CLEAMEN 300/400 - Prostriedok na dennú sanitu
CLEAMEN 300/400 - Prostriedok na dennú sanitu

Značka: Cleamen

CLEAMEN 300/400 - Prostriedok na dennú sanitu
Zatvoriť

CLEAMEN 300/400 - Prostriedok na dennú sanitu

Sample icon Vzorkovník

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0058

CLEAMEN 300/400 - Prostriedok na dennú sanitu

Koncentrovaný prostriedok určený na riedenie pre denné aj periodické upratovanie, odstraňovanie škvŕn a povlakov zo všetkých povrchov v sanitárnych a umývarenských oblastiach. Odstraňuje škvrny a usadeniny z toaletných mís, obkladov, sprchovacích kútov odolných kyselinám.

Zobraziť viac
balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Cleamen 300/400 je koncentrovaný prostriedok určený pre denné upratovanie sanitárnych a umývarenských priestorov.
Odstraňuje nečistoty, škvrny a povlaky od vodného kameňa a ostatné bežné nečistoty a minerálne usadeniny.
Používa sa vo veľmi malej koncentrácií pomocou rozprašovača sa nanáša na toaletne misy, pisoáre, keramické obklady, vodovodné batérie, sprchové kúty a ostatné zariaďovacie predmety.
Je vhodný aj na mopovanie podláh odolných kyselinám.
Týmto prostriedkom je možné čistiť aj vnútorné časti toaletných mís a pisoárov.
Prípravok má príjemnú dlho zanechávajúcu vôňu.
Na dávkovanie malých dávok je možné využiť dávkovacie pumpičku s dávkou 2 ml, alebo dávkovací uzáver zo sady Cleamen.

Nie je vhodný na povrchy, ktoré nemajú odolnosť proti kyselinám.
Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.

UFI KK50-Q0D6-600C-T71P

Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Nebezpečenstvo

Nebezpečné vlastnosti
H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P234 - Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.


Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (2) CLEAMEN 300/400 - Prostriedok na dennú sanitu

11,20 € - 47,01 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 l 1 L CLA0058 1 l
CLA0058
skladom 11,20 € skladom 11,20 €
+
-
5 l 5 L CLA0059 5 l
CLA0059
skladom 47,01 € skladom 47,01 €
+
-