RENOLAST - Asfaltohliníková farba na strechu
Zatvoriť

RENOLAST - Asfaltohliníková farba na strechu

Sample icon Vzorkovník

Značka: NOVOCHEMA

Otázky & odpovede: 5

Kód produktu: VAR-K001750

RENOLAST - Asfaltohliníková farba na strechu

Asfaltohliníková farba určená pre náter plechových a bitúmenových striech, ktorá okrem izolačného a konzervačného účinku zabezpečuje odrážanie slnečných lúčov. Tým sa znižuje teplota strechy, ale aj vnútorných priestorov. Výdatnosť: 8-10 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

64,42 €s DPH

53,68 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Asfaltohliníková farba, ktorá sa používa ako reflexná izolačná náterová látka na náter strešnej krytiny na báze bitúmenu a plechu.
Farbu je možné použiť aj na nátery muriva, betónu, dreva a niektorých plastických látok, kde sa okrem izolačného a konzervačného účinku požaduje aj odrážanie slnečných lúčov - tým sa znižuje povrchová teplota natretých plôch, podstrešných a vnútorných priestorov.
Vytvára vrstvu, ktorá zabezpečuje odolnosť voči vode a odolnosť voči pôsobeniu UV žiarenia.

Strieborný odtieň farby Renolast zodpovedá odtieňu RAL 9006.
Na Renolast nie je možné použiť iné náterové látky - ak máte strechu alebo iný predmet natretý touto farbou, nie je možné ju pretrieť iným typom farby ako opätovne Renolastom.

Výdatnosť:

- 8-10 m2/kg

Riedenie: 

- neriedi sa 

Príprava podkladu 

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez špiny, prachu, mastnoty, či olejových škvŕn. 
Plechové podklady môžu, ale nemusia byť ošetrené základným náterom. 
Na bitúmenové povrchy e možné naniesť Renolast priamo, prípadne staršie povrchy šetrite základným náterom Penetran.

Aplikácia 

Renolast pred použitím dôkladne premiešajte.
Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách.
Minimálna teplota pre aplikáciu Renolastu je +15°C.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je minimálne 4 hodiny.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 CLP
Flam. Liq.3 H226
Asp. Tox.1 H304
Skin Irrit. 2 H315
STOT SE 3 H336
STOT RE 1 H372
Aquatic Chronic 2 H411

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo: 
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť a závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Iná nebezpečnosť

Obsahuje: uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromáty (2-25%); benzín (ropný), hydrogénačne odsírený, ťažký
Kategória a podkategória regulovaného výrobku:
A/i/OR: Špeciálne jednozložkové náterové látky
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 440g/l
Hustota prípravku: min. 0,88 g/cm3
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 468 g/l
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,425 – 0,506 kg/kg výrobku
Obsah neprchavých látok – sušiny: 42 %

... viac

Otázky & Odpovede

5 otázka
6 odpoveď
Dara
Dobrý deň.Je farba vhodná na betónový plot ktory je v zime vystavení soli?Ďakujem

Pýtal sa Dara, 1. október 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
2. október 2023

Dobrý deň. Farbu Renolast môžete nanášať aj na betónový podklad. Danú farbu je potom v budúcnosti možné pretierať už iba farbou Renolast. Prípadne ak by ste chceli farbu, ktorú je množné pretierať aj bežnými či už syntetickými alebo vodouriediteľnými nátermi tak by som doporučil napr. https://www.efarby.sk/izoban-synteticka-farba-na-beton

Marek Uderian
Dobrý deň, je táto farba vhodná na náter na striekanú pur izoláciu ako vrchný náter proti UV žiareniu?

Pýtal sa Marek Uderian, 30. máj 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
30. máj 2023

Dobrý deň. Farba Renolast je vhodná na priame použitie ( náter ) strechy z pur izolácie.

Ludmila
dobry den je táto farba na šindel asfaltovy

Pýtal sa Ludmila, 2. november 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
3. november 2021

Dobrý deň. Danú farbu môžete použiť aj na asfaltový šindel. Pretretie farby Renolast v budúcnosti je možné ale iba rovnakou farbou Renolast.

Peter
Dobry den. Aku zakladnu farbu mam pouzit pod Renolast, ak idem natierat rocny pozink?

Pýtal sa Peter, 1. september 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
2. september 2021

Dobrý deň. Pozink je po roku už vhodný na náter Renolastom. Nemusí ísť základná farba, stačia dva nátery farbou Renolast. Povrch ale musí byť čistý, suchý, bez špiny, prachu, mastnoty, či olejových škvŕn.

ddd
Dobrý deň. Môže sa nanášať aj valcom, ak áno akým.

Pýtal sa ddd, 15. júl 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
15. júl 2021

Dobrý deň. Áno, daná farba sa môže nanášať valčekom. Napr. https://www.efarby.sk/valcek-nylon-lakovaci-podlaharsky

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

5 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(5 hodnotení)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
5 hodnotení
Firemný zákazník

20. október 2021

Potrebovali sme väčšie množstvo na našu strechu skladu. Vyzvihujem že máte aj 35kg balenia Renolastu. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • odporúčam tu nakúpiť sú to odborníci
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Janko P.

19. október 2021

Renolast na mojej chalupe na Kysuciach. Ďakujem za dodanie priamo tu... Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Damian Š.

18. október 2021

130m2 moja strecha. Objednaval som u vás, odporucam Zobraziť komentár Skryť komentár

  • rychle dodanie
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Hudec L.

7. september 2021

Renoslast = dobrý produkt s tradiciou Zobraziť komentár Skryť komentár

  • reflexný náter striech
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Roman

1. september 2021

Natieram nim strechu na chate. Obnovujem cca raz za 8 rokov. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Odraza slnko
  • V podkrovi mam nizsiu teplotu
  • Spolahlivy eshop
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Všetky varianty produktu (4) RENOLAST - Asfaltohliníková farba na strechu

32,47 € - 259,91 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
9110 - strieborná 16 kg
16 kg K001750 9110 - strieborná 16 kg
K001750
skladom 135,91 € 94,70 € skladom 135,91 € 94,70 €
+
-
9110 - strieborná 35 kg
35 kg K001751 9110 - strieborná 35 kg
K001751
3 dni 259,91 € 3 dni 259,91 €
+
-
3 kg 9110 - strieborná
3 kg K001752 3 kg 9110 - strieborná
K001752
3 dni 32,47 € 3 dni 32,47 €
+
-
9110 - strieborná 7 kg
7 kg K001753 9110 - strieborná 7 kg
K001753
skladom 64,42 € skladom 64,42 €
+
-