Termoizolačné interiérové farby

Biele termoizolačné interiérové farby obsahujú duté mikroguličky, ktoré teplo snažiace sa z interiéru odísť cez stenu odrazia opäť späť do miestnosti. Vďaka tomu ušetríte na nákladoch na kúrení alebo sa vám rýchlejšie podarí rozkúriť chatu. Termoizolačné farby na steny majú tepelno-izolačné vlastnosti určené pre steny v domácnosti. Termoizolačné farby odstraňujú problém s plesňou tým, že narúšajú tepelný most. Termoizolačná farba je vhodná na chladnú - vonkajšiu stenu. Najmä pre steny situované na sever ale aj iné strany. Avšak vymaľovať nimi môžete celú izbu rep. byt či chatu.

Skryť popis Pokračovať
JUPOL THERMO -Termoizolačná farba na steny

JUPOL THERMO -Termoizolačná farba na steny

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Jupol Thermo je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni. Vnútorná maliarska farba šetrná k životnému prostrediu. Obsahuje drobné duté guľôčky, ktorými sa po celej hrúbke zaschnutého farebného filmu vytvorí tepelná zábrana, ktorá poskytuje na pocit teplejší a príjemnejší povrch ako pri klasických maliarskych farbách. V kombinácií s vnútornou tepelnoizolačnou vyrovnávacou hmotou Jubolin Thermo sa tepelnoizolačný účinok ešte zvyšuje. Okrem toho sa znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu náteru. V prípade, že aj napriek tomu príde ku kondenzácií, voda na povrchu rýchlejšie vyschne ako pri klasických maliarskych farbách. Tým sa znižuje možnosť vzniku plesní na stenách.  Používa sa na dekoračnú ochranu stien a stropov v obytných a občianskych budovách a iných objektoch. Vhodnými podkladmi sú jemné omietky všetkých druhov, povrchy zahladené vyrovnávacími hmotami. Film je dobre paropriepustný a odolný proti mokrému oteru tak, že nie veľmi prídržné nečistoty je možné z premaľovaných povrchov očistiť mokrou handrou.  Výdatnosť:  - 0,25-0,3 L/m2 pre dve vrstvy Riedenie: - pripravená na použitie Príprava povrchu  Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý  bez slabo prídržných častíc, prachu, olejov, mastnoty a iných nečistôt. Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň každý mm hrúbky. Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne 1 mesiac.  Pred prvým maľovaním je potrebný základný náter. Odporúčame vodou zriedenú Akril emulziu alebo zriedenú farbu (Jupol Gold : voda = 1:1). Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy odporúčame Jukol Primer. Základný náter naneste murárskym štetcom alebo maliarsky valčekom s dlhým vlasom - je možné ho naniesť i striekaním. Pri obnovovacom maľovaní a pred nanášaním farby na podklady vyrovnané disperznými vyrovnávacími hmotami zvyčajne základný náter nie je potrebný.  Aplikácia  Pre lepší tepelnoizolačný účinok nanášajte farbu v 3 vrstvách s časovým odstupom 4-6 hodín. Farbu aplikujte valčekom s dlhším vlasom, maliarskym štetcom alebo striekaním. V prípade nanášania farby na vyrovnávaciu hmotu Jubolin Thermo postačuje nanesenie dvoch vrstiev. Čistenie náradia  Náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou.  Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP. Prvky označovania Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadá Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, metylizotiazolinón.Môže vyvolať alergickú reakciu. Iná nebezpečnosť Výsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
 • -10%
57,60 €

