VEZAKRIL PRIMER - Drsný základný náter na hladké povrchy
VEZAKRIL PRIMER - Drsný základný náter na hladké povrchy

Značka: JUB

37,44 €s DPH

31,20 €bez DPH

VEZAKRIL PRIMER - Drsný základný náter na hladké povrchy
Zatvoriť

VEZAKRIL PRIMER - Drsný základný náter na hladké povrchy

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Kód produktu: VAR-JB00009

VEZAKRIL PRIMER - Drsný základný náter na hladké povrchy

Vezakril je hrubý základný náter, ktorý je plnený jemným kremičitým pieskom. Vhodný je na natieranie veľmi hladkých povrchov pred lepením rôznych obkladov alebo pred nanášaním dekoračných omietok. Výdatnosť: 0,3 L/m2.

Zobraziť viac
balenie (1)

37,44 €s DPH

31,20 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vezakril Primer je hrubý základný náter, ktorý je plnený jemným kremičitým pieskom.
Vhodný je na natieranie veľmi hladkých povrchov pred lepením rôznych obkladov alebo pred nanášaním dekoračných omietok.
Môže byť použitý aj ako spojovací mostík pri lepení keramických obkladačiek na staré keramické obklady.
Náter podstatne zvyšuje drsnosť podkladu a pre následne nanesené lepidlo alebo omietku zabezpečuje lepšiu prídržnosť, egalizuje nasiakavosť podkladu, mierne zvyšuje jeho vodoodpudivosť a viaže naň prach a iné slabo prídržné častice, ktoré nie je možné čistením odstrániť.
Vhodný je na veľmi hladké betónové povrchy, vláknocementové a sadrokartónové dosky.

Výdatnosť: 

- 0,3 L/m2 (platí pre nezriedený náter)

Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, zbytkov mastnoty a iných nečistôt.
Pre veľmi znečistené fasádne povrchy, pre všetky betónové povrchy a fasádne povrchy znečistené stenovými riasami a plesňami je vhodné umytie prúdom horúcej vody alebo pary a po umytí ich dezinfikovať.

Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.
Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac.
Pri obnovovacom maľovaní odstráňte z podkladu staré alebo zle prídržné nátery.

Aplikácia

Vezakril Primer pred použitím aj viac krát dôkladne premiešajte a podľa potreby zrieďte s vodou do 30%.
Výrobok nanášajte maliarskym štetcom v jednej vrstve.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď umyte dôkladne vodou.
Zaschnuté fľaky nie je možné odstrániť.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadá
Výstražné piktogramy:
odpadá
Výstražné slovo:
odpadá
Výstražné upozornenia:
odpadá

Ďalšie údaje:
EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: JUB

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (1) VEZAKRIL PRIMER - Drsný základný náter na hladké povrchy

37,44 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5 L 5 L JB00009 5 L
JB00009
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-