Protišmyková prísada do farieb na podlahu
Protišmyková prísada do farieb na podlahu

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede (2)

22,20 €s DPH

18,50 €bez DPH

Protišmyková prísada do farieb na podlahu
Zatvoriť

Protišmyková prísada do farieb na podlahu

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-DET0200

Protišmyková prísada do farieb na podlahu

Špeciálna prísada do náterových hmôt zlepšuje protišmykové vlastnosti natieraných povrchov. Prípravok vytvára ľahko zdrsnený povrch, ktorý znižuje riziko pošmyknutia, zvyšuje mechanickú pružnosť podkladu a Non-Slip eliminuje hluk z pneumatík pri parkovaní vozidiel. Spotreba: - 250g na 5kg…

Zobraziť viac
balenie (1)

22,20 €s DPH

18,50 €bez DPH

do 3 dní

Na predajni v Žiline v piatok
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Špeciálna prísada do náterových hmôt zlepšuje protišmykové vlastnosti natieraných povrchov. 
Prípravok vytvára ľahko zdrsnený povrch, ktorý znižuje riziko pošmyknutia, zvyšuje mechanickú pružnosť podkladu a Non-Slip eliminuje hluk z pneumatík pri parkovaní vozidiel. 
Je vhodný pre vonkajšie i vnútorné použitie - garáže, dielne, sklady, parkovacie stany, chodníky, bazény, pivnice, schodištia, balkóny či terasy. 

Po primiešaní do farby prísada nesadá na spodok farby. 
Použitie prísady ľahko zmatní natretý povrch. 

Spotreba: 

- 250g na 5kg natuženej hmoty 

Príprava podkladu 

Náter s protišmykovou prísadou je možné aplikovať na betón, stierku a poprípade aj na natreté plochy. 
Nenatierané plochy musia byť vopred ošetrené penetráciou. 
Nesavé plochy alebo už natreté plochy nie je potrebné penetrovať. 

Spôsob spracovania vsypu do Epoxybanu 

Na nový betón naneste najskôr penetračný náter. 
Penetráciu vykonávajte podľa návodu uvedeného na obale.

Zložku A dobre rozmiešajte mechanickým miešadlom. 
Prisypávajte, za stáleho miešania potrebné množstvo protišmykovej prísady. 
Po opatrnom a dôkladnom premiešaní postupne pridávajte zložku B s tužidlom a všetko spolu dôkladne premiešajte v celom objeme až kým nevznikne homogénna hmota. 
Priemerná doba miešania elektrickým miešadlom je cca dve minúty. 

Zaťažovanie 

Natretá podlaha je pochôdzna po 24 hodinách. 
Vyzretá a pripravená na plné zaťaženie je za cca 5-7 dní. 

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
2.2 Prvky označenia

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P260 Nevdychujte prach.
2.3 Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky spĺňajúce kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Jana.
Dobý deň, môžem túto prísadu použiť aj pri inej farbe - značke farby?

Pýtal sa Jana., 4. február 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
16. február 2022

Dobrý deň. Protišmyková prísada sa dá použiť do farieb na podlahy aj iných značiek.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: DETECHA

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (1) Protišmyková prísada do farieb na podlahu

22,20 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
250 g 0,25 kg DET0200 250 g
DET0200
do 3 dní 22,20 € do 3 dní 22,20 €
+
-