HYDROSOL Express 1K - predpripravená vodotesná hmota
HYDROSOL Express 1K - predpripravená vodotesná hmota

Značka: JUB

34,56 €s DPH

28,80 €bez DPH

HYDROSOL Express 1K - predpripravená vodotesná hmota
Zatvoriť

HYDROSOL Express 1K - predpripravená vodotesná hmota

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Kód produktu: VAR-JB00402

HYDROSOL Express 1K - predpripravená vodotesná hmota

HYDROSOL Express 1K je vnútorná, predpripravená, vodotesná, elastická hmota na dekoratívne účely. Môžeme ju použiť na dekoratívnu úpravu kúpeľní, WC, kuchýň a priestorov, ktoré sú opakovane alebo len občasne vystavené vode. Priemerná spotreba: 0,13kg/m2

Zobraziť viac
balenie (1)

34,56 €s DPH

28,80 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

HYDROSOL Express 1K je vnútorná, predpripravená, vodotesná, elastická hmota na dekoratívne účely.
Na dekoratívne účely sa môže použiť len na stenách a stropoch, zatiaľ čo v prípade obkladania kamennými alebo keramickými obkladmi sa môže použiť na stenách a podlahách.
Môžeme ju použiť na dekoratívnu úpravu kúpeľní, WC, kuchýň a priestorov, ktoré sú opakovane alebo len občasne vystavené vode.
Pri kombinácií hmoty a JUPOLu Strong dosiahneme estetický a funkčný vzhľad priestorov, bez škár, jednoduchý na údržbu.
Vhodnými podkladmi sú: jemne drsné betónové povrchy, jemné cementové a vápennocementové omietky, sadrové omietky, sadrokartónové dosky, stávajúce kamenné alebo keramické obklady, kvalitné minerálne a disperzné vyrovnávacie hmoty, dobre prídržné staré disperzné nátery, vláknocementové dosky a podobné podklady. Výrobok premostí trhliny šírky do 0,75 mm a zabezpečí úplne vodotesné a pružné spoje.
Nie je je vhodný na použitie na podkladoch, ktoré sú neustále pod vodou.

Vlastnosti:

- úplná vodoodpudivosť

- vysoká odolnosť na mechanický oder

- odolnosť proti chemikáliám 

- odolnosť voči UV žiareniu 

Priemerná spotreba: 

- 1,3kg/m2

Príprava podkladu

a) ak materiál nanášame ako základnú vodotesnú vrstvu pred osadením kamenných alebo keramických obkladov
Podklad musí byť mierne drsný, tvrdý, suchý a čistý – bez nesúdržných častíc, prachu, zvyškov debniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt. Hrubé povrchy a povrchy s ostrými hranami vhodne prebrúsime alebo zrovnáme a zahladíme, veľmi hladké primerane zdrsníme (pieskovanie, hrubé prebrúsenie alebo nanesenie AKRINOLu Super grip).
Pred nanesením HYDROSOL Expres 1K predovšetkým podlahy aj povysávame a odstránime všetky prípadné ostré hrany. Výrobok nie je vhodný na použitie v budovách, v ktorých sú problémy z dôvodu zatekania alebo zvyšovania vzlínajúcej vlhkosti.
Nové omietky a vyrovnávacie hmoty za normálnych podmienok necháme schnúť, resp. zrieť minimálne 1 deň pre každý mm hrúbky, pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac. Z už premaľovaných povrchov odstránime všetky vo vode ľahko a rýchlo rozpustné vrstvy farieb. Povrchy napadnuté stenovými plesňami musíme pred nanášaním hydroizolačnej hmoty povinne dezinfikovať. Použitie hmoty na neúnosných podkladoch (neúnosné omietky a vyrovnávacie hmoty), ktoré môžeme odstrániť už miernym škrabaním alebo odstraňovaním ochranných pások nie je prípustné.
Pri veľmi nasiakavých podkladoch (sadrokartónové dosky, sadrové omietky, vláknocementové dosky a pod.) je povinný základný náter. Odporúčame vodou zriedenú AKRIL Emulziu (AKRIL Emulzia : voda = 1 : 1) alebo vodou zriedený JUKOL Primer (JUKOL Primer : voda = 1 : 1).
Pri použití hmoty na stávajúce kamenné alebo keramické obklady alebo na veľmi hladké, nenasiakavé podklady odporúčame použitie zdrsňujúceho základného náteru AKRINOL Super grip. Základný náter nanesieme maliarskou alebo murárskou štetkou, kožušinovým alebo textilným maliarskym valčekom s dlhým vlasom, môžeme ho naniesť aj striekaním (striekanie môžeme použiť len pri aplikácii AKRIL Emulzie a JUKOL Primeru). S nanesením hmoty HYDROSOL Express 1K môžeme za normálnych podmienok začať 6 (AKRIL Emulzia a AKRINOL Super grip), resp. 12 (JUKOL Primer) hodín po nanesení základného náteru.

