EPOLEX S2321 -Epoxidová farba na vane
Zatvoriť

EPOLEX S2321 -Epoxidová farba na vane

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-B000091

EPOLEX S2321 -Epoxidová farba na vane

Ako už samotný názov napovedá, je táto farba určená na renováciu povrchu smaltovaných povrchov ako sú napríklad vane, vaničky, chladničky a sprchové kúty. Farba sa vyrába v základnom bielom lesklom odtieni a predáva sa ako súprava spolu s tužidlom. Teoretická výdatnosť je 11 – 15 m2 z 1 kg…

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Tento dvojzložkový epoxidový email S 2321 na vane, je tou najlepšou odpoveďou na neustále sa zvyšujúce požiadavky trhu na tento produkt. Ako už samotný názov napovedá, je táto farba určená na renováciu povrchu smaltovaných povrchov ako sú napríklad vane, vaničky, chladničky a sprchové kúty.

Prečítajte si náš blog o tom, ako si kolega doma renovoval touto farbou vanu. 

Farba sa vyrába v základnom bielom lesklom odtieni a predáva sa ako súprava spolu s tužidlom.

Aplikuje sa štetcom, valčekom alebo striekaním.

Teoretická výdatnosť je 11 – 15 m2 z 1 kg natuženej zmesi. ( =cca 170cm dlhá 1 vaňa v dvoch vrstvach ).

Aj keď patrí medzi najtvrdšie náterové hmoty, nedosahuje už také mechanické odolnosti a tvrdosti ako pôvodný keramický smalt, ktorý sa vypaľuje pri teplote okolo 1 000° C. (www.efarby.sk)Predpokladaná životnosť náteru je 5-8 rokov, jej dĺžka záleží na aplikácii, opatrnosti a údržbe.

Epoxidová farba na vane sa riedi riedidlom: S 6300.


2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411
Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri
vdýchnutí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
2.2. Prvky označovania

Výstražný piktogram

Výstražné slovo
Nebezpečenstvo
Nebezpečné látky
produkt reakcie: bisfenolu A a epichlórhydrínu
xylén ( reakčná zmes izomérov a etylbenzénu )
uhľovodíky, C9, aromatické
bután-1-ol
Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov
zapálenia. Nefajčite.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Jan Bujnak
Je to aj na akrilat

Pýtal sa Jan Bujnak, 23. máj 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
24. máj 2022

Dobrý deň. Daný výrobok nie je vhodný na náter akrylátovej vane. Tu by som odporučil použiť najprv https://www.efarby.sk/cover-up-primer-zaklad-pre-akrylat-a-plast následne použiť https://www.efarby.sk/cover-up-dvojzlozkova-vodourieditelna-farba

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

2 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(2 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov

2 hodnotenia
Dasa Mlynekova

20. január 2022

Je super Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Michal

18. október 2021

Epoxid je najkvalitnejší náter, čiže asi vydrží dlho. Farba aj pomocky a riedidlo mi prišlo rýchlo. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • odporúčam nákup v tomto eshope
  • zapácha
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

O značke BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Tradičný český výrobca Barvy a Laky Hostivář vyrába náterové hmoty už od roku 1983.

- Špičkové vývojové a znalostné zázemie

- Partner a poskytovateľ technológie pre akéhokoľvek riešenia v oblasti náterových hmôt

- Výrobky majú európsku kvalitu a „české ceny“

- Individuálna starostlivosť o zákazníkov (poradňa, vývoj)

- Spoločnosť je členom Asociácie výrobcov náterových hmôt v ČR

- Spoločnosť je hlavným parterom Cechu maliarov a lakýrnikov v ČR

- Produktové značky : Bakrylex, Epolex, Barlet, Betex, Radbal, Fest B, Formex, Hostagrund, Industrol, Lazurol, Pragoprimer, Remal, Amarit, Fronton, Soicrat, Uniflex

Všetky varianty produktu (1) EPOLEX S2321 -Epoxidová farba na vane

40,00 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1000 - biela 0,94 kg
0,94 kg B000091 1000 - biela 0,94 kg
B000091
skladom 40,00 € skladom 40,00 €
+
-