V1220 - Vodou riediteľný lak na drevo
V1220 - Vodou riediteľný lak na drevo

Značka: Chemolak

V1220 - Vodou riediteľný lak na drevo
Zatvoriť

V1220 - Vodou riediteľný lak na drevo

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00128

V1220 - Vodou riediteľný lak na drevo

Lak na drevo v interiéri V 1220 sa používa na dekoratívne nátery nábytku ako sú stoly, stoličky, police a pod., hračky pre deti od 3 rokov, drevené steny a stropy, dvere a iné predmety z dreva, prípadne z dyhovaných drevotrieskových alebo drevovláknitých materiálov.Lak sa nanáša v 2 vrstvách v…

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

Lak na drevo v interiéri V 1220 sa používa na dekoratívne nátery nábytku ako sú stoly, stoličky, police a pod., hračky pre deti od 3 rokov, drevené steny a stropy, dvere a iné predmety z dreva, prípadne z dyhovaných drevotrieskových alebo drevovláknitých materiálov. Lak na drevo v interiéri V 1220 nie je určený na povrchovú úpravu materiálov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou.

Nanášanie: Lak na drevo v interiéri V 1220 nie je určený na vysokotlakové striekanie. Lak sa nanáša v 2 vrstvách v intervale 4 až 6 hod. medzi nanášaním jednotlivých vrstiev. Prvú - penetračnú vrstvu odporúčame naniesť lakom zriedeným s vodou v pomere 10 : 1 (10 dielov laku a 1 diel vody). Po zaschnutí náteru treba povrch zľahka prebrúsiť brúsnym papierom č. 240. (www.efarby.sk)

Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať! Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia a tiež natieraného povrchu predlžuje zasychanie. Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím laku.

Orientačná výdatnosť: 10 - 13 m2/ l.

Príklad postupu: Príprava podkladu:

- prebrúsenie (brúsny papier č. 180 - 240), odstránenie živičných miest, oprášenie

- 1 krát vrstva laku na drevo v interiéri V 1220 nariedeného vodou v pomere 10:1 (10 dielov laku a 1 diel vody).

- prebrúsenie brúsnym papierom č. 240,

- 1 krát vrstva nenariedeného laku na drevo v interiéri V 1220, interval medzi jednotlivými vrstvami náteru by mal byť 4 až 6 hod.Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram žiadny

Výstražné slovo žiadne
Výstražné upozornenia
EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia
P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
Obsahuje: -
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) V1220 - Vodou riediteľný lak na drevo

10,37 € - 37,28 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný lesklý 0,6 l
0,6 l C00129 bezfarebný lesklý 0,6 l
C00129
skladom 10,37 € skladom 10,37 €
+
-
2,5 l bezfarebný lesklý
2,5 l C00130 2,5 l bezfarebný lesklý
C00130
skladom 37,28 € skladom 37,28 €
+
-
0,6 l bezfarebný pololesklý
0,6 l C00131 0,6 l bezfarebný pololesklý
C00131
skladom 10,37 € skladom 10,37 €
+
-
2,5 l bezfarebný pololesklý
2,5 l C00132 2,5 l bezfarebný pololesklý
C00132
skladom 37,28 € skladom 37,28 €
+
-