Adler Legno-Color - farebný interiérový olej na drevo
Adler Legno-Color - farebný interiérový olej na drevo

Značka: ADLER

24,34 €s DPH

20,28 €bez DPH

Adler Legno-Color - farebný interiérový olej na drevo
Zatvoriť

Adler Legno-Color - farebný interiérový olej na drevo

Značka: ADLER

Kód produktu: VAR-AD0222

Adler Legno-Color - farebný interiérový olej na drevo

Univerzálny farebný olej pre ošetrenie listnatých a ihličnatých drevín. Má veľmi dobrú odolnosť voči vode, preniká do dreva a prehlbuje jeho štruktúru. Má ľahkú gélovú konzistenciu vďaka ktorej sa veľmi dobre spracováva. Výdatnosť: cca 15-30 m2/L.

Zobraziť viac
farba (36)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

24,34 €s DPH

20,28 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Univerzálny farebný olej pre ošetrenie listnatých a ihličnatých drevín.
Má veľmi dobrú odolnosť voči vode, preniká do dreva a prehlbuje jeho štruktúru.
Má ľahkú gélovú konzistenciu vďaka ktorej sa veľmi dobre spracováva. 
Vykazuje rovnomerné a elegantné sfarbenie dreva. 
Sušenie prebieha viazaním vzdušného kyslíka. 

Výdatnosť: 

- cca 15-30 m2/L

Forma, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. 

Riedenie:

- produkt je pripravený na spracovanie 

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica a iné. 
Musí byť zbavený prachu z dreva.

Maximálna vlhkosť ihličnatých drevín by mala byť 15%. 
Maximálna vlhkosť listnatých drevín by mala byť 12%. 

Nábytok: odstupňované prebrúsenie zrnitosťou 180-240. 
Drevené a parketové podlahy:
odstupňované prebrúsenie zrnitosťou 100-150. 

Aplikácia 

Produkt pred použitím dôkladne premiešajte. 
Aplikujte prvú vrstvu farebného oleja. 
Nanesený olej nechajte pôsobiť niekoľko minút a potom zotrite prebytok oleja bavlnenou handričkou alebo klbkom gázy v smere drevných vlákien. 
Zabráňte tomu, aby vznikol olejový film. 
Následne ďalšiu vrstvu aplikujte po dostatočnom uschnutí - ideálny schnutie cez noc cca 16 hodín. 

Náter je preschnutý a plne zaťažiteľný po cca 7 dňoch. 

Kvôli možnému zápachu vnútorné povrchy nábytku a skríň natrite maximálne v jednej tenkej vrstve. 

Čistenie náradia 

Náradie po skončení prác očistite pomocou Legno Reiniger. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné
prostredie
Produkt je horľavý a môže byť zapálený z potenciálnych zdrojov vznietenia.
2.2 Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
- Výstražné slovo pozor
- Piktogramy
GHS02Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
- Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P240 Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P242 Používajte neiskriace prístroje.
P243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.
Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah, nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
- Ďalšie informácie o nebezpečnosti
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
2.3 Iná nebezpečnosť

U handry, ktorá je napustená oxidačne vysychavými produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Napustené handry nechajte vyschnúť rozložené. Prechovávanie je potrebné v uzatvorených kovových nádobách poprípade pod vodou. .
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.


... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke ADLER

Spoločnosť ADLER, oddaná duchu zakladateľa spoločnosti Johanna Berghofa, je dodnes rodinným podnikom. Nosnými značkami v segmente ochrany dreva sú Adler Pullex, Adler Legno a Adler Lignovit. S pobočkami a predajnými partnermi po celej Európe je značka Adler pevne ukotvená na európskom trhu. Produkujú, vyrábajú, skúmajú a vyvíjajú v sídle firmy v meste Schwaz v Tirolsku a to od roku 1934. Kladú dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť, ktoré sú hlavnými prvkami ich úspechu. Ako popredný rakúsky výrobca farieb a lakov nesie zodpovednosť za zdravie a spokojnosť zamestnancov, za životné prostredie, klímu, ale i za spokojnosť zákazníkov. O udržateľnosti iba nehovoria - touto zodpovednosťou žijú - deň za dňom a celým srdcom. Viac sa o spoločnosti Adler môžete dozvedieť z videa:

Produkty Adler sme sa rozhodli podporiť aj my v efarby.sk pretože ich vnímame ako vysokokvalitné. Zákazníkovi tým dodávame pridanú hodnotu vo forme životnosti. efarby v spolupráci s Jurajom Šokom Tabačkom natočili vtipné scénky, ktoré Vám priblížia produkty Adler. Ak sa chcete dozvedieť viac pikošiek zo zákulisia natáčania, prečítajte si náš článok alebo si pozrite všetky videá, ktoré sme so Šokom natočili.

Všetky varianty produktu (72) Adler Legno-Color - farebný interiérový olej na drevo

24,34 € - 77,10 €
Farba Názov Kód Dostupnosť Cena s DPH
750 ml abruzzen AD0222 750 ml abruzzen
AD0222
skladom 24,34 € skladom 24,34 €
+
-
2,5 l abruzzen AD0223 2,5 l abruzzen
AD0223
skladom 77,10 € skladom 77,10 €
+
-
750 ml katalanien AD0224 750 ml katalanien
AD0224
skladom 24,34 € skladom 24,34 €
+
-
2,5 l katalanien AD0225 2,5 l katalanien
AD0225
skladom 77,10 € skladom 77,10 €
+
-
750 ml ligurien AD0226 750 ml ligurien
AD0226
skladom 24,34 € skladom 24,34 €
+
-
2,5 l ligurien AD0227 2,5 l ligurien
AD0227
skladom 77,10 € skladom 77,10 €
+
-
750 ml lombardei AD0228 750 ml lombardei
AD0228
1-2 dni 24,34 € 1-2 dni 24,34 €
+
-
2,5 l lombardei AD0229 2,5 l lombardei
AD0229
skladom 77,10 € skladom 77,10 €
+
-
750 ml navarra AD0230 750 ml navarra
AD0230
skladom 24,34 € skladom 24,34 €
+
-
2,5 l navarra AD0231 2,5 l navarra
AD0231
skladom 77,10 € skladom 77,10 €
+
-