DREVOLAK V 1610 - Vodou riediteľný lak na parkety
DREVOLAK V 1610 - Vodou riediteľný lak na parkety

Značka: Chemolak

21,04 €s DPH

17,53 €bez DPH

DREVOLAK V 1610 - Vodou riediteľný lak na parkety
Zatvoriť

DREVOLAK V 1610 - Vodou riediteľný lak na parkety

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01022

DREVOLAK V 1610 - Vodou riediteľný lak na parkety

Vodou riediteľný lak na povrchovú úpravu parkiet prípadne iných drevených alebo korkových predmetov v interiéri. Lak rýchlo zasychá, je tvrdý, pružný a odolný bežným čistiacim prostriedkom. Výdatnosť: 8-10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

21,04 €s DPH

17,53 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

Vodou riediteľný lak na povrchovú úpravu parkiet prípadne iných drevených alebo korkových predmetov v interiéri.
Lak rýchlo zasychá, je tvrdý, pružný a odolný bežným čistiacim prostriedkom. 

Výdatnosť: 

- 8-10 m2/L

Riedenie:

- vodou

- aplikácia štetcom: 0-2% vody
- aplikácia striekaním:
bez riedenia

Príprava podkladu

Povrch musí byť pred aplikáciou čistý, suchý a bez iných nečistôt, ktoré by ovplyvnili vlastnosti a funkčnosť lakovej vrstvy.
Drevený povrch prebrúste brúsnym papierom č. 120-180 a odstráňte prach z brúsenia.

Aplikácia

Na pripravený podklad aplikujte lak.
Prvú vrstvu aplikujte ako penetračnú (nariadenú vodou) a po približne 4 hodinách zasychania prebrúste brúsnym papierom č. 180-220.
Následne aplikujte 2-3 vrstvy laku v intervale 4 hodiny.
Pri zasychaní pri normálnej teplote je možné nalakované parkety zaťažiť nábytkom najskôr 24 hodín od zhotovenia poslednej vrstvy náteru.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou vody.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram: žiadny
Výstražné slovo: žiadne

Výstražné upozornenia

EUH 208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Obsahuje: -

Iná nebezpečnosť 

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) DREVOLAK V 1610 - Vodou riediteľný lak na parkety

21,04 € - 85,00 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný lesklý 0,6 L
0,6 L C01022 bezfarebný lesklý 0,6 L
C01022
skladom 21,04 € skladom 21,04 €
+
-
2,5 L bezfarebný lesklý
2,5 L C01023 2,5 L bezfarebný lesklý
C01023
skladom 85,00 € skladom 85,00 €
+
-
0,6 L bezfarebný pololesklý
0,6 L C01024 0,6 L bezfarebný pololesklý
C01024
skladom 21,04 € skladom 21,04 €
+
-
2,5 L bezfarebný pololesklý
2,5 L C01025 2,5 L bezfarebný pololesklý
C01025
skladom 85,00 € skladom 85,00 €
+
-