WOOD TEX 01 - Olejový penetračný náter
WOOD TEX 01 - Olejový penetračný náter

Značka: FLÜGGER

19,98 €s DPH

16,65 €bez DPH

WOOD TEX 01 - Olejový penetračný náter
Zatvoriť

WOOD TEX 01 - Olejový penetračný náter

Sample icon Vzorkovník

Značka: FLÜGGER

Kód produktu: VAR-DEJ11437

WOOD TEX 01 - Olejový penetračný náter

Alkydový penetračný náter, ktorý zaisťuje maximálne napustenie a uzavretie natieraného dreveného povrchu. Zvyšuje adhéziu ďalšieho náteru, zabraňuje absorpcií vlhkosti a chráni drevo voči plesniam a riasam. Výdatnosť: 4-10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

19,98 €s DPH

16,65 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Alkydový penetračný náter, ktorý zaisťuje maximálne napustenie a uzavretie natieraného dreveného povrchu. Zvyšuje adhéziu ďalšieho náteru, zabraňuje absorpcií vlhkosti a chráni drevo voči plesniam a riasam.
Slúži pre ošetrenie holého očistené alebo ešte neošetreného dreveného podkladu.

Výdatnosť:

- 4-10 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Povrch musí byť pred aplikáciou savý, čistý, suchý, pevný a vhodný na povrchovú úpravu.
Obsah vlhkosti pred náterom by nemal byť viac ako 12% (okná a dvere) a 18% (presahy, ploty, obklady).
Uvoľnené drevné vlákna odstráňte.
Nečistotu, špinu a napadnutie plesňami odstráňte očistením.
Ostré hrany zaoblite.

Podklady, ktoré ostali neošetrené dlhšie ako 4 týždne musia byť očistené.

Aplikácia

Náter pred aplikáciou premiešajte - neriedi sa.
Aplikujte štetcom alebo valčekom na pripravený podklad.
Prebytočný , nevsiaknutý olej je potrebné odstráni. 
Najlepší výsledok dosiahnete pri aplikácií dvoch základných náterov.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou vody.

Klasifikácia látky alebo zmesi 

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008
Aquatic Chronic 3, H412
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Prvky označovania

Výstražné slovo: Bez signálneho slova.

Výstražné upozornenia

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Prevencia:
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Odozva: Nie je použiteľné.
Uchovávanie: Nie je použiteľné.
Zneškodňovanie:
P501 - Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi

Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: FLÜGGER

O značke FLÜGGER

Spoločnosť FLÜGGER bola založená v roku 1783 v Hamburgu a v Dánsku existuje od roku 1890.
Značka navrhuje a vyrába široký a koordinovaný sortiment v oblasti dekoratívnych náterov, ochrany dreva, tmelov, tapiet a nástrojov vysokej kvality.
Zároveň je lídrom v rámci dánskeho trhu a celosvetovo má vytvorený reťazec, ktorý pozostáva z 372 predajní v severskom regióne, východnej Európe a Číne.
Väčšina zákazníkov pozná FLÜGGER ako značka, ktorá tvorí ochranné a dekoratívne nátery, avšak sú víťazmi ocenenia v dizajne a venujú sa aj výrobe tapiet, ktoré určujú trend.

Všetky varianty produktu (3) WOOD TEX 01 - Olejový penetračný náter

19,98 € - 197,05 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebná 3 L 3 L DEJ11438 bezfarebná 3 L
DEJ11438
1-2 dni 64,41 € 1-2 dni 64,41 €
+
-
bezfarebná 0,75 L 0,75 L DEJ11439 bezfarebná 0,75 L
DEJ11439
1-2 dni 19,98 € 1-2 dni 19,98 €
+
-
bezfarebná 10 L 10 L DEJ11440 bezfarebná 10 L
DEJ11440
1-2 dni 197,05 € 1-2 dni 197,05 €
+
-