ADLER GRILITH HOLZKITT - Tmel na drevo
ADLER GRILITH HOLZKITT - Tmel na drevo

Značka: ADLER

ADLER GRILITH HOLZKITT - Tmel na drevo
Zatvoriť

ADLER GRILITH HOLZKITT - Tmel na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: ADLER

Kód produktu: VAR-AD0981

ADLER GRILITH HOLZKITT - Tmel na drevo

Plnivá pasta na báze drevnej múčky, živíc, celulózy a s obsahom rozpúšťadiel. Vhodný na opravu malých chýb pre použitie pred prvým brúsením dreva. Vyschnutý tmel je moriteľný a prelakovateľný vodouriediteľnými aj rozpúšťadlovými lakmi.

Zobraziť viac
farba (13)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Plnivá pasta na báze drevnej múčky, živíc, celulózy a s obsahom rozpúšťadiel. 
Vhodný na opravu malých chýb pre použitie pred prvým brúsením dreva. 
Vyschnutý tmel je moriteľný a prelakovateľný vodouriediteľnými aj rozpúšťadlovými lakmi. 

Príprava podkladu 

Opravované plochy musia byť čisté, suché, zbavené mastnoty, vosku a živice. 
Tmelené miesto nemá byť väčšie ako miesto poškodenia. 
Tmel by mal byť použitý úsporne pred prvým brúsením len na malé poškodenia. 

Výber farebného odtieňa 

Farebný odtieň tmeleného miesta má zodpovedať výslednému odtieňu povrchovej úpravy. 
Ak sa predpokladá použitie moridla, mal by farebný odtieň tmelu zodpovedať jeho farebnému odtieňa. 

Aplikácia 

Tmel zatlačte do chybného miesta dlátom alebo úzkou špachtľou, ak je to nutné aj viacnásobne. 
Pri viacnásobnom nánose dbajte na to, aby už nanesená vrstva tmelu bola dobre zaschnutá. 
Nakoniec opravované miesto vyhlaďte navlhčenou špachtľou. 
Dve tenké vrstvy tmelu vytvoria lepší výsledok ako jedna hrubá. 

Čas schnutia je cca 2 hodiny pri izbovej teplote v závislosti od hrúbky vrstvy. 
Pred ďalším spracovaním odporúčame tmel nechať schnúť cez noc, aby sa zabránilo jeho prepadnutiu. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
- Výstražné slovo nebezpečenstvo
- Piktogramy
GHS02, GHS07Výstražné upozornenia

H228 Horľavá tuhá látka.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/
lekára.
P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.
- Ďalšie informácie o nebezpečnosti
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
- Označenie pre nebezpečné zložky acetón, etyl-acetát, 2-metoxy-1-metyletylacetát, n-butylacetát
2.3 Iná nebezpečnosť
Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca
sa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Pri
spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
1 hodnotenie
Adriana

28. február 2024

Som celkovo spokojná. Na skrinke je použitá farba Adler 5in1 Color a Slovakryl. Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: ADLER

O značke ADLER

Spoločnosť ADLER, oddaná duchu zakladateľa spoločnosti Johanna Berghofa, je dodnes rodinným podnikom.
Nosnými značkami v segmente ochrany dreva sú Adler Pullex, Adler Legno a Adler Lignovit.
S pobočkami a predajnými partnermi po celej Európe je značka Adler pevne ukotvená na európskom trhu.
Produkujú, vyrábajú, skúmajú a vyvíjajú v sídle firmy v meste Schwaz v Tirolsku a to od roku 1934.
Kladú dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť, ktoré sú hlavnými prvkami ich úspechu.
Ako popredný rakúsky výrobca farieb a lakov nesie zodpovednosť za zdravie a spokojnosť zamestnancov, za životné prostredie, klímu, ale i za spokojnosť zákazníkov.
O udržateľnosti iba nehovoria - touto zodpovednosťou žijú - deň za dňom a celým srdcom.
Viac sa o spoločnosti Adler môžete dozvedieť z videa:

Produkty Adler sme sa rozhodli podporiť aj my v efarby.sk pretože ich vnímame ako vysokokvalitné.
Zákazníkovi tým dodávame pridanú hodnotu vo forme životnosti.
Efarby v spolupráci s Jurajom Šokom Tabačkom natočili vtipné scénky, ktoré Vám priblížia produkty Adler.
Ak sa chcete dozvedieť viac pikošiek zo zákulisia natáčania, prečítajte si náš článok alebo si pozrite všetky videá, ktoré sme so Šokom natočili.

Všetky varianty produktu (13) ADLER GRILITH HOLZKITT - Tmel na drevo

7,54 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
200 ml holzkitt - javor 0,2 L AD0982 200 ml holzkitt - javor
AD0982
1-2 dni 7,54 € 1-2 dni 7,54 €
+
-
200 ml holzkitt - smrek/breza/jaseň 0,2 L AD0984 200 ml holzkitt - smrek/breza/jaseň
AD0984
1-2 dni 7,54 € 1-2 dni 7,54 €
+
-
200 ml holzkitt - prírodný 0,2 L AD0986 200 ml holzkitt - prírodný
AD0986
1-2 dni 7,54 € 1-2 dni 7,54 €
+
-
200 ml holzkitt - borovica 0,2 L AD0988 200 ml holzkitt - borovica
AD0988
skladom 7,54 € skladom 7,54 €
+
-
200 ml holzkitt - dub 0,2 L AD0990 200 ml holzkitt - dub
AD0990
1-2 dni 7,54 € 1-2 dni 7,54 €
+
-
200 ml holzkitt - buk/modřín 0,2 L AD0992 200 ml holzkitt - buk/modřín
AD0992
1-2 dni 7,54 € 1-2 dni 7,54 €
+
-
200 ml holzkitt - orech svetlý 0,2 L AD0994 200 ml holzkitt - orech svetlý
AD0994
1-2 dni 7,54 € 1-2 dni 7,54 €
+
-
200 ml holzkitt - jelša 0,2 L AD0996 200 ml holzkitt - jelša
AD0996
1-2 dni 7,54 € 1-2 dni 7,54 €
+
-
200 ml holzkitt - orech tmavý 0,2 L AD0998 200 ml holzkitt - orech tmavý
AD0998
1-2 dni 7,54 € 1-2 dni 7,54 €
+
-
200 ml holzkitt - čerešňa 0,2 L AD1000 200 ml holzkitt - čerešňa
AD1000
1-2 dni 7,54 € 1-2 dni 7,54 €
+
-