LATEXin - Vnútorná latexová farba
LATEXin - Vnútorná latexová farba

Značka: Chemolak

LATEXin - Vnútorná latexová farba
Zatvoriť

LATEXin - Vnútorná latexová farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01611

LATEXin - Vnútorná latexová farba

Vnútorná latexová farba s veľmi dobrým krytím, rýchlym zasychaním s umývateľným povrchom. Vhodná je pre náter interiérových stien z muriva, omietok, sadrokartónu, umakartu a pod. Výdatnosť: 4-8 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vnútorná latexová farba s veľmi dobrým krytím, rýchlym zasychaním s umývateľným povrchom.
Vhodná je pre náter interiérových stien z muriva, omietok, sadrokartónu, umakartu, betónu, drevovláknitých dosiek, drevotrieskových dosiek a pod.

Výdatnosť:

- 4-8 m2/kg
- 6-10 m2/L

Riedenie:

- vodou

- aplikácia štetcom alebo valčekom: 5-10% vody
- aplikácia vzduchovým striekaním:
5-15% vody

Farba ne je určená na vysokotlakové striekanie.

Príprava podkladu

Omietky a murivo musia byť vyzreté minimálne 2-4 mesiace a betón 4-6 mesiacov.
Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty a prachu.
Staré olupujúce sa nátery odstráňte.
Pripravený podklad napenetrujte napúšťadlom Fano, Decorhit P penetráciou alebo farbou zriedenou s vodou v pomere 1:1 (typ penetrácie je potrebné zvoliť podľa podkladu)

Aplikácia

Farbu aplikujte v dvoch vrstvách na napenetrovaný podklad.
Aplikácia je možná štetcom, valčekom alebo vzduchovým striekaním.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 4-6 hodín.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác umyte vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram: žiadny
Výstražné slovo: žiadne

Výstražné upozornenia

EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Obsahuje:
-

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (3) LATEXin - Vnútorná latexová farba

6,21 € - 40,86 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
6 kg 1000 - biela
6 kg C01611 6 kg 1000 - biela
C01611
skladom 26,52 € skladom 26,52 €
+
-
1000 - biela 12 kg
12 kg C04237 1000 - biela 12 kg
C04237
skladom 40,86 € skladom 40,86 €
+
-
1000 - biela 0,75 L
0,75 L C04238 1000 - biela 0,75 L
C04238
skladom 6,21 € skladom 6,21 €
+
-