Superkov satin - vysokoodolný antikorózny syntetický náter
Superkov satin - vysokoodolný antikorózny syntetický náter

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede (14)

32,83 €s DPH

27,36 €bez DPH

 • Najpredávanejší
Superkov satin - vysokoodolný antikorózny syntetický náter
Zatvoriť

Superkov satin - vysokoodolný antikorózny syntetický náter

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 7

Kód produktu: VAR-DET0163

Superkov satin - vysokoodolný antikorózny syntetický náter

Superkov Satin je základná aj vrchná náterová hmota v jednom, ktorá poskytuje aj dokonalú antikoróznu ochranu. Pôsobí proti všetkým atmosférickým vplyvom vrátane UV žiarenia. Je veľmi pružný, vhodný aj pri výrazných teplotných výkyvoch. Spotreba: 9-11 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (8)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

32,83 €s DPH

27,36 €bez DPH

 • Najpredávanejší

do 3 dní

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

1ks Superkov Satin odtieň RAL 6005 zelená machová v zľave -20%, jemne poškodené balenie, obal od farby!!!

Superkov Satin je základná aj vrchná náterová hmota v jednom, ktorá poskytuje aj dokonalú antikoróznu ochranu.
Pôsobí proti všetkým atmosférickým vplyvom vrátane UV žiarenia.
Je veľmi pružný, vhodný aj pri výrazných teplotných výkyvoch.

Spotreba:

- 9-11 m2/kg

Riedenie:

- S 6005, S 6006

Použitie

- vonkajšie i vnútorné nátery kovov - plechové strešné krytiny, vráta, odkvapy, parapety, zárubne, oplotenie, oceľové konštrukcie, potrubia a iné kovové materiály, pozinkovaný plech odporúčame nechať prirodzenou cestou zoxidovať

Príprava podkladu a spôsob nanášania

Natierané plochy musia byť suché, odmastené, zbavené nečistôt, hrdze a starých nesúdržných náterov.
Pred použitím je nutné dôkladne premiešať obsah plechovky poprípade mierne nariediť na potrebnú konzistenciu.
Natiera sa štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch až troch vrstvách pri teplote +5°C až +25°C.
Náter zasychá na dotyk do 4 hodín a vytvrdzuje do 24 hodín.
Povrch, ktorý je silne skorodovaný alebo ťažko očistiteľný odporúčame ošetriť prípravkom Fest Primer.
Zvýši sa tak kvalita a životnosť celého náterového systému.  


Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304
Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražný symboly:

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky

Nízkovrúca hydrogenovaná benzínová frakcia kremeň (SiO2)
EO bis(benzotriazolyl)phenylpropionát Cobaltum-[bis(2-etylhexanoát)] 

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac

Otázky & Odpovede

7 otázka
7 odpoveď
Peter
Chystám sa natierať čiastočne skorodovanú strechu farbou Superkov satin. Po mechanickom očistení podkladu natrieť povrch ešte prípravkom Fest Primer? Alebo predtým použiť ešte/iba klasický odhrdzovač? Môžem sa vôbec použiť odhrdzovač pred prípravkom Fest Primer? Nebudú nejako nevhodne chemicky reagovať? Aký je najvhodnejší postup. Očistiť => Odmastiť => ??? => Natrieť? A ako pristúpiť k riedeniu riedidlom S6005? Je nejaký odporúčaný pomer?

Pýtal sa Peter, 11. september 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
11. september 2023

Dobrý deň. Pred náterom prípravkom Fest Primer môžete použiť aj klasický odhrdzovač ale ten by bol dobré, po zreagovaní s hrdzou, opláchnuť, prípadne je možné použiť bezoplachový odhrdzovač. Farbu Superkov Satin doporučujeme namiešať syntetickým riedidlom S 6005 max 10% v prvej vrstve a cca 5% vo vrstve druhej.

Eňo
Dobrý deň, môžem farbu Superkov satin použiť aj na starú strechu natretú cca pred 20 rokmi asfalto-hliníkovou farbou? Ďakujem

Pýtal sa Eňo, 6. apríl 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
6. apríl 2022

Dobrý deň. Na náter asfaltohliníkovou farbou by som doporučil použiť znovu daný typ farby. Predpokladám že to bola farba https://www.efarby.sk/renolast-novy-asfaltohlinikova-farba-na-strechu. Iné farby na to môžu chytiť ale s krátkou životnosťou.

Gergő B.
Farbu chcem nanášať na plot striekaním, aké riedidlo mám k tomu použiť S6005 alebo S6001?

Pýtal sa Gergő B., 3. apríl 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
4. apríl 2022

Dobrý deň. Na striekanie syntetickými farbami sa používa riedidlo S 6001. Riedidlá S 6005 a S 6006 sa využívajú na náter štetcom resp. valčekom.