b) ak materiál nanášame ako vodotesnú dekoratívnu ochranu na stávajúce keramické obklady
Keramické obklady musia byť dobré prídržné k podkladu, bez dutých miest, suché a čisté – bez nesúdržných častíc, prachu, zvyškov debniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt. Škáry na stávajúcich keramických obkladov musia byť zrovnané do roviny keramických obkladov (nesmú byť zapustené, pretože sa to môže odraziť na konečnom vzhľade dekoratívnej úpravy).
Na vyplnenie a zrovnanie škár odporúčame použitie veľmi pružnej disperznej škárovacej hmoty AKRINOL Fugamix. V prípade, ak sú stávajúce škáry napadnuté plesňou, pred zrovnaním ich vhodne dezinfikujeme. Na stávajúce keramické obklady pred nanesením vodotesnej hmoty ešte nanesieme AKRINOL Super grip. Veľmi nerovno položené keramické obklady, ktoré z roviny vystupujú o viac ako ±0,5 mm /0,1 m;1 m alebo 2 m nie sú vhodné na vyššie uvedenú úpravu vodotesnou hmotou.
Základný náter nanesieme maliarskou alebo murárskou štetkou, kožušinovým alebo textilným maliarskym valčekom s dlhým vlasom. S nanesením hmoty HYDROSOL Express 1K môžeme za normálnych podmienk začať 6 hodín po nanesení AKRINOLu Super grip.

c) ak materiál nanášame ako dekoratívnu ochranu klasicky upravených stien
Podklad musí byť mierne drsný (ideálna je drsnosť klasicky zahladenej štukovej omietky zrnitosti 1,0 mm), tvrdý, suchý a čistý – bez nesúdržných častíc, prachu, zvyškov debniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt. Hrubé povrchy vhodne zrovnáme a zahladíme, veľmi hladké primerane zdrsníme (pieskovanie, hrubé prebrúsenie alebo nanesenie AKRINOLu 3 Super grip).
Pri použití vodotesnej hmoty ako dekoratívnej ochrany, musíme príprave podkladu venovať osobitnú pozornosť (rovina stykov sadrokartónových dosiek alebo rovinnosť stávajúcich omietok a vyrovnávacích hmôt sa nesmie z roviny odchyľovať o viac ako ±0,5 mm /0,1 m;1 m alebo 2 m). Podklady musia byť čo najlepšie zrovnané, bez priehlbín a hrebeňov, v prípade potreby ich predtým ešte prebrúsime a odprášime.
Nové omietky a vyrovnávacie hmoty za normálnych podmienok necháme schnúť, resp. zrieť minimálne 1 deň pre každý mm hrúbky, pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac. Z už premaľovaných povrchov odstránime všetky vo vode ľahko a rýchlo rozpustné vrstvy farieb. Povrchy napadnuté stenovými plesňami musíme pred nanášaním hydroizolačnej hmoty povinne dezinfikovať. Použitie hmoty na neúnosných podkladoch (neúnosné omietky a vyrovnávacie hmoty), ktoré môžeme odstrániť už miernym škrabaním alebo odstraňovaním ochranných pások nie je prípustné.
Pri veľmi nasiakavých podkladoch (sadrokartónové dosky, sadrové omietky, vláknocementové dosky a pod.) je povinný základný náter. Odporúčame vodou zriedenú AKRIL Emulziu (AKRIL Emulzia : voda = 1 : 1) alebo vodou zriedený JUKOL Primer (JUKOL Primer : voda = 1 : 1). Pri použití hmoty na stávajúce kamenné alebo keramické obklady alebo na veľmi hladké, nenasiakavé podklady odporúčame použitie zdrsňujúceho základného náteru AKRINOL Super grip. Základný náter nanesieme maliarskou alebo murárskou štetkou, kožušinovým alebo textilným maliarskym valčekom s dlhým vlasom, môžeme ho naniesť aj striekaním (striekanie môžeme použiť len pri aplikácii AKRIL Emulzie a JUKOL Primeru). S nanesením hmoty HYDROSOL Express 1K môžeme za normálnych podmienok začať 6 (AKRIL Emulzia a AKRINOL Super grip), resp. 12 (JUKOL Primer) hodín po nanesení základného náteru

Príprava vodotesnej hmoty na nanášanie

Vodotesnú hmotu pred použitím len dôkladne premiešame. Pri aplikácii hmoty maliarskou štetkou ju môžeme zriediť vodou do 5%. 6. Návod na nanášanie

