ALBAPURA - snehobiela, ekologická interiérová farba
ALBAPURA - snehobiela, ekologická interiérová farba

Značka: Chemolak

30,51 €s DPH

25,43 €bez DPH

ALBAPURA - snehobiela, ekologická interiérová farba
Zatvoriť

ALBAPURA - snehobiela, ekologická interiérová farba

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01645

ALBAPURA - snehobiela, ekologická interiérová farba

Albapura sa používa na nátery rôznych druhov minerálnych omietok, vyzretého muriva, sadrových omietok a stierok, sadrokartónu, vystierkovaných podkladov, tapiet a drevených stavebných prvkov. Vytvára biely, hladký, hlboko matný povrch. Náter sa vyznačuje vynikajúcou kryvosťou, vysokou belosťou,…

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

30,51 €s DPH

25,43 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-

Popis produktu

Ako prvý náter sa na nové alebo veľmi savé steny odporúča aplikovať farbu nariedenú vodou v pomere 2:1 až 1:1 (podľa savosti podkladu), alebo penetračný náter DECORHIT P. Na druhý náter sa používa farba nariedená na vhodnú viskozitu podľa spôsobu nanášania – riedenie do 20 % vody. Na vzduchu zaschnutý náter je možné pretrieť ďalšou vrstvou najskôr po 3 h. Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať!

Nízka teplota, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nedostatočné vetranie a malá nasiakavosť spomaľujú zasychanie.

Náradie sa čistí vodou

PRÍKLAD POSTUPU:

Príprava podkladu: - podklad musí byť pevný čistý a suchý - oprášenie steny - odlupujúce sa vrstvy starých náterov treba odstrániť špachtľou - špinavý mastný povrch treba umyť mydlovým roztokom Nanášanie farby: - 1 x náter farbou zriedenou s vodou v pomere 2:1 až 1 : 1 - 1- 2 x náter farbou zriedenou vodou podľa spôsobu aplikácie - časový interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev musí byť minimálne 3 hodinyKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram žiadny

Výstražné slovo žiadne
Výstražné upozornenia
EUH 208 Obsahuje 1,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dión, zmes 5-chloro-2-
metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

Iná nebezpečnosť nie je známa


... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (3) ALBAPURA - snehobiela, ekologická interiérová farba

30,51 € - 67,28 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 8 kg
8 kg C01645 biela 8 kg
C01645
skladom 30,51 € skladom 30,51 €
+
-
biela 15 kg
15 kg C01646 biela 15 kg
C01646
skladom 52,97 € skladom 52,97 €
+
-
biela 20 kg
20 kg C01647 biela 20 kg
C01647
skladom 67,28 € skladom 67,28 €
+
-