JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná interiérová farba na steny
JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná interiérová farba na steny

Značka: JUB

Otázky & odpovede (10)

18 €s DPH

15 €bez DPH

23,04 €
  • Ušetríte 22%
  • Najpredávanejší
  • EKO
JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná interiérová farba na steny
Zatvoriť

JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná interiérová farba na steny

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Otázky & odpovede: 5

Kód produktu: VAR-JB00079

JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná interiérová farba na steny

Vápenná vnútorná farba vyrobená na základe haseného vápna. Náter je paropriepustný a odolný voči suchému oteru. Vhodná je najmä tam, kde existuje pravdepodobnosť vlhnutia stien a stropov vplyvom kondenzácie. Výdatnosť: 180-210 ml/m2.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

18 €s DPH

15 €bez DPH

23,04 €
  • Ušetríte 22%
  • Najpredávanejší
  • EKO

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.
Jupol BIO je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.
Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni.

Vápenná vnútorná farba vyrobená na základe haseného vápna.
Náter je paropriepustný a odolný voči suchému oteru.
Vhodná je najmä tam, kde existuje pravdepodobnosť vlhnutia stien a stropov vplyvom kondenzácie. 
Je možné ju použiť na dekoratívnu ochranu stien a stropov v budovách architektonického dedičstva ako aj v nových obytných budovách. 
Vhodným podkladom sú jemné vápenné a vápennocementové omietky. 
Farba sa vyznačuje nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín a neobsahuje ťažké kovy

Výdatnosť: 

- 180-210 ml/m2 v dvoch vrstvách 

Riedenie: 

- vodou (maximálne 10%)

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, suchý a tvrdý, bez slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov debniacich olejov, mastnoty a pod. 
Nové omietky nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky. 
Z už premaľovaných povrchov odstráňte všetky vo vode ľahko a rýchlo rozpustné vrstvy farieb.

Pred prvým maľovaním odporúčame použiť základný náter - odporúčame farbu zriedenú s 30% vody. 
Základný náter aplikujte valčekom alebo štetcom. 

Aplikácia 

Farbu pred natieraním dôkladne premiešajte. 
V prípade potreby je možné riedenie vodou, avšak maximálne do 10% hmotnosti farby. 
Náter farbou je možné vykonať po 24 hodinách od nanesenia penetračného náteru. 

Farbu nanášajte v 2 alebo 3 vrstvách v rozmedzí 24 hodín valčekom, štetcom alebo striekaním. 
Pri nanášaní valčekom využite vhodnú stieraciu mriežku. 

Čistenie náradia 

Náradie po skočení prác umyte vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Skin Corr. 1A H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.
Výstražné piktogramy
:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
calcium dihydroxide
hydroxid sodný

Výstražné upozornenia

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P260 Nevdychujte prach alebo hmlu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie údaje:

EUH208 Obsahuje metylizotiazolinón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: metylizotiazolinón, Pyritión zinočnatý, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

5 otázka
5 odpoveď
Daniela
Dobrý deň, je možné použiť túto farbu aj na drevený obklad? vopred ďakujem za odpoveď

Pýtal sa Daniela, 13. november 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
13. november 2023

Dobrý deň. Farba Jupol Bio Vápno je primárne určená na náter vápenných a vápennocementových omietok. Na drevenom podklade nemusí držať a ak áno kvalita a životnosť takéhoto náteru nie je zaručená.

Rudolf
Dobrý deň. Je možné natrieť touto farbou vnútorné betonové steny pivnice, ktoré sú potiahnuté cementovým poterom ? Steny sú značnú časť roka permanentne vlhké. Ďakujem.

Pýtal sa Rudolf, 10. august 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
11. august 2023

Dobrý deň. Podklad by bolo dobré pred nanesením nechať vysušiť ( buď odvlhčovačom alebo prirodzene ) a potom naniesť Jupol Bio vápno, aby Vám náter neopadal.

Martin
Dobry den, je mozne pouzit farbu na hlinene omietky?

Pýtal sa Martin, 18. júl 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
19. júl 2022

Dobrý deň. Daná farba je vyrobená na základe haseného vápna a áno je použiteľná aj na náter hlinených omietok.

Jonatanka
Dobrý deň chcem sa spýtať či sa dá nahradiť jupol bio vápnom , keďže vápnom máme všetky steny a náter sa musí iba stetkou tak sme sa dozvedeli o vašom výrobku či môže ísť tento jupol bio na vápno. Ďakujem

Pýtal sa Jonatanka, 30. marec 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
30. marec 2022

Dobrý deň. Farba Jupol Bio na vápennom základe, takže môže ísť na vápno. Pred prvým maľovaním odporúčame použiť základný náter - odporúčame farbu zriedenú s 30% vody.  Druhý náter môžete nanášať priamo prípadne nariediť maximálne 10% vody.

Matúš
Dobrý deň...chcel by som sa opýtať,či je možné farbu použiť na sanačne omietky??? Za odpoveď vopred ďakujem a prajem príjemný deň...

Pýtal sa Matúš, 14. august 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
16. august 2021

Dobrý deň. Je možné ju použiť aj na sanačné omietky, no iba v interiéri.

Hodnotenie zákazníkov

4.3

z 5 hviezdičiek

3 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(2 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(1 hodnotenie)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
3 hodnotenia
Roman

18. január 2022

Produkt je dobrý, farba pôsobí príjemným dojmom, pomerne vysokou bledosťou a zároveň takou matnosťou. Čo sa týka výpar, je to v poriadku, nedráždi, má špecifický zápach, ktorý nevyvoláva alergické reakcie u citlivých ľudí na chemikálie a aj ten zápach sa oveľa rýchlejšie stratí ako u bežných farieb. Ako mínus hodnotím to, že aj keď sme síce nepoužili penetráciu, museli sme použiť na 60 m2 jeden a pol 16 litrového kýbľa. Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Katarína S.

16. august 2021

sme alergici a s farbou sme spokojní, odporúčame Zobraziť komentár Skryť komentár

  • bez škodlivín
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Eva Dendisová

16. september 2020

  • Ekologická farba, bez škodlivých výparov.
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (2) JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná interiérová farba na steny

18,00 € - 46,44 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 5 L
5 L JB00079 biela 5 L
JB00079
skladom 23,04 € 18,00 € skladom 23,04 € 18,00 €
+
-
biela 16 L
16 L JB00080 biela 16 L
JB00080
skladom 61,92 € 46,44 € skladom 61,92 € 46,44 €
+
-