DEN BRAVEN - Farebný akrylový tmel
DEN BRAVEN - Farebný akrylový tmel

Značka: Den Braven

DEN BRAVEN - Farebný akrylový tmel
Zatvoriť

DEN BRAVEN - Farebný akrylový tmel

Sample icon Vzorkovník

Značka: Den Braven

Kód produktu: VAR-DEN0048

DEN BRAVEN - Farebný akrylový tmel

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel s vysokou priľnavosťou na drevo, sadrokartón, betón, murivo a pod. Tmel je antikorózny a použiteľný na oceľ, pozinkovaný plech a pod.

Zobraziť viac
farba (5)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel s vysokou priľnavosťou na drevo, sadrokartón, betón, murivo a pod.
Tmel je antikorózny a použiteľný na oceľ, pozinkovaný plech a pod.
Veľmi ľahko sa nanáša, je pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami.
Vytvára trvalo pevný, plasto-elastický spoj.

Tmel nie je vhodný na použitie na miesta zaťažené vlhkom a vodou, na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflón.
Nepoužívajte v uzavretých konštrukciách.

Použitie:

+ v interiéri: oprava trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne
+ tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií, medzi rámami okien, dverí a murivom
+ tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom a murivom
+ podtmelovanie a tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prestupov

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty alebo oleja.

Aplikácia

Veľmi nasiakavé podklady odporúčame ošetriť penetračným náterom S2802A alebo S-T70, prípadne riedeným tmelom s vodou v pomere 1:2.

Pri rýchlom pretretí maliarskymi nátermi môže dôjsť k popraskaniu maľby v mieste tmelovej vrstvy.
Preto je potrebné dbať na dôkladne zaschnutie tmelu.

Čistenie náradia

Prípadné použité pracovné náradie alebo nezaschnutý tmel očistite pomocou technického benzínu.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Prvky označovania

Výstražný piktogram: -
Výstražné slovo: - 
Výstražné upozornenia: - 

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zbernom mieste.

Doplňujúce informácie:
EUH208 Obsahuje 5-chlóro-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-2H–izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
EUH212 Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.

Iná nebezpečnosť

Tento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Den Braven

O značke Den Braven

Slovenská spoločnosť Den Braven s materskou firmou a výrobným závodom v Českej republike. 
Vo vlastnom testovacom stredisku vyvíjajú a následne preverujú kvalitu vlastných výrobkov. Moderná technológia im umožňuje vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám na množstvo pri zachovaní vysokej kvality. 
Už 20 rokov patrí Den Braven k popredným svetovým producentom tmelov, silikónov, polyuretánových montážnych pien i technických sprejov. Nakúpte si produkty Den Braven na efarby.sk

Všetky varianty produktu (5) DEN BRAVEN - Farebný akrylový tmel

3,95 € - 6,80 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 310 ml
310 ml DEN0048 biela 310 ml
DEN0048
1-2 dni 3,95 € 1-2 dni 3,95 €
+
-
šedá 310 ml
310 ml DEN0049 šedá 310 ml
DEN0049
1-2 dni 4,04 € 1-2 dni 4,04 €
+
-
hnedá 310 ml
310 ml DEN0050 hnedá 310 ml
DEN0050
1-2 dni 4,04 € 1-2 dni 4,04 €
+
-
cierna 310 ml 310 ml DEN0051 cierna 310 ml
DEN0051
1-2 dni 4,04 € 1-2 dni 4,04 €
+
-
310 ml transparentná
310 ml DEN0052 310 ml transparentná
DEN0052
1-2 dni 6,80 € 1-2 dni 6,80 €
+
-