PATTEX REPAIR EPOXY UNIVERSAL - Dvojzložkové epoxidové lepidlo
PATTEX REPAIR EPOXY UNIVERSAL - Dvojzložkové epoxidové lepidlo

Značka: Pattex

Otázky & odpovede (2)

PATTEX REPAIR EPOXY UNIVERSAL - Dvojzložkové epoxidové lepidlo
Zatvoriť

PATTEX REPAIR EPOXY UNIVERSAL - Dvojzložkové epoxidové lepidlo

Značka: Pattex

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-K002876

PATTEX REPAIR EPOXY UNIVERSAL - Dvojzložkové epoxidové lepidlo

Dvojzložkové epoxidové lepidlo s univerzálnym použitím. Lepí, opravuje a fixuje takmer všetky druhy materiálov. Odoláva vode, oleju a bežným rozpúšťadlám.

Zobraziť viac
balenie (2)

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-

Myslite aj na pomôcky

Zatiaľ žiadne produkty.

Popis produktu

Dvojzložkové epoxidové lepidlo s univerzálnym použitím.
Lepí, opravuje a fixuje takmer všetky druhy materiálov: drevo, sklo, kov, keramiku, korok, kameň, betón, mramor, porcelán, plexisklo, kartón, lepenku, textil, plsť a väčšinu plastov.
Odoláva vode, oleju a bežným rozpúšťadlám.
Po vytvrdnutí je ho možné pretierať, brúsiť, vŕtať a inak mechanicky opracovávať.

Príprava podkladu

Lepené plochy musia byť suché, čisté a zbavené mastnoty.
Pokiaľ je možné, lepené plochy pred lepením zdrsnite.

Aplikácia

Z túb vytlačte adekvátne množstvo zložky A a B v pomere 1:1 a rovnomerne premiešajte špachtľou.
Zmes oboch zložiek naneste špachtľou na miesta, ktoré chcete vyplniť alebo lepiť.
Doba použiteľnosti zmesi je 2 minúty po namiešaní (pri teplote +20°C až +25°C).
Obe lepené plochy k sebe pevne pritlačte po dobu cca 15 minút.
Prebytočné lepidlo ihneď odstráňte pomocou acetónu alebo čistého liehu.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Senzibilizátor pokožky kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 2
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje produkt reakcie: bisfenolu A a epichlórhydrínu; epoxidová živica (s priemernou početnou molekulovou hmotnosťou ≤ 700)
Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Osoby trpiace alergickou reakciou na epoxidy by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Tomas
Dobry vecer, - aka je tepelna odolnost zaschnuteho lepidla (130 stupnov?) ? - aky tlak vydrzi lepeny spoj (7 barov?) ? Dakujem

Pýtal sa Tomas, 10. február 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Alžbeta Mášová
11. február 2022

Dobrý deň, Tepelná odolnosť*: od -30 °C do +150 °C, Konečná sila: cca 140 kg/cm². Viac informácii nájdete v priloženom technickom liste produktu. 


Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (2) PATTEX REPAIR EPOXY UNIVERSAL - Dvojzložkové epoxidové lepidlo

2,92 € - 5,40 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
12 ml 0,012 L K002876 12 ml
K002876
1-2 dni 5,40 € 1-2 dni 5,40 €
+
-
6 ml 0,006 L K002877 6 ml
K002877
1-2 dni 2,92 € 1-2 dni 2,92 €
+
-