FACADE CLEAN - Čistič na fasády
FACADE CLEAN - Čistič na fasády

Značka: FLÜGGER

FACADE CLEAN - Čistič na fasády
Zatvoriť

FACADE CLEAN - Čistič na fasády

Sample icon Vzorkovník

Značka: FLÜGGER

Kód produktu: VAR-DEJ11360

FACADE CLEAN - Čistič na fasády

Alkalický a vysoko účinný čistiaci prostriedok na čistenie veľmi znečisteného dreva, muriva ako aj kovových plechov pred natieraním. Účinne čistí všetky druhy nečistôt. Výdatnosť: 6 m2/L.

Zobraziť viac
balenie (2)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Alkalický a vysoko účinný čistiaci prostriedok na čistenie veľmi znečisteného dreva, muriva ako aj kovových plechov pred natieraním.
Účinne čistí všetky druhy nečistôt.

Výdatnosť: 

- 6 m2/L

Riedenie:

- vodou

Pravidelné čistenie: 1 až 15 litrov vody
Pred lakovaním umyte:
1 liter až 5 litrov vody

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou čističa zbavený väčších nečistôt a špiny.
Uvoľnené materiály a farbu odstráňte čistením alebo brúsením.

Aplikácia

Čistič nanášajte štetcom alebo nízkotlakovým rozprašovačom.
Vyhnite sa čisteniu povrchov vyhrievaných slnkom, pretože to môže spôsobiť nerovnomerný lesk na lakovanom povrchu.
Silne nasiakavé povrchy sa polievajú vodou.
Nechajte roztok pôsobiť 5-20 minút bez toho, aby plocha vyschla.
Povrch následne čistite kefou, aby sa nečistoty účinne rozpustili.
Opláchnite čistou vodou, kým nezmizne všetok čistiaci prostriedok.

Čistenie náradia

Náradie, ktoré bolo použité na čistenie umyte vodou.

Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.
Eye Irrit. 2, H319
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:

Signálne slovo: Pozor

Výstražné upozornenia

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné:
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte.
Reakcia:
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.
Skladovanie: Nie je použiteľné.
Zneškodňovanie: Nie je použiteľné.

Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: FLÜGGER

O značke FLÜGGER

Spoločnosť FLÜGGER bola založená v roku 1783 v Hamburgu a v Dánsku existuje od roku 1890.
Značka navrhuje a vyrába široký a koordinovaný sortiment v oblasti dekoratívnych náterov, ochrany dreva, tmelov, tapiet a nástrojov vysokej kvality.
Zároveň je lídrom v rámci dánskeho trhu a celosvetovo má vytvorený reťazec, ktorý pozostáva z 372 predajní v severskom regióne, východnej Európe a Číne.
Väčšina zákazníkov pozná FLÜGGER ako značka, ktorá tvorí ochranné a dekoratívne nátery, avšak sú víťazmi ocenenia v dizajne a venujú sa aj výrobe tapiet, ktoré určujú trend.

Všetky varianty produktu (2) FACADE CLEAN - Čistič na fasády

11,25 € - 32,29 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 L 1 L DEJ11361 1 L
DEJ11361
1-2 dni 11,25 € 1-2 dni 11,25 €
+
-
3 L 3 L DEJ11362 3 L
DEJ11362
na objednávku 32,29 € na objednávku 32,29 €
+
-