COLOR COMPANY - NANO penetrácia na steny
COLOR COMPANY - NANO penetrácia na steny

Značka: COLOR COMPANY

  • Novinka
COLOR COMPANY - NANO penetrácia na steny
Zatvoriť

COLOR COMPANY - NANO penetrácia na steny

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-K006882

COLOR COMPANY - NANO penetrácia na steny

Špeciálny penetračný náter s hĺbkovým účinkom určený pre zvýšenie súdržnosti a obmedzenie nasiakavosti všetkých anorganických podkladov v interiéroch aj exteriéroch. Vďaka obsahu nano častíc má mimoriadne vysokú penetračnú schopnosť s dokonalým zmáčaním. Výdatnosť: 18-24 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)
  • Novinka

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-

Popis produktu

Špeciálny penetračný náter s hĺbkovým účinkom určený pre zvýšenie súdržnosti a obmedzenie nasiakavosti všetkých anorganických podkladov v interiéroch aj exteriéroch.
Vďaka obsahu nano častíc má mimoriadne vysokú penetračnú schopnosť s dokonalým zmáčaním. 
Je použiteľný na podklady: cementové povrchy, murivo, vyrovnávacie a sanačné omietky, sadrokartón, pórobetón, všetky betónové povrchy a iné pórovité materiály.
Zvyšuje priľnavosť ďalších materiálov, má funkciu adhézneho mostíka pre ďalšie ochranné vrstvy napr. fasádne hmoty, vodou riediteľné hmoty, tmely a pod.

Výdatnosť: 

- 18-24 m2/L

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou súdržný, čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty a nečistôt.
Nové omietky musia byť vyzreté.
Staré nesúdržné nátery, zvetralý a poškodený podklad je nutné odstrániť

Aplikácia

NANO penetráciu rieďte s vodou v pomere 1:1.
Aplikujte v jednej vrstve valcom alebo štetcom.
pri veľmi nasiakavých podkladoch ako je napr. pórobetón sa riedi v pomere 1:3 s vodou a aplikujte 2 nátery

Povrch má byť penetračným prípravkom nasýtený, ale na povrchu nesmie zostať vrstva nevstrebaného prostriedku.
Aplikácia ďalších materiálov je vhodná až po úplnom zaschnutí penetrácie - cca 3-6 hodín.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa CLP.

Ďalšie údaje:
Aj keď produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný, môže vykazovať známky nebezpečnosti (viac viď oddiel 9 až 12).

Prvky označovania
Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadá
Výstražné piktogramy odpadá
Výstražné slovo odpadá
Výstražné upozornenia odpadá
Bezpečnostné upozornenia odpadá

Ďalšie údaje:
EUH208 Obsahuje zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (EC 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (EC 220-239-6) (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
VOC SR: VR kat.A/h): 30 g/l. Obsahuje ≤ 1,0 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť
PBT:

Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:

Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: COLOR COMPANY

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (3) COLOR COMPANY - NANO penetrácia na steny

5,35 € - 36,99 €
Farba Názov Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebná 5 l K006883 bezfarebná 5 l
K006883
na objednávku 22,72 € na objednávku 22,72 €
+
-
bezfarebná 1 l K006884 bezfarebná 1 l
K006884
1-2 dni 5,35 € 1-2 dni 5,35 €
+
-
bezfarebná 10 l K006885 bezfarebná 10 l
K006885
na objednávku 36,99 € na objednávku 36,99 €
+
-