SUPI LATTIAÖLJY - Olej na drevo vo vlhkých priestoroch (zákazkové miešanie)
SUPI LATTIAÖLJY - Olej na drevo vo vlhkých priestoroch (zákazkové miešanie)

Značka: Tikkurila

21,75 €s DPH

18,13 €bez DPH

SUPI LATTIAÖLJY - Olej na drevo vo vlhkých priestoroch (zákazkové miešanie)
Zatvoriť

SUPI LATTIAÖLJY - Olej na drevo vo vlhkých priestoroch (zákazkové miešanie)

Sample icon Vzorkovník

Značka: Tikkurila

Kód produktu: VAR-DEJ8595

SUPI LATTIAÖLJY - Olej na drevo vo vlhkých priestoroch (zákazkové miešanie)

Ochranný olej na drevo pre vlhké interiérové priestory, ktorý drevo chráni pred vlhkosťou, nečistotami a znižuje praskanie drevených povrchov. Je vhodný pre holé alebo ošetrené drevo. Výdatnosť: 8-15 m2/L.

Zobraziť viac
farba (36)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

21,75 €s DPH

18,13 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Ochranný olej na drevo pre vlhké interiérové priestory, ktorý drevo chráni pred vlhkosťou, nečistotami a znižuje praskanie drevených povrchov.
Je vhodný pre holé alebo ošetrené drevo. 
Olej je tiež použiteľný na tepelne upravené drevo a tvrdé drevo. 

Výdatnosť:

- 8-15 m2/L

Riedenie:

- vodou 

Príprava podkladu

Nové čisté drevené povrchy:
Vyčistite povrch od akýchkoľvek nečistôt a prachu.
Zľahka navlhčite povrch rozprašovaním vody, nechajte vyschnúť a odstráňte vystupujúce uvoľnené drevené vlákna s brúsnym papierom č. 230.
Odstráňte prach z brúsenia. 

Predtým ošetrené povrchy olejom na drevo:
Vyčistite povrch so Supi Saunapesu podľa pokynov, dôkladne opláchnite a nechajte vyschnúť.
V prípade potreby prebrúste a odstráňte brúsny prach.
Odstráňte uvoľnený materiál škrabkou a/alebo drôtenou kefou. 
Ak na povrchu zostane viditeľný film, pred ošetrením ho odstráňte.

Aplikácia 

Olej pred aplikáciou a občasne aj počas aplikácie premiešajte.
Aplikujte v jednej vrstve tak, že pevne zatlačte štetec alebo špongiou, aby bol všetok olej rovnomerne absorbovaný do dreva.
Očistite prebytočný olej po cca 30 minútach.
Rovnomernými kontinuálnymi ťahmi pozdĺž celej dosky naneste olej tak, aby ste sa vyhli prekrývaniu.
Ošetrenie olejom spôsobuje stmavnutie povrchu. 

Pred použitím sauny ju dôkladne predhrievajte a vetrajte.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou vody a mydla.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Zmes Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008: Aquatic Chronic 3, H412.
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v znení neskorších predpisov.

Prvky označovania

Výstražný piktogram: -
Výstražné slovo:
bez výstražného slova 

Výstražné upozornenia

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

prevencia:
P-vety P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
odozva:
-
uchovávanie:
  -
zneškodňovanie:

Obsahuje:
Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (BIT), 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (OIT) a reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3:1)).
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Noste ochranné rukavice.

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Tikkurila

O značke Tikkurila

Tikkurila je fínsky výrobca farieb. Napríklad Tikkurila na drevo ponúka širokú škálu prémiových farieb pre domácich majstrov i pre profesionálov v produktovej rade Tikkurila Valtti. Široké portfólio zahŕňa interiérové i exteriérové nátery, lazúry, oleje, nátery na drevo, kov i farba na betón od Tikkurila. Väčšina farieb sa tónuje do širokej palety farieb s najvyššou pestrosťou. Je zárukou kvality a vášho úspešného výsledku. 

Výnimočné vlastnosti farieb Tikkurila: 
- dlhá životnosť náteru - kvalita produktov je zárukou dlhej životnosti a jednoduchej údržby
- EKO aspekt - väčšina náterov je vodouriediteľná a vhodná pre alergikov 
- množstvo odtieňov - najväčší rozsah, najvyššia presnosť a dokonalá reprodukovateľnosť


Tikkurila poskytuje spotrebiteľom, odborníkom a priemyslu užívateľsky príjemné a environmentálne udržateľné riešenia na ochranu a dekoráciu. Tikkurila je silný regionálny hráč, ktorého cieľom je byť vedúcou spoločnosťou v oblasti farieb v severskej oblasti a východnej Európe vrátane Ruska.

Všetky varianty produktu (36) SUPI LATTIAÖLJY - Olej na drevo vo vlhkých priestoroch (zákazkové miešanie)

21,68 € - 29,86 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
TVT 3446 - redwood 0,9 L 0,9 L DEJ8596 TVT 3446 - redwood 0,9 L
DEJ8596
1-2 dni 21,68 € 1-2 dni 21,68 €
+
-
TVT 3459 - rowanberry 0,9 L 0,9 L DEJ8597 TVT 3459 - rowanberry 0,9 L
DEJ8597
1-2 dni 21,75 € 1-2 dni 21,75 €
+
-
TVT 3448 - beech 0,9 L 0,9 L DEJ8598 TVT 3448 - beech 0,9 L
DEJ8598
1-2 dni 22,12 € 1-2 dni 22,12 €
+
-
TVT 3450 - nougat 0,9 L 0,9 L DEJ8599 TVT 3450 - nougat 0,9 L
DEJ8599
1-2 dni 22,21 € 1-2 dni 22,21 €
+
-
TVT 3444 - blackberry 0,9 L 0,9 L DEJ8600 TVT 3444 - blackberry 0,9 L
DEJ8600
1-2 dni 22,23 € 1-2 dni 22,23 €
+
-
TVT 3447 - willow 0,9 L 0,9 L DEJ8601 TVT 3447 - willow 0,9 L
DEJ8601
1-2 dni 22,29 € 1-2 dni 22,29 €
+
-
TVT 3443 - wenze 0,9 L 0,9 L DEJ8602 TVT 3443 - wenze 0,9 L
DEJ8602
1-2 dni 22,35 € 1-2 dni 22,35 €
+
-
TVT 3452 - grove 0,9 L 0,9 L DEJ8603 TVT 3452 - grove 0,9 L
DEJ8603
1-2 dni 22,33 € 1-2 dni 22,33 €
+
-
TVT 3441 - hazel 0,9 L 0,9 L DEJ8604 TVT 3441 - hazel 0,9 L
DEJ8604
1-2 dni 21,95 € 1-2 dni 21,95 €
+
-
TVT 3451 - mahogany 0,9 L 0,9 L DEJ8605 TVT 3451 - mahogany 0,9 L
DEJ8605
1-2 dni 22,64 € 1-2 dni 22,64 €
+
-