Tomas
Dobrý deň. chcel by som natrieť plechovú strechu. cca 200m2 a farbu by som chcel striekať HVLP pištoľou

Pýtal sa Tomas, 17. september 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
20. september 2021

Dobrý deň. Daná farba je vhodná aj na striekanie. prvý náter by som ale doporučil natrieť štetcom, hlavne ak máte falcovanú strechu aby sa farba dostala dobre aj do spojov. Pred natieraním treba strechu dobre odmastiť a zbaviť nečistôt.

polak
robim si "prieskum". Mam plechovu strechu, je stara ale nema ziadne poskodenia, ani farba sa nelupe a chcem ju osetrit

Pýtal sa polak, 19. august 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
20. august 2021

Dobrý deň. Danú farbu by som odporučil naniesť v dvoch vrstvách. Podklad by som ale odporučil dobre odmastiť napr. technickým benzínom https://www.efarby.sk/odmastovac-technicky-benzin

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

14 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(14 hodnotení)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
14 hodnotení
Alojz Valent

14. apríl 2022

Výborná farba 2 v 1 na strechu. Prvý náter štetkou,druhý náter valčekom. 100 metrov štvorcových šikmej strechy som zvládol sám a výsledok je parádny. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • Dobrý výrobok za rizumnú cenu.
 • Zatiaľ nič
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Michal Sec

9. august 2022

Dostal som doporučenie na produkt od technickej podpory efarby. S farbou som spokojný. Dobre sa roztiera a zlieva. Výdatnosť je tiež dobrá. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • Výdatnosť
 • Odolnosť proti oteru
 • 2v1
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
ivan

3. august 2021

super rýchlo schne
dobre sa nanáša valčekom aj bez toho aby som musel farbu riediť
Dobrá výdatnosť
Pekne sa zleje do kompaktného povrchu
Už po 24h bola farba aj pri nižšej teplote odolná oderu


Dodrý pomer cena/výkon Zobraziť komentár Skryť komentár

 • odporúčam farba drží na železe bez toho aby som použil základnú farbu
 • zatiaľ odoláva pekne poveternostným podmienkam, uvidíme ďalej v budúcnosti
 • zatiaľ nič
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Rišo R.

13. august 2021

poctivá farba na strechu Zobraziť komentár Skryť komentár

 • 2v1
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Lýdia Lojková

21. apríl 2022

Farba je pružná, odolná voči poveternostným vplyvom, vhodná na náter valčekom, ale je pomerne hustá. Ťažko roztierateľná štetcom. Pri väčšom nariedení nekryje dobre. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • Pružná a trvácna
 • Je veľmi hustá
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (32) Superkov satin - vysokoodolný antikorózny syntetický náter

13,93 € - 242,75 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
RAL 9003 - signálna biela 0,8 kg
0,8 kg DET0163 RAL 9003 - signálna biela 0,8 kg
DET0163
do 3 dní 13,93 € do 3 dní 13,93 €
+
-
RAL 9003 - signálna biela 2,5 kg
2,5 kg DET0164 RAL 9003 - signálna biela 2,5 kg
DET0164
do 3 dní 32,83 € do 3 dní 32,83 €
+
-
RAL 9003 - signálna biela 5 kg
5 kg DET0165 RAL 9003 - signálna biela 5 kg
DET0165
do 3 dní 64,34 € do 3 dní 64,34 €
+
-
RAL 9003 - signálna biela 20 kg
20 kg DET0166 RAL 9003 - signálna biela 20 kg
DET0166
do 3 dní 242,75 € do 3 dní 242,75 €
+
-
červenohnedá 0,8 kg
0,8 kg DET0171 červenohnedá 0,8 kg
DET0171
skladom 13,93 € skladom 13,93 €
+
-
červenohnedá 2,5 kg
2,5 kg DET0172 červenohnedá 2,5 kg
DET0172
skladom 32,83 € skladom 32,83 €
+
-
červenohnedá 5 kg
5 kg DET0173 červenohnedá 5 kg
DET0173
skladom 64,34 € skladom 64,34 €
+
-
červenohnedá 20 kg
20 kg DET0174 červenohnedá 20 kg
DET0174
do 3 dní 242,75 € do 3 dní 242,75 €
+
-
RAL 6005 - machová zelená 0,8 kg
0,8 kg DET0179 RAL 6005 - machová zelená 0,8 kg
DET0179
skladom 14,63 € skladom 14,63 €
+
-
RAL 6005 - machová zelená 2,5 kg
2,5 kg DET0180 RAL 6005 - machová zelená 2,5 kg
DET0180
do 3 dní 34,47 € do 3 dní 34,47 €
+
-