51,84 € s DPH

REMAL TERMOKOMFORT - termoizolačná farba na steny

REMAL TERMOKOMFORT - termoizolačná farba na steny

Táto farba má jednu špeciálnu vlastnosť. Steny natreté touto farbou Vám teplo, ktoré vyrobíte, budú odrážať späť do miestnosti. Tým šetríte náklady za vykurovanie. Postarajú sa o to sklenené mikroguličky, ktoré farba obsahuje. Zároveň farba zastavuje vznik tepelných mostov a tým rastu plesní.  Remal Termokomfort je maliarsky náter s termoizolačným a antikondenzačným účinkom. Používa sa k maľovaniu omietok, betónu, dreva, drevotriesky v interiéroch. Možno použiť aj ako vrchná farba na kov. Má antikondenzačné vlastnosti.  Špeciálne vlastnosti farby: - farba obsahuje malé sklenené duté mikroguličky, ktoré odrážajú teplo späť do miestnosti - farba eliminuje vznik tepelných mostov a tým vznik plesní - farba má vynikajúcu oteruvzdornosť - má antikondenzačné vlastnosti - nanášať ju môžete valčekom aj štetcom - je možné ju śvojpomocne tónovať do jemných odtieňov pomocou Remal Tónovacích farieb Podklad musí byť suchý a dostatočne vyzretý, pevný, bez prachu a nesúdržných častíc. Silné vrstvy starých náterov je nutné oškrabať. Príliš savé, sprašujúce sa alebo nesúdržné podklady je nutné vopred napenetrovať (spevniť) vhodnou penetráciou  Na vyrovnanie dier, trhlín a nerovných plôch použijeme REMAL stierku. Na problematické miesta (pretečenej fľaky a podobne) je vhodné použiť izolačné náter REMAL Flek-Stop. Farba sa pre aplikáciu neriedi.  Pre jednoduchšie nanášanie je povolený prídavok vody max 0,1 l na 1 kg farby (10%). Farbu nanášajte v 2-3 vrstvách s časovým intervalom min.4 hod medzi jednotlivými nátermi. Nanesená vrstva by mala zodpovedať spotrebe 0,3 až 0, 4 kg / 2. Teplota podkladu a prostredia nesmie pri aplikácii klesnúť pod + 5 C. Upozornenie: Všetky znečistené miesta a náradie ihneď umyte vodou! Zaschnutá farba sa zle odstraňuje!  Výdatnosť: 7 m2 / 1 kg na jeden náter

46,67 € s DPH

Q-Therm - tepelnoizolačná stierkova hmota Q therm

Q-Therm - tepelnoizolačná stierkova hmota Q therm

Q-Therm je vysoko kvalitná stierková hmota hustej konzistencie.Jej využitie je ideálne pri vnútornom zateplení obvodových stien bytov, domov z tehly aj z panelu, štítových stien, ktoré majú tendenciu k premŕzaniu, ako aj pre všetky objekty, ktoré sú nedostatočne tepelne izolované. Využitie Q-THERM je vhodné aj v ohľade zabránenia kondenzácie povrchu stien, pretože zabraňuje tvorbe plesní, čo zvyšuje jeho vhodnosť použitia v miestnostiach s vysokou vlhkosťou.Vhodné pre domácnosti (byty, rodinné a panelové domy) i energetiku, teplárne, potrubné rozvody atd.Obsahuje mikroskopické vákuové guličky, ktoré spôsobujú odraz viac ako 80% vyprodukovaného tepla naspäť do miestnosti a zabraňuje úniku a prestupu tepla z miestnosti.  Výdatnosť: - 1 m2/L pri hrúbke filmu 1 mm Tepelný odpor: zlepšenie o 24,9%,zlepšenie súčiniteľa priestupu tepla o 13,7%(Protokol o skúškach č.258/08, CENTRUM STAVEBNÉHO INŽINIERSTVA, a.s. pracovisko Zlín, K tehelně 304, 764 32 Zlín-Louky). Aplikácia  Stierka Q-THERM sa aplikuje stierkovaním alebo maľovaním . Do stierky je možné pridať čistú vodu a pri malých otáčkach stierku premiešať na konzistenciu vhodnú na nanášanie aj valčekom. Pri maľovaní sa odporúča použiť valček s krátkym vlasom. Stierka sa valčekom nanáša v troch vrstvách v hrúbke 0,5 až 1mm. Aplikácia náterom:  Pri aplikácií na stenu valcom sa stierka nanáša a nie maľuje. nanáša sa po plochách cca 1 m (naniesť vrstvu - rovnomerne rozotrieť - namočiť valec - znovu naniesť). takto aplikujte stierku v dvoch-troch vrstvách. Materiál zároveň popri práci častejšie premiešavajte. Pri každej vrstve je potrebné dodržať technologickú prestávku na schnutie materiálu - 5-8 hodín (v zime) a 3-4 hodiny (v lete).  Aplikácia stierkovaním:  Podklad musí byť čo najrovnejší - uľahčuje to aplikáciu a spotrebu materiálu. Zvoľte vhodné aplikačné náradie. Popri aplikácií pomocou nerezového hoblíka je možné ho navlhčiť vodou - zvyšuje sa tým kvalita rozotierateľnosti. Stierka sa nanáša podobne ako sadrová omietka - je potrebné, aby ste prešli aj na priečky a strop cca 30-100 cm, čím dôjde k izolácií preklapu. nezabúdajte na rohy miestnosti - tu je najlepšie nanášať stierky štetcom a hustejšie nariedený náter.  V prípade vytvorenie tzv. ,,vlniek"  po stierkovaní a vytvrdnutí sa stierka zahladzuje hladítkom alebo sa vlnky jene prebrúsia brúsnym papierom. Doba schnutia pri hrúbke 1mm je cca 5-8 hodín v závislosti od vonkajšieho a vnútorného prostredia.  Na Q-Therm je možné nanášať akúkoľvek paropriepustnú interiérovú farbu a tým nedochádza k stratám vlastností. Treba rátať s tým, že po nanesení farby sa v prvom momente mierne zníži pocitová teplota steny oproti stierky bez farby a to z dôvodou, že farba je chladnejší materiál.Aplikovaný výrobok znesie teplotu +150°C až -40°C bez straty deklarovaných vlastností. Q-Therm zabraňuje vzniku rosného bodu (miesto zrážania vzdušnej vlhkosti), ktorý je príčinou plesní. Svojou priepustnosťou pary je podobný omietke. Ak si netrúfate svojpomocne aplikovať Qtherm, tak využite naše služby aplikačných technikov. Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku. Kontaktujte nás (infoZAVINACefarby.sk)Z nášho pohľadu sme mali vždy skeptický pohľad na termoizolačné farby a hmoty. Keď som však osobne držal v ruke kachličku, ktorá bola z polovice natretá 3 vrstvami stierkou qtherm, tak rozdiel som pocítil ihneď. Tam, kde bola kachlička holá, bola chladná. Naopak kde bola natretá stierkou qtherm, bola na pocit teplá. Rozhodli sme sa preto pridať tento produkt do ponuky efarby.sk, nakoľko by mohol byť riešením pre vznik tepelných mostov a následnému plesneniu stien.| Michal Fojcík *efarby.sk.
dočasne vypredané
 • -10%
76,61 €

