DREVOLAK V 1220 - Vodou riediteľný lak na drevo
DREVOLAK V 1220 - Vodou riediteľný lak na drevo

Značka: Chemolak

DREVOLAK V 1220 - Vodou riediteľný lak na drevo
Zatvoriť

DREVOLAK V 1220 - Vodou riediteľný lak na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00128

DREVOLAK V 1220 - Vodou riediteľný lak na drevo

Vodou riediteľný lak na lakovanie dreva v interiéri - nábytok, stoličky, police, hračky, drevené steny, stropy a pod. Výdatnosť: 10-13 m2/L.

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vodou riediteľný lak na lakovanie dreva v interiéri - nábytok, stoličky, police, hračky, drevené steny, stropy a pod.
Vyznačuje sa vyššou tvrdosťou, nezapácha a je vhodný aj pre lakovanie detského nábytku a hračiek.

Výdatnosť: 

- 10-13 m2/L

Riedenie:

- vodou

- aplikácia štetcom alebo valčekom: bez riedenia
- aplikácia vzduchovým striekaním:
0-5% vody

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez živice alebo iných nečistôt.
Maximálna vlhkosť dreva by nemala byť viac ako 12%.
Pred aplikáciou laku drevený povrch prebrúste brúsnym papierom č. 180-240 a odstráňte prach z brúsenia.

Aplikácia

Na pripravený podklad aplikujte lak nariedený vodou v pomere 10 dielov laku : 1 dielu vody.
Aplikácia laku je možná striekaním, valčekom alebo štetcom.
Po dostatočnom preschnutí náter prebrúste brúsnym papierom č. 280 a odstráňte prach z brúsenia.
Následne aplikujte 1 vrstvu nenariedeného laku s intervalom medzi vrstvami 4-6 hodín.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou vody.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram: žiadny
Výstražné slovo: žiadne

Výstražné upozornenia

EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Obsahuje: -

Iná nebezpečnosť 

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) DREVOLAK V 1220 - Vodou riediteľný lak na drevo

11,79 € - 42,57 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný lesklý 0,6 L
0,6 L C00129 bezfarebný lesklý 0,6 L
C00129
skladom 11,79 € skladom 11,79 €
+
-
2,5 L bezfarebný lesklý
2,5 L C00130 2,5 L bezfarebný lesklý
C00130
skladom 42,57 € skladom 42,57 €
+
-
0,6 L bezfarebný pololesklý
0,6 L C00131 0,6 L bezfarebný pololesklý
C00131
skladom 11,79 € skladom 11,79 €
+
-
2,5 L bezfarebný pololesklý
2,5 L C00132 2,5 L bezfarebný pololesklý
C00132
skladom 42,57 € skladom 42,57 €
+
-