CERESIT CS 11 ACRYL - Akrylový tmel
CERESIT CS 11 ACRYL - Akrylový tmel

Značka: Ceresit

CERESIT CS 11 ACRYL - Akrylový tmel
Zatvoriť

CERESIT CS 11 ACRYL - Akrylový tmel

Sample icon Vzorkovník

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K003948

CERESIT CS 11 ACRYL - Akrylový tmel

Akrylový tmel určený na vyplnenie prasklín a trhlín v murive, omietkach a dreve. Je určený na vypĺňanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Je vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Akrylový tmel určený na vyplnenie prasklín a trhlín v murive, omietkach a dreve.
Je určený na vypĺňanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Je vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri.
Je veľmi vhodný na vyplnenie škár medzi prvkami z dreva, plastu i hliníka a murivom alebo omietkou.
Má vysokú prídržnosť ku všetkým vyzretým, pórovitým a nasiakavým materiálom ako sú pórobetón, sadra, pieskovec, drevotriesky, sadrokartón prípadne maliarske nátery a farby.
zaschnutý tmel je možné pretierať farbami, prelepiť alebo prestierkovať.

Príprava podkladu

Podklad musí byť zbavený substancií ako sú tuky, živice alebo prach. 
Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou odstráňte, v prípade nutnosti podklad odmastite a umyte.
škáry a okraje trhlín alebo prasklín očistite a rozšírte tak, aby bol ich rozmer minimálne 5 x 5 mm.

Aplikácia

Tmel nanášajte na podklady, ktoré sú ľahko vlhké (nie mokré).
Aplikujte pomocou vytláčacej pištole vytlačte do škár tak, aby pod tmelom nezostali dutiny.
V priebehu 15 minút okolie škáry ľahko navlhčite čistou vodou.
Stierkou namočenou vo vode, ťahom v jednom smere, odstráňte prebytočný materiál.

Čerstvý tmel umyte vodou.
Zatvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmes
i

Klasifikácia (CLP):
Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).

Prvky označovania

Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).

Doplňujúce informácie 

Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón Obsahuje konzervant (y): Zmes izotiazolínov 3:1
(CIT/MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

Iná nebezpečnosť

Žiadne pri riadnom používaní.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Ceresit

Všetky varianty produktu (1) CERESIT CS 11 ACRYL - Akrylový tmel

3,92 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 0,3 L
0,3 L K006907 biela 0,3 L
K006907
1-2 dni 3,92 € 1-2 dni 3,92 €
+
-