ALBAPURA PREMIUM - Snehobiela interiérová farba
ALBAPURA PREMIUM - Snehobiela interiérová farba

Značka: Chemolak

12,51 €s DPH

10,43 €bez DPH

ALBAPURA PREMIUM - Snehobiela interiérová farba
Zatvoriť

ALBAPURA PREMIUM - Snehobiela interiérová farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01645

ALBAPURA PREMIUM - Snehobiela interiérová farba

Ekologická, vodou riediteľná interiérová farba určená na nátery stien v interiéri. Vyznačuje sa vynikajúcou kryvosťou, vysokou belosťou, oteruvzdornosťou za sucha a má výborné aplikačné vlastnosti. Výdatnosť: 9-13 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (5)

12,51 €s DPH

10,43 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Ekologická, vodou riediteľná interiérová farba určená na nátery stien v interiéri.
Vyznačuje sa vynikajúcou kryvosťou, vysokou belosťou, oteruvzdornosťou za sucha a má výborné aplikačné vlastnosti.
Používa sa na náter rôznych druhov omietok, vyzretého muriva, sadrokartónu, vystierkovaných podkladov, sadrových omietok a stierok, sanačných omietok a pod.
Vytvára hladký a hlboko matný povrch.

Výdatnosť:

- 9-13 m2/L

Riedenie:

- vodou

- aplikácia štetcom alebo valčekom: 15-20% vody
- aplikácia vysokotlakových striekaním:
5-15% vody
- aplikácia vzduchovým striekaním: 20-30% vody

Príprava podkladu

Podklad musí byť vyzretý minimálne 4 týždne.
Z povrchu odstráňte nežiadúce znečistenie - prach, mastnotu a pod.
Zároveň musí byť podklad suchý.

Ako prvý náter na veľmi savé alebo nové steny odporúčame aplikovať farbu zriedenú s vodou v pomere 2:1 až 1:1 alebo penetračným náterom Decorhit P.

Aplikácia

Po dôkladnom uschnutí penetračného náteru je možné aplikovať vrchný náter.
Na druhý náter použite farbu nariedenú na vhodnú viskozitu podľa spôsobu nanášania (riedenie do 20%).
časový odstup pre ďalší náter je najskôr po 3 hodinách.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram: žiadny
Výstražné slovo: žiadne

Výstražné upozornenia

EUH 208 Obsahuje 1,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dión, zmes 5-chloro-2-
metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

Obsahuje: -

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (5) ALBAPURA PREMIUM - Snehobiela interiérová farba

12,51 € - 110,90 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 8 kg
8 kg C01645 biela 8 kg
C01645
skladom 25,42 € skladom 25,42 €
+
-
biela 15 kg
15 kg C01646 biela 15 kg
C01646
skladom 44,14 € skladom 44,14 €
+
-
biela 20 kg
20 kg C01647 biela 20 kg
C01647
skladom 56,06 € skladom 56,06 €
+
-
biela 3 kg
3 kg C04241 biela 3 kg
C04241
skladom 12,51 € skladom 12,51 €
+
-
biela 40 kg
40 kg C04242 biela 40 kg
C04242
na objednávku 110,90 € na objednávku 110,90 €
+
-