SILICATE PRIMER - Silikátový základný náter
SILICATE PRIMER - Silikátový základný náter

Značka: JUB

SILICATE PRIMER - Silikátový základný náter
Zatvoriť

SILICATE PRIMER - Silikátový základný náter

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Kód produktu: VAR-JB00248

SILICATE PRIMER - Silikátový základný náter

Základný náter vyrobený na základe draselného vodného skla, ktorý slúži pre náter interiérových a fasádnych povrchov pred aplikáciou silikátových farieb a omietok. Výdatnosť: 0,9-0,1 L/m2.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Základný náter vyrobený na základe draselného vodného skla, ktorý slúži pre náter interiérových a fasádnych povrchov pred aplikáciou silikátových farieb a omietok.
Je určený pre aplikáciu na vápenné a vápennocementové povrchy.
Náter sa chemicky viaže na vápno v podklade, egalizuje nasiakavosť podkladu a na podklad viaže prach alebo iné slabo prídržné častice, ktoré čistením z akéhokoľvek dôvodu nie je možné odstrániť.
So základným náterom je možné aj riediť silikátové farby a iné silikátové nátery alebo silikátové dekoračné omietky.

Výdatnosť:

- 0,9-0,1 L/m2

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, oleja, mastnoty alebo iných nečistôt.
Veľmi znečistené fasádne povrchy a povrchy napadnuté stenovými riasami je potrebné ošetriť vhodnými prostriedkami.
Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.
Pri obnovovacom nátere odstráňte z podkladu všetky staré nesúdržné nátery.

Aplikácia

Silicate Primer pred použitím dôkladne premiešajte a zrieďte s vodou v pomere 1:1.
Ak základným náterom chcete podklad aj prefarbiť, tak ho zmiešajte s vodou a jednou zo silikátových farieb JUB v pomere 1:1:1.
Pripravenú zmes aplikujte štetcom alebo valčekom v jednej vrstve.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o
klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.
Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadá
Výstražné piktogramy odpadá
Výstražné slovo odpadá
Výstražné upozornenia odpadá

Ďalšie údaje:
Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, metylizotiazolinón,
Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (1) SILICATE PRIMER - Silikátový základný náter

28,80 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 5 L
5 L JB00248 biela 5 L
JB00248
skladom 28,80 € skladom 28,80 €
+
-