SPEKTRA PERFECT WHITE - Oteruvzdorná interiérová farba
SPEKTRA PERFECT WHITE - Oteruvzdorná interiérová farba

Značka: HG Helios Group

48,02 €s DPH

40,02 €bez DPH

SPEKTRA PERFECT WHITE - Oteruvzdorná interiérová farba
Zatvoriť

SPEKTRA PERFECT WHITE - Oteruvzdorná interiérová farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: HG Helios Group

Kód produktu: VAR-H0613

SPEKTRA PERFECT WHITE - Oteruvzdorná interiérová farba

Oteruvzdorná interiérová farba pre ochranu a dekoráciu stien a stropov v interiéri. Náter sa vyznačuje vysokou belosťou, výbornou krycou schopnosťou s vysokou paropriepustnosťou. Výdatnosť: 8-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

48,02 €s DPH

40,02 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Oteruvzdorná interiérová farba pre ochranu a dekoráciu stien a stropov v interiéri.
Náter sa vyznačuje vysokou belosťou, výbornou krycou schopnosťou s vysokou paropriepustnosťou. 
Vhodná je pre náter podkladov - minerálne omietky, vláknocementové dosky, betón, sadrokartón, staré nátery, reliéfne tapety a pod.

Výdatnosť: 

- 8-12 m2/L

Riedenie:

- vodou (maximálne do 10%)

Príprava podkladu

Povrch musí byť pred aplikáciou očistený od prachu, uvoľnených častíc a iných nečistôt.
Odstráňte akákoľvek uvoľnené nátery.
Veľké pukliny a poškodené časti povrchu opravte vhodným tmelom.
Povrch musí byť čistý a suchý.
Na povrchy stien, ktoré sú napadnuté plesňou alebo riasami , naneste Spektra biocídny prostriedok Sanitol.
Škvrny od nikotínu, rozliatej vody alebo vodeodolnej ceruzky pretrite pomocou Spektra Antinikotínovej farby.

Aplikácia

Pred aplikáciou farby naimpregnujte podklad pomocou Spektra Akrylovej impregnácie.
Farbu pred použitím dobre zamiešajte a aplikujte pomocou valčeka, štetca alebo striekaním.
Aplikujte dva nátery s potrebným časovým odstupom pre schnutie jednotlivých vrstiev.
Ak farbu nariedite väčším množstvom vody, dbajte na to, že krycia schopnosť náteru sa zníži.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou vody.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
Bezpečnostné upozornenia : P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Dodatočné označenie

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.
Ekologické informácie:
Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.
Toxikologické informácie:
Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (2) SPEKTRA PERFECT WHITE - Oteruvzdorná interiérová farba

22,54 € - 48,02 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 15 L
15 L H0672 biela 15 L
H0672
skladom 48,02 € skladom 48,02 €
+
-
biela 5 L
5 L H0673 biela 5 L
H0673
skladom 22,54 € skladom 22,54 €
+
-