PULLEX PLATIN - Tenkovrstvá metalická lazúra na drevo
PULLEX PLATIN - Tenkovrstvá metalická lazúra na drevo

Značka: ADLER

25,53 €s DPH

21,28 €bez DPH

PULLEX PLATIN - Tenkovrstvá metalická lazúra na drevo
Zatvoriť

PULLEX PLATIN - Tenkovrstvá metalická lazúra na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: ADLER

Kód produktu: VAR-AD2523

PULLEX PLATIN - Tenkovrstvá metalická lazúra na drevo

Tenkovrstvá metalická lazúra určená na drevo v exteriéri, ktorá pomocou špeciálnych pigmentov umožňuje tvorbu efektných metalických trblietavých efektov. Výborne chráni voči vode a má rovnomerne odbúravanie na poveternosti. Výdatnosť: 8-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (6)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

25,53 €s DPH

21,28 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v pondelok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Tenkovrstvá metalická lazúra určená na drevo v exteriéri, ktorá pomocou špeciálnych pigmentov umožňuje tvorbu efektných metalických trblietavých efektov.
Výborne chráni voči vode a má rovnomerne odbúravanie na poveternosti. 
Pullex Platin je vhodný pre náter rozmerovo čiastočne stabilných a rozmerovo nestabilných drevených prvkov v exteriéri: drevostavby, drevené obklady, striešky, profilové dosky, okenice, balkóny, brány a pod.

Výdatnosť: 

- hrubo pílené drevo: cca 8 m2/L
- hobľované/brúsené drevo: cca 12 m2/L

Riedenie: 

- pripravená na použitie

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako je tuk, vosk, živica a pod. 
Pre optimálnu životnosť odporúčame hladké povrchy prebrúsiť zrnitosťou P80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistite a vystúpené látky ako napr. živica odstráňte.
Ostré hrany zaoblite.

Povrch musí byť zbavený drevného prachu.
Zároveň odporúčame urobiť skúšku vhodnosti náteru na podklad.
Maximálna vlhkosť ihličnatých drevín by mala byť 15% +/- 2%.

Aplikácia

V prípade potreby ochrany pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami a hmyzom najskôr aplikujte impregnáciu Pullex Imprägnier Grund v jednom nátere.
Základnú impregnačnú vrstvu nechajte schnúť cca 12 hodín.
Následne aplikujte dve vrstvy Pullex Platin pomocou štetca s medzisušením cca 12 hodín.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou Adlerol riedidla.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Výstražné slovo:
nebezpečenstvo
PiktogramyVýstražné upozornenia

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzi- národnými predpismi.

Ďalšie informácie o nebezpečnosti

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH208 Obsahuje 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Označenie pre nebezpečné zložky 

Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, <2% aromáty, ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenovaný, xylén

Iná nebezpečnosť

U handry, ktorá je napustená oxidačne vysychavými produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia!
Napustené handry nechajte vyschnúť rozložené. Prechovávanie je potrebné v uzatvorených kovových nádobách poprípade pod vodou.
Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca sa zberom problémových látok, likvidáciou).
Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému.
Pri spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke ADLER

Spoločnosť ADLER, oddaná duchu zakladateľa spoločnosti Johanna Berghofa, je dodnes rodinným podnikom.
Nosnými značkami v segmente ochrany dreva sú Adler Pullex, Adler Legno a Adler Lignovit.
S pobočkami a predajnými partnermi po celej Európe je značka Adler pevne ukotvená na európskom trhu.
Produkujú, vyrábajú, skúmajú a vyvíjajú v sídle firmy v meste Schwaz v Tirolsku a to od roku 1934.
Kladú dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť, ktoré sú hlavnými prvkami ich úspechu.
Ako popredný rakúsky výrobca farieb a lakov nesie zodpovednosť za zdravie a spokojnosť zamestnancov, za životné prostredie, klímu, ale i za spokojnosť zákazníkov.
O udržateľnosti iba nehovoria - touto zodpovednosťou žijú - deň za dňom a celým srdcom.
Viac sa o spoločnosti Adler môžete dozvedieť z videa:

Produkty Adler sme sa rozhodli podporiť aj my v efarby.sk pretože ich vnímame ako vysokokvalitné.
Zákazníkovi tým dodávame pridanú hodnotu vo forme životnosti.
Efarby v spolupráci s Jurajom Šokom Tabačkom natočili vtipné scénky, ktoré Vám priblížia produkty Adler.
Ak sa chcete dozvedieť viac pikošiek zo zákulisia natáčania, prečítajte si náš článok alebo si pozrite všetky videá, ktoré sme so Šokom natočili.

Všetky varianty produktu (18) PULLEX PLATIN - Tenkovrstvá metalická lazúra na drevo

25,53 € - 243,66 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
achatgrau 0,75 L 0,75 L AD2524 achatgrau 0,75 L
AD2524
1-2 dni 25,53 € 1-2 dni 25,53 €
+
-
achatgrau 2,5 L 2,5 L AD2525 achatgrau 2,5 L
AD2525
1-2 dni 74,67 € 1-2 dni 74,67 €
+
-
achatgrau 10 L 10 L AD2526 achatgrau 10 L
AD2526
1-2 dni 243,66 € 1-2 dni 243,66 €
+
-
granatbraun 0,75 L 0,75 L AD2527 granatbraun 0,75 L
AD2527
1-2 dni 25,53 € 1-2 dni 25,53 €
+
-
granatbraun 2,5 L 2,5 L AD2528 granatbraun 2,5 L
AD2528
1-2 dni 74,67 € 1-2 dni 74,67 €
+
-
granatbraun 10 L 10 L AD2529 granatbraun 10 L
AD2529
1-2 dni 243,66 € 1-2 dni 243,66 €
+
-
karneolrot 0,75 L 0,75 L AD2530 karneolrot 0,75 L
AD2530
1-2 dni 25,53 € 1-2 dni 25,53 €
+
-
karneolrot 2,5 L 2,5 L AD2531 karneolrot 2,5 L
AD2531
1-2 dni 74,67 € 1-2 dni 74,67 €
+
-
karneolrot 10 L 10 L AD2532 karneolrot 10 L
AD2532
1-2 dni 243,66 € 1-2 dni 243,66 €
+
-
quarzgrau 0,75 L 0,75 L AD2533 quarzgrau 0,75 L
AD2533
1-2 dni 25,53 € 1-2 dni 25,53 €
+
-