Raptor - čierny tvrdý ochranný náter - SET
Raptor - čierny tvrdý ochranný náter - SET

Značka: RAPTOR

Otázky & odpovede (8)

38,40 €s DPH

32 €bez DPH

46,08 €
  • Ušetríte 17%
Raptor - čierny tvrdý ochranný náter - SET
Zatvoriť

Raptor - čierny tvrdý ochranný náter - SET

Raptor - čierny tvrdý ochranný náter - SET

Tvrdý ochranný 2K náter určený pre mnoho oblastí použitia - ložné časti nákladných automobilov, podvozky, lode, priemyselné konštrukcie a pod. Poskytuje povrch odolný vode, redukuje tvorbu korózie, pomáha tlmiť zvuk a vibrácie. Výdatnosť: 8-10 m2/L v 1 vrstve hrubej štruktúry.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

38,40 €s DPH

32 €bez DPH

46,08 €
  • Ušetríte 17%

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.
Raptor je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.
Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni.

Tvrdý ochranný 2K náter určený pre mnoho oblastí použitia - ložné časti nákladných automobilov, podvozky, lode, priemyselné konštrukcie, manipulačná technika, vojenská i poľnohospodárska technika a pod. 
Poskytuje povrch odolný vode, vlhkosť udržuje mimo podklad, redukuje tvorbu korózie, pomáha tlmiť zvuk a vibrácie. 
Chráni pred mechanickým poškodením a prináša vysoký stupeň UV odolnosti. 

Všetky informácie, realizácie a referencie na produkt Raptor nájdete tu.

Náter obsahuje izokyanáty.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

Certifikáty produktu Raptor:

1. Horľavosť: RAPTOR prešiel testami horľavosti pre motorové vozidlá na základe metód FMVSS 302, ISO 3795 a BS AU 169A.
2. Protišmykové vlastnosti: S použitím protišmykovej prísady povrch dosahuje protišmykové vlastnosti testované metódou BS7976-2.

Spotreba: 

- 8-10 m2/L pri hrubej štruktúre a v jednej vrstve 
- 4-5 m2/L pri hrubej štruktúre a v dvoch vrstvách
- 10-12 m2/L pri jemnej štruktúre a dvoch vrstvách 

- uvedené spotreby platia pre namiešaný produkt - báza + tužidlo

Riedenie (akrylátové riedidlo):

- aplikácia aplikačnou pištoľou Raptor: pripravený na použitie, nepotrebuje riedenie
- HVLP pištoľ:
10-20% riedenie (pre zvýšenie viskozity striekaného materiálu - druh použitého riedidla bude mať vplyv na VOC produktu)

Úprava povrchu

Odstráňte všetok uvoľnený materiál z povrchu. 
Vyčistite a odmastite povrch. 
Zdrsnite povrch s P80-P180. 
Znovu vyčistite a odmastite povrch s P80-P180.
Na ťažko dostupných miestach napr. vnútorné rohy, záhyby a pod. je vhodné pre optimálnu priľnavosť najskôr použiť priľnavostný základ U-POL GRIP #4. 
Prípadná korózia na povrchu musí byť riadne odstránená, následne nanesený 2K Raptor antikorózny epoxidový základ alebo 1K U-POL ACID #8. 

Niektoré podklady vyžadujú ďalšiu povrchovú úpravu pred použitím hmoty RAPTOR: 

Hliník, čistý kov, pozinkovaný povrch:

- základný náter napr. U-POL ACID #8
- rozsiahle plochy čistého kovu: odporúčame plný 2K základový systém kvôli optimálnej priľnavosti a protikoróznej ochrany 

Laminát a plast:

- po obrúsení vyčistite a odmastite a potom použite priľnavostný základ na plasty ako je U-POL GRIP #4

Drevo: 

- Raptor sa môže aplikovať priamo na suché drevo 
- nové drevo si vyžaduje najskôr ošetrenie základným náterom 

Betón: 

- pre dosiahnutie najlepších výsledkov vyčistite povrch a odstráňte prach
- pred nanesením Raptoru najskôr naneste penetračný základ na betón 

