť pevné, suché, čisté, zbavené nečistôt a častíc odpudzujúcich vodou.

Nové omietky cementové a vápenno-cementové:
Nové minerálne omietky musia byť vyzreté minimálne 4 týždne. 
Na vyzreté omietky následne aplikujte univerzálnu penetráciu Primalex alebo Primalex Primer. 

Sadrové omietky:
Omietky jemne obrúste, očistite od prachu a aplikujte základný penetračný náter.

Sadrokartónové dosky: 
Pred zjednotenie nasiakavosti podkladu penetrujte 2x správne pripravený podklad.
Aplikujte Primalex Primer alebo univerzálnu penetráciu Primalex.

Betón a pórobetón:
Povrchy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou, ktoré uvoľňujú prach mechanicky očistite alebo umyte vodou a nechajte vyschnúť.
Aplikujte základný penetračný náter.

Staršie nesúdržné nátery:
Nepriľnavé nátery alebo ich časti dôkladne odstráňte obrúsením, oškrabaním, umytím alebo použitím kefy. 
Po mokrom čistení nechajte plochy dostatočne preschnúť. 
Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou ošetrite základným penetračným náterom.

Príprava farby 

- 1. vrstva: riedenie maximálne 5% vody (t.j. 0,05 L vody na 1 L farby

- 2. vrstva: neriedená

Aplikácia

Farbu je možné nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním v 1-2 vrstvách. 
Druhú vrstvu nanášajte neriedenou náterovou hmotou vždy po dôkladnom zaschnutí prvej vrstvy.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác umyte pomocou vody.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi 

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/8000. 

2.2 Prvky označovania 

Výstražné slovo: bez výstražného slova
Výstražné upozornenia:
nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Bezpečnostné upozornenia
Odozva : Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.
Uchovávanie : Nie je použiteľné.
Zneškodňovanie : Nie je použiteľné.
Nebezpečné prísady: Nie je použiteľné

Doplňujúce prvky označovania

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Iná nebezpečnosť

Výrobok spĺňa kritéria pre PBT alebo vPvB: Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT a vPvB. 
Iné riziká nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke PRIMALEX

Najobľúbenejší spomedzi rodiny Primalex je Primalex Polar, Primalex Plus alebo natónovaný Primalex Ceramic či Primalex Inspiro. Primalex je obľúbená náterová hmota s históriou už od roku 1968. V súčasnosti tvorí portfólio 150 výrobkov pod značkou Primalex, jedná sa o syntetické a vodou riediteľné farby určené na ochranu dreva a kovu do interiéru a exteriéru v najrôznejších farebných odtieňoch doplnený omietkami a penetráciami, čím sa Primalex stal komplexným dodávateľom farieb pre slovenský trh. 

V prípade, že potrebujete konzultáciu ohľadom objednávky Primalexu, kontaktujte nášho kolegu tu: https://www.efarby.sk/pro/

Všetky varianty produktu (2) PRIMALEX BACTERIA RESIST - Interiérová farba proti baktériám

34,32 € - 108,85 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 2,5 L
2,5 L K006887 biela 2,5 L
K006887
1-2 dni 34,32 € 1-2 dni 34,32 €
+
-
biela 9 l
9 L K006888 biela 9 l
K006888
1-2 dni 108,85 € 1-2 dni 108,85 €
+
-