a) ako základná vodotesná vrstva pred osadením kamenných alebo keramických obkladov
Hmotu HYDROSOL Express 1K nanášame v dvoch vrstvách v celkovej hrúbke minimálne 1,0 mm. Prvú a druhú vrstvu môžeme nanášať murárskou štetkou a hladidlom (v prípade armovania prvú vrstvu nanesieme zubovým hladidlom), hrúbka jednotlivých vrstiev je cca 0,5 mm. Počas nanášania odporúčame prekontrolovať hrúbku hrebeňom na meranie hrúbky mokrého filmu. Hmotu pre každú vrstvu nanášame na zaschnutú predchádzajúcu vrstvu, doba schnutia za normálnych podmienok je 1 až 2 hodiny.
Hmotu každej nasledujúcej vrstvy nanášame kolmo na predchádzajúcu vrstvu.
Pri nanášaní na podlahy a pri použití výrobku na stávajúcich kamenných alebo keramických obkladoch odporúčame armovanie povrchov plastifikovanou sklotextilnou mriežkou JUBIZOL, ktorú osadíme do ešte čerstvej prvej vrstvy hmoty. Do dilatačných škár, do stykov vertikálnych a horizontálnych plôch, do prestupov potrubí a iných prestupov osadíme špeciálne pružné tesniace pásky a manžety, ktoré tiež osadíme do ešte čerstvej prvej vrstvy hmoty.
Výrobok nie je vhodný na použitie na samolepiace pásky! Cca 12 hodinách po nanesení druhej vrstvy je povrch pripravený na osadenie keramických obkladov.

b) ako dekoratívna a vodotesná ochrana občas mokrých alebo vlhkých priestorov
Hmotu HYDROSOL Express 1K nanášame v dvoch alebo troch vrstvách v celkovej hrúbke minimálne 1,0 mm. Prvú a druhú vrstvu môžeme nanášať murárskou štetkou alebo hladidlom (v prípade armovania prvú vrstvu nanesieme zubovým hladidlom), hrúbka jednotlivých vrstiev je cca 0,5 mm. Počas nanášania odporúčame prekontrolovať hrúbku hrebeňom na meranie hrúbky mokrého filmu. Hmotu pre každú vrstvu nanášame na zaschnutú predchádzajúcu vrstvu, doba schnutia za normálnych podmienok  je 1 až 2 hod. (v prípade, že do prvej vrstvy osadíme mriežku ~24 hod.). Hmotu vždy nanášame kolmo na predchádzajúcu vrstvu. Pri použití výrobku na stávajúcich kamenných alebo keramických obkladoch odporúčame armovanie povrchov plastifikovanou sklotextilnou mriežkou JUBIZOL, ktorú osadíme do ešte čerstvej prvej vrstvy hmoty.
Do stykov vertikálnych a horizontálnych plôch, do prestupov potrubí a iných prestupov osadíme špeciálne pružné tesniace pásky a manžety, ktoré tiež osadíme do ešte čerstvej prvej vrstvy hmoty. Výrobok nie je vhodný na použitie na samolepiace pásky! Prvú vrstvu pred nanesením druhej, rovnako aj druhú, resp. tretiu vrstvu, prebrúsime jemným brúsnym papierom. Brúsenie je možné ručné alebo strojné (odporúčame použitie brúsky na stlačený vzduch). Výrobok je možné brúsiť aj vibračnými a rotačnými brúskami. Na brúsenie môžeme použiť brúsny papier č. 80 až 150.

UPOZORNENIE: Výrobok sa oveľa ťažšie brúsi ako bežné vyrovnávacie hmoty, preto odporúčame jeho nanesenie a zrovnanie čo najlepšie, čo najhladšie bez priehlbín a hrebeňov.
Podklad pred nanesením farby starostlivo odprášime (pozametaním alebo povysávaním).
Na záver povrch premaľujeme dvomi vrstvami farbou JUPOL Strong, ktorá je mimoriadne odolná proti mechanickému oderu.
Pred prvým umývaním a navlhnutím farby vodou odporúčame schnutie náteru aspoň 7 dní.
Náter dosiahne konečné fyzikálno-chemické vlastnosti po jednom mesiaci.
Systém nie je vhodný na horizontálne povrchy bez ochrany keramickými alebo kamennými obkladmi. Takáto úprava je vhodná aj pre viacej zaťažené povrchy, ako sú sprchovacie kúty, povrchy v kuchyniach, pri vani a umývadlách.
Hmota ako aj záverečný náter majú biocídnu ochranu, čo pre upravené povrchy zabezpečuje dlhodobú odolnosť pred napadnutím stenovými plesňami. Pre vyhovujúcu funkčnosť systému, je potrebné obnovovacie maľovanie vnútornou farbou JUPOL Strong po 3 až 4 rokoch.
V prípade veľkého zaťaženia a konštantne vysokej vlhkosti, odporúčame obnovovacie maľovanie skôr, resp. ihneď, keď zistíme poškodenie na povrchu farebného náteru.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
1 hodnotenie
Adam

13. november 2022

S produktom sme spokojný, splnil očakávanie. Použili sme ho ako izoláciu pod obklad vo WC. Dobre sa s ním pracuje a má bielu farbu čo je výhodné ak ho chcete použiť pod bielu maľovku. Objednanie cez e-shop prebehlo bez problémov, tovar bol rýchlo doručený. Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: JUB

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (1) HYDROSOL Express 1K - predpripravená vodotesná hmota

34,56 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5 kg 5 kg JB00402 5 kg
JB00402
skladom 34,56 € skladom 34,56 €
+
-