68,95 € s DPH

Filtrovať
9 produktov
Odobrať
COLORLAK

TERMO V-2200 - termoizolačná farba na steny

Biela matná farba s tepelno-izolačnými vlastnosťami určená pre nátery stien v interiéri. Na stene vytvára tenko termoizolačnú… Viac
+1 variant

41,43 € s DPH

skladom všetky varianty

U vás pozajtra

 • Najpredávanejší
Odobrať
JUB

JUPOL THERMO -Termoizolačná farba na steny

Vnútorná maliarska farba s obsahom dutých guľôčok, ktorými sa vytvorí tepelná zábrana, ktorá poskytuje na pocit teplejší a… Viac
+1 variant

51,84 € s DPH

57,60 €
 • Ušetríte 10%
 • skladom

  U vás pozajtra

  Odobrať
  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

  REMAL TERMOKOMFORT - termoizolačná farba na steny

  Steny natreté touto farbou Vám teplo, ktoré vyrobíte, budú odrážať späť do miestnosti. Tým šetríte náklady za vykurovanie.… Viac
  +1 variant
  Odobrať
  Q-Therm

  Q-Therm - tepelnoizolačná stierkova hmota Q therm

  Q-therm je vysoko kvalitná stierková hmota hustej konzistencie. Jej využitie je ideálne pri vnútornom zateplení obvodových stien… Viac
  +1 variant

  68,95 € s DPH

  76,61 €
 • Ušetríte 10%
 • 1-2 dni

  U vás v stredu

  Odobrať
  JUB

  JUBOLIN THERMO - Termoizolačná stierka na steny

  Termoizolačná interiérová stierka na jemné vyrovnanie stenových a stropných povrchov. Obsahuje drobné duté guľôčky, ktorými sa po… Viac
  +1 variant
  Odobrať
  SLOVLAK

  PREMIO THERMO - Termoizolačná farba na steny

  Termoizolačná interiérová farba plnená jemným keramickým plnivom s tepelnoizolačným účinkom, ktoré zabraňuje kondenzácií vodných… Viac
  +2 varianty
  Odobrať
  AUSTIS

  ETERNAL IN THERMO - Termoizolačná farba

  Termoizolačná farba určená pre zvýšenie povrchovej teploty stien, ktoré vplyvom kondenzácie vlhnú. Náter je paropriepustný,… Viac
  +1 variant
  Odobrať
  HG Helios Group

  SPEKTRA Termo Top - tepelno izolačná farba na steny

  Tepelno-izolačná farba na vnútorné steny.Obsahuje duté výplne, ktoré vytvárajú tepelnú bariéru, vďaka ktorej je povrch teplejší a… Viac
  +1 variant
  Odobrať
  HG Helios Group

  SPEKTRA Vnútorný tmel TERMO

  Vnútorný tmel Termo je funkčný základný náter na báze durých sklenených guličiek, ktoré znižujú stratu tepelnej energie cez… Viac
  +2 varianty