Pôvodný náter: 

- zdrsnite povrch hrubým brúsnym materiálom, potom ho očistite a odmastite 
- prípadné prebrúsené miesta až na kov ošetriť U-POL ACID #8

Aplikácia

Aplikácia striekaním:

Pripevnite Raptor fľašu na Raptor striekaciu pištoľ.
Nastavte tlak vzduchu na 2,75-4,10 bar.
Naneste na pripravený povrch zametacím pohybom pre získanie požadovanej štruktúry.
V prípade aplikácie ďalšej vrstvy, nechajte odvetrať 60 minút.

Aplikácia Raptor valčekovou sadou:

Namiešaný Raptor nalejte do vhodnej nádoby.
Naneste na všetky rohy a ťažko dostupné miesta.
Naneste pomocou štruktúrovaného valčeka.
Aplikujte pomaly za použitia jemného tlaku v tenkej vrstve.
Pri valčekovaní aplikujte viacero vrstiev s časovým odstupom medzi jednotlivými vrstvami na odvetranie 60 minút.

Ako dosiahnuť štruktúru s podvozkovou pištoľou:

Základná štruktúra:
- tlak 4 bary
- vzdialenosť od objektu 50 cm
- 2 vrstvy zametacím pohybom

Hrubá štruktúra:
- zmes nechajte odstáť 10 minút
- tlak 3 bary
- vzdialenosť pod objektu 50 cm
- aplikujte 2 vrstvy - 1. vrstva zametacím pohybom a 2. vrstva poprášením cez prvú

Ako dosiahnuť štruktúru HVLP pištoľou:

Jemná textúra:
- pridá sa 15% riedidla
- tlak 2 bary
- vzdialenosť od objektu 20 cm
- aplikujte 1. náter a následne ešte do mokrého urobte 2. náter - znížte tlak a tok materiálu, aby ste dosiahli jemný hmlový nástrek

Štandardná štruktúra:
- pridá sa 15% riedidla
- tlak 2 bary
- vzdialenosť od objektu 20 cm
- aplikujte 1. náter a 2. náter aplikujte ešte do mokrého materiálu

Pretieranie/prestriekanie

Raptor je možné premaľovať väčšinou náterových systémov.
1. Nechajte nastriekaný Raptor schnúť po dobu 24 hodín.
2. Prebrúste jemným brúsnym padom.
3. Očistite a odmastite.

Čistenie náradia

Použité náradie očistite ihneď po skončení prác.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

Zložka A (Farba)


Signálne slovo: 
Nebezpečenstvo

Obsahuje nebezpečné látky:
acetón; n-butyl-acetát;
reakčná zmes zložená z α-hydro-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-; hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly(oxyetylénu) a α-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tercbutyl-; 4-hydroxyfenyl]propanoyl}-ω-{3-[3-; (2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-; hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly (oxyetylénu); reakčná zmes z bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebakát a metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebakát; benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia

Výstražné upozornenia

Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Noste ochranu tváre, ochranný odev, ochranné rukavice.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Pri zdravotných problémoch volajte lekára.
Opakovaná expozícia môže spôsobiť' vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Zložka B - Tužidlo


Signálne slovo: Pozor

Obsahuje nebezpečné látky:
etylbenzén; hexameyléndiizokyanátové oligoméry

Výstražné upozornenia

Horľavá kvapalina a pary.
Dráždi kožu.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Obsahuje izokyanáty.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov.
Nefajčite.
Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

... viac

Otázky & Odpovede

4 otázka
4 odpoveď
Andrej
Dobrý deň, chcel by som tento náter použiť na auto presnejšie povedané na prahy. Korózia sa začína postupne objavovať. Tu treba obrúsiť a použiť hneď náter (raptor) či ešte nejaký základ? A je pre striekateľný? Rozdiel medzi sprejom raptor 2000k a 1000k je aký? Vopred ďakujem za odpoveď

Pýtal sa Andrej, 6. január 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
7. január 2022

Dobrý deň. Pod náter Rator by som odporučil najprv naniesť antikorózny základ https://www.efarby.sk/epoxidova-antikorozna-farba-raptor-anti-corrosive-epoxy-primer. Sprej 2K znamená, že je dvojzložkový.

