Bezpečnostné podlahové značenie

Bezpečnostné podlahové značenie

ROBÍME STROJOVÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE PODLÁH ČIARAMI V PRIEMYSLE

Robíme strojové bezpečnostné značenie podláh v priemysle. Podlahové značenie čiar pre chodníky, manipulačnú techniku, parkoviská. Maľovanie čiar v halách. Natieranie podláh výrobbých hál. Kliknite a objednajte si vyznačovanie bezpečnostných zón na podlahe. V súlade so všeobecne záväznými normami a predpismi STN 26 9010, STN 26 9030, STN 73 5105, vyhláškou SUBP č. 59/198 Zb, nariadením vlády č. 387/2006 Z.z., zákonom 124/2006 Z.z

Vyplňte formulár a vypracujeme Vám cenovú ponuku.

Máme za sebou množstvo skúseností z podlahového značenia

- firma Marel, podlahové bezpečnostné značenie v priemyselnej hale - Nitra

- firma Agel Servis, výroba podlahového bezpečnostného značenia - Nové Mesto nad Váhom

- Hern návrh podlahového značenia a dodávky farieb - Námestovo

- TÜV SÜD STK ŽILINA - výroba podlahového značenia v stanici technickej kontroly vozidiel - Žilina

- Cesta 1/59 Dolný Kubín - Jasenová - Vodorovné a zvislé DZ, vodiace prahy - Doprastav, a.s. Bratislava

- Cyklotrasy a turistické ciele v Žilinskom kraji - VÚC Žilina

- Vodorovné a zvislé značenie parkovacích miest v meste Žilina- Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

- Detské dopravné ihriská Žilina ZŠ Solinky, ZŠ Bánová

a mnohé ďalšie