VAKAVO - Čistiaci prostriedok do kúpeľne
VAKAVO - Čistiaci prostriedok do kúpeľne

Značka: VAKAVO

VAKAVO - Čistiaci prostriedok do kúpeľne
Zatvoriť

VAKAVO - Čistiaci prostriedok do kúpeľne

Sample icon Vzorkovník

Značka: VAKAVO

Kód produktu: VAR-CLA0302

VAKAVO - Čistiaci prostriedok do kúpeľne

Čistiaci prostriedok do kúpeľne vhodný na vodovodné kohútiky, vane, umývadlá, sprchové kúty, obkladačky a dlaždice. Odstraňuje stopy vodného kameňa a má príjemnú citrusovo-levanduľovú vôňu.

Zobraziť viac
balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Čistiaci prostriedok do kúpeľne vhodný na vodovodné kohútiky, vane, umývadlá, sprchové kúty, obkladačky a dlaždice. Odstraňuje stopy vodného kameňa z keramických, chrómových a iných povrchoch v kúpeľni a zanecháva ich žiarivo čisté.
Má príjemnú citrusovo-levanduľovú vôňu.

Použitie

Aplikujte priamo na znečistené povrchy pomocou rozprašovača a nechajte pôsobiť.
Následne čistení povrch očistite hubkou, utierkou alebo tampónom a dôkladne opláchnite vodou.
Po práci použite krém na ochranu rúk.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.
Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES
Nie je klasifikovaná
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie pri používaní zmesi
Nie sú známe takéto účinky zmesi, ktoré by viedli ku klasifikácii ako nebezpečný.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy: Nie sú.
Výstražné slovo:
 Nie je.
Zložky zmesi k uvedeniu na etikete:
 Nie sú.

Výstražné upozornenia: Nie sú.
Bezpečnostné upozornenia: 
Nie sú.

Doplňujúce informácie na etikete

Žiadne povinné doplňujúce informácie podľa nariadenia CLP nie sú vyžiadané.
Zloženie podľa nariadenia 648/2004/EC o detergentoch: < 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, fosfonáty, parfumy, konzervačné látky (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZYL ALCOHOL).

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) látky alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) látky v súlade s prílohou XIII nariadenia REACH.
Zmes neobsahuje zložku, ktorá bola určená ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, v súlade s kritériami uvedenými v nariadení Komisie delegovaného (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (1) VAKAVO - Čistiaci prostriedok do kúpeľne

2,33 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 L 0,75 L CLA0303 0,75 L
CLA0303
skladom 2,33 € skladom 2,33 €
+
-