CLEAMEN 261 - Tablety na reštauračné sklo
CLEAMEN 261 - Tablety na reštauračné sklo

Značka: Cleamen

18,85 €s DPH

15,71 €bez DPH

CLEAMEN 261 - Tablety na reštauračné sklo
Zatvoriť

CLEAMEN 261 - Tablety na reštauračné sklo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0057

CLEAMEN 261 - Tablety na reštauračné sklo

Tablety určené na umývanie výčapného skla v umývačkách a tlakových oplachovačoch. Pre umývanie v teplej vode neodstraňujte plastový obal z tablety a vložte ju priamo do umývacieho roztoku.

Zobraziť viac
balenie (1)

18,85 €s DPH

15,71 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Cleamen 261 obľúbený umývací prostriedok na umývanie pivných pohárov a reštauračného skla.​
Tablety sú určené na umývanie výčapného skla v umývačkách a tlakových oplachovačoch.
Pre umývanie v teplej vode neodstraňujte plastový obal z tablety a vložte ju priamo do umývacieho roztoku.
Tableta sa postupne rozpustí a uvoľní účinné látky.
Pre umývanie v studenej vode odstráňte plastový obal z tablety a vložte ju priamo do umývacieho roztoku.

Dodržujte pokyny výrobcu umývačky.
Po umytí pohárov opláchnite pitnou vodou.
Nepoužívať iným spôsobom a pre iné aplikácie, ako je stanovené v návode.
Prípravok je hygroskopický, pred použitím nesmie prísť k styku s vlhkosťou a s kvapalinami.

UFI TH50-60PS-V00U-5VFM

Nebezpečné vlastnosti
H315 - Dráždi kožu.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (1) CLEAMEN 261 - Tablety na reštauračné sklo

18,85 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,72 kg 0,72 kg CLA0057 0,72 kg
CLA0057
skladom 18,85 € skladom 18,85 €
+
-