SYNTETIKA S 2000 U - Základná antikorózna farba na kov
SYNTETIKA S 2000 U - Základná antikorózna farba na kov

Značka: Chemolak

33,56 €s DPH

27,97 €bez DPH

SYNTETIKA S 2000 U - Základná antikorózna farba na kov
Zatvoriť

SYNTETIKA S 2000 U - Základná antikorózna farba na kov

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00151

SYNTETIKA S 2000 U - Základná antikorózna farba na kov

Syntetická farba určená pre základné nátery kovových materiálov. Je špecifická intenzívnou ochranou voči korózií s tvorbou súvislého filmu odolného voči vlhkosti. Špeciálne aditíva vo farbe zabezpečujú výbornú priľnavosť vrchného náteru. Výdatnosť: 10-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

33,56 €s DPH

27,97 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetická farba určená pre základné nátery kovových materiálov. Je špecifická intenzívnou ochranou voči korózií s tvorbou súvislého filmu odolného voči vlhkosti.
Špeciálne aditíva vo farbe zabezpečujú výbornú priľnavosť vrchného náteru.
Tvorí výborný podklad pre syntetické vrchné farby.

Výdatnosť:

- 10-12 m2/L

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia štetcom)
- S 6001 (aplikácia striekaním)

- aplikácia štetcom: 0-15% riedidla
- aplikácia striekaním NT:
10-20% riedidla

Príprava podkladu

Náter kovu:
Odstráňte okoviny, koróziu, prach, soli, mastnotu a iné nečistoty.
Brúsenie a tmelenie povrchu urobte na základe potreby alebo požiadaviek

Náter dreva:
Odstráňte živicu, povrch prebrúste a očistite.
Následne napustite biocídnym napúšťadlom alebo fermežou O 1000.

Aplikácia

Náter kovu:
Na pripravený podklad naneste 1-2 vrstvy základnej farby.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 1-2 hodiny.

Náter dreva:
Na pripravený podklad naneste 1-2 vrstvy základnej farby.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 1-2 hodiny.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite riedidlom S 6606, S 6001 alebo prípravkom P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečný pre vodné prostredie, kategória dlhodobej nebezpečnosti: Chronická 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%), reakčná zmes etylbenzénu a xylénu, trizink bis(ortofosfat)

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
1 hodnotenie
Zuzana

19. január 2022

Použili sme túto bielu zákl. antikoróznu farbu a navrch sme aplikovali vrchný email Syntetika S 2013 U. Veľmi dobré, rýchle dodanie, super. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Rýchle dodanie
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (16) SYNTETIKA S 2000 U - Základná antikorózna farba na kov

8,76 € - 116,62 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,6 L 0100 - biela
0,6 L C00151 0,6 L 0100 - biela
C00151
skladom 8,76 € skladom 8,76 €
+
-
2,5 L 0100 - biela
2,5 L C00152 2,5 L 0100 - biela
C00152
skladom 33,56 € skladom 33,56 €
+
-
4,5 L 0100 - biela
4,5 L C00153 4,5 L 0100 - biela
C00153
skladom 58,73 € skladom 58,73 €
+
-
0,6 L 0110 - šedá
0,6 L C00155 0,6 L 0110 - šedá
C00155
skladom 8,76 € skladom 8,76 €
+
-
2,5 L 0110 - šedá
2,5 L C00156 2,5 L 0110 - šedá
C00156
skladom 33,56 € skladom 33,56 €
+
-
4,5 L 0110 - šedá
4,5 L C00157 4,5 L 0110 - šedá
C00157
skladom 58,73 € skladom 58,73 €
+
-
0,6 L 0840 - červenohnedá
0,6 L C00160 0,6 L 0840 - červenohnedá
C00160
skladom 8,76 € skladom 8,76 €
+
-
2,5 L 0840 - červenohnedá
2,5 L C00161 2,5 L 0840 - červenohnedá
C00161
skladom 33,56 € skladom 33,56 €
+
-
4,5 L 0840 - červenohnedá
4,5 L C00163 4,5 L 0840 - červenohnedá
C00163
skladom 58,73 € skladom 58,73 €
+
-
9 L 0840 - červenohnedá
9 L C00164 9 L 0840 - červenohnedá
C00164
skladom 116,62 € skladom 116,62 €
+
-