PRIMALEX - Jemná vnútorná stierka
PRIMALEX - Jemná vnútorná stierka

Značka: PRIMALEX

12,56 €s DPH

10,47 €bez DPH

  • Novinka
PRIMALEX - Jemná vnútorná stierka
Zatvoriť

PRIMALEX - Jemná vnútorná stierka

Značka: PRIMALEX

Kód produktu: VAR-K006924

PRIMALEX - Jemná vnútorná stierka

Pastovitá hmota vhodná pre opravy povrchov v interiéroch s hlbšími a rozsiahlejšími nerovnosťami. Má vysokú prídržnosť k podkladu a po zaschnutí sa dobre brúsi. Spotreba: cca 2,5 kg/m2.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

12,56 €s DPH

10,47 €bez DPH

  • Novinka

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Pastovitá hmota vhodná pre opravy povrchov v interiéroch s hlbšími a rozsiahlejšími nerovnosťami.
Má vysokú prídržnosť k podkladu a po zaschnutí sa dobre brúsi. 

Spotreba: 

- cca 2,5 kg/m2

- spotreba v dvoch vrstvách na hladkom, rovnom podklade: 2-3 kg/m2

- spotreba v dvoch vrstvách na hrubom, nerovnom podklade: 3-4 kg/m2

Riedenie:

- pripravená na použitie

Príprava podkladu

Podklady určené pre stierkovanie musia byť vo všeobecnosti pevné, suché, čisté, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty a iných odpudzujúcich častíc.
Stierkovanie odporúčame vykonávať až po dokončení a potrebnom vyschnutí vlhkých procesov na stavbe bez následného vystavovania podkladov a konštrukcií náhlym teplotným a vlhkostným zmenám.

Nové minerálne podklady:
Musia byť dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté, vyzreté minimálne 4 týždne.
Na betón, pórobetón a jadrovú omietku penetrácia nie je nutná.

Staršie minerálne podklady:
Odstráňte nesúdržné častí podkladu s nežiadúce výstupky.
Pri opravách trhlín je nutné dokonalé odstránenie prípadného odlupujúceho sa starého náteru v ich blízkosti.
Všetky savé podklady ako pórobetón, sadrokartón a staré omietky penetrujte pomocou Primalex univerzálnej penetrácie alebo Primalex hĺbkovej penetrácie.

Kontaminované povrchy:
Povrch je potrebné ošetriť špeciálnym prostriedkom podľa formy znečistenia.

Príprava stierky

Primalex stierku pred použitím nemiešajte a ani nepridávajte žiadne iné materiály.

Aplikácia

Aplikáciu vykonávajte nerezovým hladítkom v dvoch vrstvách.
Druhou vrstvou zabezpečíte dokonale hladký povrch.
Stierku po každej vrstve nechajte vyschnúť 24 hodín a prebrúste.
Spotreba závisí na hrúbke nanesenej vrstvy.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008
Nie je klasifikovaný (á).
Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.

Prvky označovania

Výstražné slovo: bez signálneho slova

Výstražné upozornenia

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Bezpečnostné upozornenia

Prevencia:
Nie je použiteľné.
Odozva:

Nie je použiteľné.
Uchovávanie:
Nie je použiteľné.
Zneškodňovanie
:
Nie je použiteľné.
Nebezpečné prísady:

Nie je použiteľné.
Doplňujúce prvky označovania:

Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Iné riziká nepodliehajúce klasifikácií

V prípade rozptýlenia môže vytvárať výbušnú zmes prachu so vzduchom.
Pri manipulácií s materiálom alebo jeho spracovaní môže vznikať prach, ktorý môže spôsobovať mechanické podráždenie očí, pokožky, nosa a hrdla.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: PRIMALEX

O značke PRIMALEX

Najobľúbenejší spomedzi rodiny Primalex je Primalex Polar, Primalex Plus alebo natónovaný Primalex Ceramic či Primalex Inspiro. Primalex je obľúbená náterová hmota s históriou už od roku 1968. V súčasnosti tvorí portfólio 150 výrobkov pod značkou Primalex, jedná sa o syntetické a vodou riediteľné farby určené na ochranu dreva a kovu do interiéru a exteriéru v najrôznejších farebných odtieňoch doplnený omietkami a penetráciami, čím sa Primalex stal komplexným dodávateľom farieb pre slovenský trh. 

Všetky varianty produktu (2) PRIMALEX - Jemná vnútorná stierka

12,56 € - 25,72 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 20 kg 20 kg K006925 biela 20 kg
K006925
1-2 dni 25,72 € 1-2 dni 25,72 €
+
-
biela 8 kg 8 kg K006926 biela 8 kg
K006926
1-2 dni 12,56 € 1-2 dni 12,56 €
+
-