Slavomír L.
Zdravím, potreboval by som poradiť čo aplikovať na ošetrený kov po hrdzi, jedná sa o podvozok na aute, takže niečo čo zamedzí hrdze. Môže byť Raptor?

Pýtal sa Slavomír L., 24. november 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
24. november 2021

Dobrý deň. Je možné použiť Raptor, no ako základ pod Raptor by som ešte použil antikorózny epoxidový základ https://www.efarby.sk/epoxidova-antikorozna-farba-raptor-anti-corrosive-epoxy-primer-1-l-sedy?variant=45526

Agáta
Dobrý den mam od vas kupený cierny raptor môže sa natret na praškovú farbu bez brusenia a bude to držat alebo brusit -napravnica auta a v akom pomere dat tužidlo

Pýtal sa Agáta, 2. november 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
3. november 2021

Dobrý deň. Set obsahuje farbu a tužidlo v požadovanom pomere. Podklad by som doporučil aspoň jemne prebrúsiť a potom odmastiť.

Dano
Zdravim, prosim vas da sa farba nanasat aj valcekom alebo stetcom?

Pýtal sa Dano, 7. september 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
8. september 2021

Dobrý deň. Farba sa dá nanášať štetcom a valčekom. Je k tomu aj valčeková sada https://www.efarby.sk/raptor-sada-na-valcekovanie

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
1 hodnotenie
Adam G.

1. september 2021

Opravovil som si nim loznu plochu a aj prahy. Som spokojny s tvrdostou. Ako zaklad som dal epoxidovu zakladnu farbu. Dost som sa narobil pri bruseni korozie. Casti ktore sa nedali dobre ocistit som natrel Ikorolom. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Polyutetan
  • Mechanicky odolny
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke RAPTOR

Farba Raptor je tvrdá polyuretánová farba na auto. Dodávame ho buď v čiernom odtieni alebo ho tónujeme podľa RAL vzorkovníka. Raptor farba aj jej odtiene sú UV odolné a neblednú. Jedná sa o antikorózny vysoko mechanicky odolný náter, odolný voči poškriabaniu. V porovnaní s práškovým lakovaním je aplikácia farby Raptor ekonomicky výhodnejšia. Raptor je ideálny ako farba na auto na karosériu, ložnú plochu, podvozky, disky kolies a ostatné diely. Okrem toho je vhodný na všetky druhy kovu, dreva, betónu ale i omietky. Aplikáciu môžete spraviť striekaním alebo valčekom. Raptor dodávame ako farbu alebo ako Raptor sprej. 


Farba Raptor alebo sprej Raptor rýchlo schne a poskytuje vynikajúcu ochranu proti UV žiareniu, opotrebeniu oderom a proti korózii.

VÝHODY:

• Jednoduché použitie - stačí NAMIEŠAŤ - ZAMIEŠAŤ - NASTRIEKAŤ®

• Odolný proti oderu a proti škvrnám

• Chráni proti korózii, korózii soli, vlhkosti a extrémnym teplotám

• Vode odolný, flexibilný, pomáha tlmiť zvuk a vibrácie

• Nanášanie podvozkovou pištoľou, klasickou pneumatickou pištoľou, valčekom alebo štetcom získate rôzne textúry

• Poskytuje vynikajúcu priľnavosť.

Všetky varianty produktu (2) Raptor - čierny tvrdý ochranný náter - SET

38,40 € - 146,66 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
cierny 0,95 l 0,95 L RJ0378 cierny 0,95 l
RJ0378
skladom 46,08 € 38,40 € skladom 46,08 € 38,40 €
+
-
cierny 3,8 l 3,8 L RJ0379 cierny 3,8 l
RJ0379
1-2 dni 176,00 € 146,66 € 1-2 dni 176,00 € 146,66 €
+
-