SPEKTRA EASY - Oteruvzdorná interiérová farba
SPEKTRA EASY - Oteruvzdorná interiérová farba

Značka: HG Helios Group

15,21 €s DPH

12,68 €bez DPH

SPEKTRA EASY - Oteruvzdorná interiérová farba
Zatvoriť

SPEKTRA EASY - Oteruvzdorná interiérová farba

Značka: HG Helios Group

Kód produktu: VAR-H0677

SPEKTRA EASY - Oteruvzdorná interiérová farba

Oteruvzdorná interiérová farba s vysokou krycou schopnosťou, skvelou paropriepustnosťou a s výsledným matným bielym teplým odtieňom. Spotreba: 8-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

15,21 €s DPH

12,68 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Oteruvzdorná interiérová farba s vysokou krycou schopnosťou, skvelou paropriepustnosťou a s výsledným matným bielym teplým odtieňom. 
Je vhodná na natieranie všetkých typov minerálnych omietok, vlákno-cementových dosiek, betónu, sadrokartónových panelov, tapiet vyrobených to skleného vlákna alebo starých súdržných náterov.

Spotreba: 

- 8-12 m2/L

Riedenie:

- vodou (maximálne do 10%)

Príprava podkladu

Povrch musí byť suchý, očistený od prachu, uvoľnených častíc a iných nečistôt.
Odstráňte akékoľvek uvoľnené staré nátery.
Veľké pukliny a poškodené časti opravte a vyrovnajte.

Na pripravený podklad aplikujte základný náter pomocou Spektra akrylovej impregnácie.
V prípade ak sa na povrch vyskytujú plesne použite Spektra Sanitol a keď sú steny suché, tak odstráňte pleseň ručne.
Do Spektra Easy pridajte Spektra ochranu pred plesňou, ktorá zabráni vzniku mikroorganizmov.

Aplikácia

Farbu pred použitím premiešajte a v prípade potreby narieďte maximálne do 10% vodou.
Aplikujte pomocou valčeka, štetca alebo striekaním v dvoch vrstvách.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami pre potrebné schnutie je 4-6 hodín. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Dodatočné označenie

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.
Ekologické informácie:
Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.
Toxikologické informácie:
Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (2) SPEKTRA EASY - Oteruvzdorná interiérová farba

15,21 € - 29,34 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 14 L 14 L H0678 biela 14 L
H0678
skladom 29,34 € skladom 29,34 €
+
-
biela 5 L 5 L H0679 biela 5 L
H0679
skladom 15,21 € skladom 15,21 €
+
-