MUURI - do 180°C tepelne odolná interierová farba na krby
MUURI - do 180°C tepelne odolná interierová farba na krby

Značka: Tikkurila

Otázky & odpovede (4)

17,70 €s DPH

14,75 €bez DPH

MUURI - do 180°C tepelne odolná interierová farba na krby
Zatvoriť

MUURI - do 180°C tepelne odolná interierová farba na krby

Značka: Tikkurila

Otázky & odpovede: 2

Kód produktu: VAR-DEJ2607

MUURI - do 180°C tepelne odolná interierová farba na krby

Interiérová biela farba na krby a pece Muuri odoláva teplotám až do 180°C. Ak máte teda stenu, ktorá je v okolí krbu a potrebujete ju vymaľovať, táto farba je pre vás ako stvorená. - Pece, krby a podobné vnútorné povrchy stien, kde teplota povrchu môže byť vyššia, než je obvyklé.

Zobraziť viac
farba (9)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

17,70 €s DPH

14,75 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

PODMIENKY APLIKÁCIE:

Natieraný povrch musí byť čistý, suchý a pevný a teplota okolitého vzduchu a povrchu aspoň +10°C, relatívna
vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% .

PRÍPRAVA PODKLADU:
Nový betón, poter a omietnutý povrch: musí byť dostatočne vysušený a vytvrdnutý pred ukončením úpravy.
Čisté nenatreté povrchy: očistite od prachu a iných nečistôt.
Predtým natierané povrchy: očistite od prachu a iných nečistôt. Ak je to potrebné očistite čistiacim prostriedkom Tikkurila Maalipesu podľa pokynov. Odstráňte odlupujúce sa, drobivé a zle pripevnené vrstvy práškovej farby.

OPRAVA POVRCHU : preliačiny, praskliny a diery vyplňte tak, aby bol povrch v rovnakej výške s okolitým povrchom. Použite vhodné suché plnivo na betónové povrchy ako napr. vápenné omietky resp. vápenno cementovú omietku. V prípade potreby natrite vyhľadené plochy s náterom Muuri na krby.

Výdatnosť: 3-5m2/L

NATIERANIE: Naneste základný náter Muuri. Ak je to nutné, produkt možno riediť vodou až do výšky 10% . Vrchný náter môže byť aplikovaný aspoň 12 hodín po základnom nátere.

UPOZORNENIE: Povrchy, ktoré nebudú natierané ako sú okná, prírodný kameň, alebo dlažbové kachlové povrchy zakryte. Okamžite očistite postriekaný povrch vodou. Variabilnosť poréznej štruktúry povrchu, ktorá má byť natieraná, vlhkosť a teplotné zmeny v priebehu nanášania
farby a sušenia môže viesť k zmenám farebnosti náteru. Odporúča sa počkať aspoň dva týždne pred tým, ako budú uvedené natierané povrchy do prevádzky, aby povrchy dosiahli aj požiadavky na trvanlivosť tepla. Mechanické namáhanie môže spôsobiť viditeľné stopy na natieraných plochách. Toto je typický jav pre povrchy s matnými farbami. Avšak toto nemá vplyv na technickú funkčnosť produktu. Ak je to potrebné, povrchy čistite suchou kefou, mopom alebo prachovkou najskôr po mesiaci od povrchovej úpravy.

ÚDRŽBA POVRCHU: Povrchy natreté s farbou Muuri je možné natrieť len tou istou farbou. 


2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi: Zmes
Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008: Eye Dam. 1, H318
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v znení neskorších predpisov.
2.2 Prvky označovania:
Výstraţný piktogram (CLP)


Výstraţné slovo (CLP) Nebezpečenstvo
Výstraţné upozornenie (CLP) H318 Spôsobuje váţne poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia (CLP) P- vety
prevencia: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo
etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
odozva: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné
okuliare/ochranu tváre.
uchovávanie: P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich
opatrne vyplachujte vodou. Ak pouţívate kontaktné šošovky a je
to moţné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamţite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM alebo lekára.
zneškodňovanie: -
Obsahuje: -
Nebezpečné prípravky: kremičitan draselný
2.3 Ďalšia nebezpečnosť
Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

2 otázka
2 odpoveď
Pavol Marko
Cim sa da tato farba tonovat a je vhodna aj na staru tehlu? Dakujem za odpoved.

