FARMAL IDEÁL - Matná interiérová farba
FARMAL IDEÁL - Matná interiérová farba

Značka: Chemolak

14,22 €s DPH

11,85 €bez DPH

FARMAL IDEÁL - Matná interiérová farba
Zatvoriť

FARMAL IDEÁL - Matná interiérová farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C04278

FARMAL IDEÁL - Matná interiérová farba

Vodou riediteľná interiérová farba určená pre náter interiérových stien a stropov. Má veľmi dobrú kryciu schopnosť, paropriepustnosť, nepodlieha plesni a neotiera sa. Výdatnosť: 8-9 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

14,22 €s DPH

11,85 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vodou riediteľná interiérová farba určená pre náter interiérových stien a stropov.
Má veľmi dobrú kryciu schopnosť, paropriepustnosť, nepodlieha plesni a neotiera sa.
Vhodnými podkladmi pre náter sú omietky, suché murivo, sadrokartón, vystierkované podklady a pod.

Výdatnosť:

- 8-9 m2/kg

Riedenie:

- vodou 

- aplikácia štetcom alebo valčekom: 5-10% vody
- aplikácia vzduchovým striekaním NT:
10-20% vody
- aplikácia VT striekaním:
bez riedenia

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, príp. umytý saponátovým roztokom.
trhliny a malé poškodenia opravte vhodným tmelom na steny.
Odstráňte väčšie vrstvy starých náterov.
Na penetráciu podkladu použite farbu zriedenú s vodou v pomere 1:1.

Aplikácia

Po uschnutí penetračnej vrstvy aplikujte 1-2 nátery farbou zriedenou podľa spôsobu aplikácie.
Časový interval medzi jednotlivými nátermi je minimálne 2 hodiny.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou vody ešte pred zaschnutím.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram: žiadny
Výstražné slovo: žiadne

Výstražné upozornenia

EUH 208 Obsahuje 1,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dión, zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Obsahuje:
-

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) FARMAL IDEÁL - Matná interiérová farba

14,22 € - 61,90 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 7 kg
7 kg C04279 biela 7 kg
C04279
skladom 14,22 € skladom 14,22 €
+
-
biela 15 kg
15 kg C04280 biela 15 kg
C04280
skladom 26,51 € skladom 26,51 €
+
-
biela 25 kg
25 kg C04281 biela 25 kg
C04281
skladom 42,56 € skladom 42,56 €
+
-
biela 40 kg
40 kg C04282 biela 40 kg
C04282
skladom 61,90 € skladom 61,90 €
+
-