Pýtal sa Pavol Marko, 9. marec 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
9. marec 2022

Dobrý deň. Môže to ísť aj na staré tehly ale musíte odstrániť všetky nesúdržné časti, ktoré by sa mohli odlupovať. Prípadné nerovnosti opravte omietkou. Farba sa dá tónovať podľa - Vzorkovník Muuri fireplaces and firewalls.
Biela G497, H497, M497, V459, X459, Y462, X487, Y487.

Ladislav ladics
Dobrý deň máme krb obložený obkladom, dá sa aj na to použiť?

Pýtal sa Ladislav ladics, 7. február 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Alžbeta Mášová
11. február 2022

Dobrý deň, áno túto farbu môžete na to použiť. Povrch bude tak farebne zjednotený a úplne prekryje farby obkladu. 

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Tikkurila

Tikkurila je fínsky výrobca farieb. Napríklad Tikkurila na drevo ponúka širokú škálu prémiových farieb pre domácich majstrov i pre profesionálov v produktovej rade Tikkurila Valtti. Široké portfólio zahŕňa interiérové i exteriérové nátery, lazúry, oleje, nátery na drevo, kov i farba na betón od Tikkurila. Väčšina farieb sa tónuje do širokej palety farieb s najvyššou pestrosťou. Je zárukou kvality a vášho úspešného výsledku. 

Výnimočné vlastnosti farieb Tikkurila: 
- dlhá životnosť náteru - kvalita produktov je zárukou dlhej životnosti a jednoduchej údržby
- EKO aspekt - väčšina náterov je vodouriediteľná a vhodná pre alergikov 
- množstvo odtieňov - najväčší rozsah, najvyššia presnosť a dokonalá reprodukovateľnosť


Tikkurila poskytuje spotrebiteľom, odborníkom a priemyslu užívateľsky príjemné a environmentálne udržateľné riešenia na ochranu a dekoráciu. Tikkurila je silný regionálny hráč, ktorého cieľom je byť vedúcou spoločnosťou v oblasti farieb v severskej oblasti a východnej Európe vrátane Ruska.

Všetky varianty produktu (18) MUURI - do 180°C tepelne odolná interierová farba na krby

17,70 € - 53,03 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 0,9 l
0,9 L DEJ2607 biela 0,9 l
DEJ2607
skladom 17,70 € skladom 17,70 €
+
-
biela 2,7 l
2,7 L DEJ2608 biela 2,7 l
DEJ2608
1-2 dni 49,19 € 1-2 dni 49,19 €
+
-
TVT G497 - steam 2,7 L 2,7 L DEJ10691 TVT G497 - steam 2,7 L
DEJ10691
1-2 dni 49,46 € 1-2 dni 49,46 €
+
-
TVT G497 - steam 0,9 L 0,9 L DEJ10692 TVT G497 - steam 0,9 L
DEJ10692
1-2 dni 17,80 € 1-2 dni 17,80 €
+
-
TVT H497 - kaolin 2,7 L 2,7 L DEJ10693 TVT H497 - kaolin 2,7 L
DEJ10693
1-2 dni 49,65 € 1-2 dni 49,65 €
+
-
TVT H497 - kaolin 0,9 L 0,9 L DEJ10694 TVT H497 - kaolin 0,9 L
DEJ10694
1-2 dni 17,88 € 1-2 dni 17,88 €
+
-
TVT X487 - plaster 2,7 L 2,7 L DEJ10695 TVT X487 - plaster 2,7 L
DEJ10695
1-2 dni 49,52 € 1-2 dni 49,52 €
+
-
TVT X487 - plaster 0,9 L 0,9 L DEJ10696 TVT X487 - plaster 0,9 L
DEJ10696
1-2 dni 17,80 € 1-2 dni 17,80 €
+
-
TVT Y462 - tofu 2,7 L 2,7 L DEJ10697 TVT Y462 - tofu 2,7 L
DEJ10697
1-2 dni 49,86 € 1-2 dni 49,86 €
+
-
TVT Y462 - tofu 0,9 L 0,9 L DEJ10698 TVT Y462 - tofu 0,9 L
DEJ10698
1-2 dni 17,93 € 1-2 dni 17,93 €
+
-